Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse om systemer for samlingsforvaltning Innledning 4.11.2013 Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse om systemer for samlingsforvaltning Innledning 4.11.2013 Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse om systemer for samlingsforvaltning Innledning 4.11.2013 Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

2

3 Kulturrådet som utviklingsaktør │Koordinerende, igangsettende │Utgjøre en «merverdi» for museumssektoren │Utvikling gjennom forvaltning │Utvikling i prosjekter Utfordringen er å få forvaltnings- og prosjektutviklingen til å utfylle hverandre.

4 Kulturrådet – utvikling gjennom forvaltning │Stortingsmeldinger (Framtidas museum m.fl.) │Tildelingsbrev til museene │Museumsstatistikk │Årlig rapportering │Analyse og indikatorer

5 Utvikling i prosjekter «En forutsetning for støtte er at midlene går til prosjekter som har overføringsverdi til større grupper av institusjoner eller hele sektoren…» Generelle målsettinger med utviklingstiltak innen samlingsforvaltning: │bygge kompetanse │etablere standarder og retningslinjer │teste og utvikle nye metoder │utvikle IKT-verktøy og digital infrastruktur Prosjektene skal ideelt sett gi museumssektoren felles verktøy for sikring, bevaring, dokumentasjon, digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene.

6 Overordna tiltak innen samlingsforvaltning │Premiss; langsiktighet og bærekraft… │Implementere standard(er) og metoder, fremme beste praksis •forvaltning, dokumentasjon, datamodeller, verdivurdering og prioritering │Bygge kompetanse •kursvirksomhet i egen og andres regi │Sikre museene tilgang på nødvendige IKT-verktøy •støtte utvikling av felles programvare •bidra til økt bestillerkompetanse gjennom kravspekarbeid, standardarbeid, kursvirksomhet

7 Prosjekter; standarder, metoder, kompetanse │SPECTRUM │Significance │Verdivurdering og prioritering av kulturhistoriske bygninger │Standard for forvaltning av levende samlinger │Metoder for prioritering og avhending │Grunnlagsdokument for logistikk og logistikksystemer │Kompetanse; kartlegging av behov, Wikipediasatsing, samlingsforvaltingskurs i Trondheim 2012, ukeskurset Det relevante museet (i samarbeid med MiST, Museumsforbundet, Norsk Folkemuseum og Nasjonalmuseet), kurs i Primusregistrering av drakt og tekstil (Valdresmusea), dokumentasjon av industri (SIKA/Museumsforbundet, holdes snart), workshops rettighetshåndtering og registrering i Primus / DM, utvikling og praktisk utprøving av metoder etc. i en rekke prosjekter (SPECTRUM, Significance, Prioritering og avhending)

8 Prosjekter; digital utvikling │Primus: generell utvikling; konserveringsmodul; bygning/FDV; statistikk │Digitalt museum: flere typer samlinger; Digital fortalt; kommentarer og medvirkning; koblinger til Wikipedia, Store norske og Lokalhistorisk wiki │KulturNAV: felles ressursbank, tilgang til registre, begrepsapparat │Norvegiana/Europeana: data tilgjengeliggjort │Kultur- og naturreise: tilgjengeliggjøring og bruk av fagdatabaser fra flere sektorer i digital formidling │Norsk kunstnerleksikon på nett: lesbart på Store norske, semantisk webteknologi │Norsk museumsvokabular og utstillingsregister: felles kunsthistorieressurser, tilgjengelig i KulturNAV og som åpne data │Semantisk teknologi og tenesteutvilding for arkiv og Digital reiselivshistorisk formidling: utprøving av semantisk web-teknologi

9 Kulturrådet, cms og museumssektoren │Infrastruktur; Kulturrådet ser at det trengs bedre standarder, datagrunnlag, verktøy og kompetanse som grunnlag for åpen infrastruktur │I første omgang vil Kulturrådet fortsette å følge opp de systemene vi har bidratt til å utvikle og som museene stort sett bruker, blant annet for å tilpasse dem en åpen infrastruktur og fritt tilgjengelig innhold │Kulturrådets rolle bør i mindre grad handle om programvareutvikling og mer om videreutvikling av selve fundamentet; kunnskapen og informasjonen som finnes i og rundt museenes samlinger og virksomhet │Forholdet mellom innhold, sektorens/publikums behov og systemer bør belyses bedre; systemuavhengighet  ett felles system │Viktig at norske museumsfolk aktivt holder seg oppdatert om digitale verktøy og trender, slik at de blir bedre bestillere og brukere av digitale løsninger. Dagens konferanse er i viktig i så måte! │Prosjekt logistikk og samlingsforvaltning – positivt initiativ fra Nasjonalmuseet og Vestfoldmuseene

10


Laste ned ppt "Konferanse om systemer for samlingsforvaltning Innledning 4.11.2013 Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google