Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006 Bransjesamarbeid etatsnivå Statens vegvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006 Bransjesamarbeid etatsnivå Statens vegvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006 Bransjesamarbeid etatsnivå Statens vegvesen

2 Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006 Møtestruktur Årlig møte med de enkelte bransjeorganisasjonene RIF, EBA, MEF, AEF+Mesta, (NLF veg-og trafikkavdelingen) Årlig fellesmøte med bransjen (bransjekontaktmøte) Møte med enkeltselskaper ut fra aktuelle saker, behov ”Ad hoc”-møter

3 Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006 Samarbeidsfora Anleggsutvalg ”kontraktsgruppe” utbygging(Eirik Øvstedal) Samarbeidsforum drift og vedlikehold*)(Tor-Sverre Thomassen) *) Etablert to arbeidsutvalg ”Strategisk ledelsesforum” drift og vedlikehold(Eva Solvi) Eksternt FOU-utvalg(Helen Riddervold) *) Etableres høsten 2006 Bransjekontaktgrupper GNA felles nordisk anleggsmarked (ad hoc)

4 Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006 Fagnettverk Vinterdrift(Øystein Larsen) Asfalt og vegteknologi(Leif Jørgen Bakløkk) *) Vedtatt etablert høsten 2006 Øvrig Statens vegvesen har et omfattende engasjement i nordisk og internasjonalt samarbeid på veg- trafikk- og anleggssiden (inkl drift og vedlikehold) og skal bidra som ”døråpner” for norsk industri i forhold til utlandet. Etaten deltar i nasjonale samarbeidsfora på fag- og rekrutteringsområdet, i bransjeforeninger gjennom etatsmedlemskap og ansattes medlemskap og har samarbeidsavtaler med forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Det etableres også ad hoc-grupper i forbindelse med spesielle prosjekter, og etaten deltar i eksterne fagnettverk (som ikke drives av etaten selv).

5 Sektoransvaret: Statens vegvesen har et sektoransvar etter lovverket (forskrifter, normaler, retningslinjer) Statens vegvesen er i sin instruks gitt et sektoransvar i forhold til utvikling og kompetanse i alle ledd i verdikjeden innen veg- og vegtrafikksektoren Statens vegvesen ønsker å ivareta ansvaret som største offentlige anleggsbyggherre med langtidsansvar for veg- og trafikksystemet Større fokus på totalresultat og levetidsbetraktninger Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006

6 –Vi ønsker å utfordre bransjen og oss selv –Bidra aktivt til nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller basert på samvirke –Vi vil utvikle arbeidsformer som gir den beste totaleffektiviteten og utvikler nye løsninger –Krever prosess både hos byggherre og utfører (rådgiver og entreprenør) –Forutsetningene for en slik utvikling er tillit Dette sa vi i 2003/2004–har vi klart å følge opp?

7 Materiale fra møtet vil bli lagt ut på vår web-side www.vegvesen.no Fagstoff - Bransjekontakt Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006


Laste ned ppt "Bransjekontaktmøte Vegdirektoratet 9. mai 2006 Bransjesamarbeid etatsnivå Statens vegvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google