Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kontekstuell undervisning Se: H L-K 2001. 2 To bevegelser i samfunnet Sentripetal: Det som binder sammen. Enhet Sentrifugal: Det som splitter. Fragmentering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kontekstuell undervisning Se: H L-K 2001. 2 To bevegelser i samfunnet Sentripetal: Det som binder sammen. Enhet Sentrifugal: Det som splitter. Fragmentering."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kontekstuell undervisning Se: H L-K 2001

2 2 To bevegelser i samfunnet Sentripetal: Det som binder sammen. Enhet Sentrifugal: Det som splitter. Fragmentering. En kombinasjon av det globale og det lokale: ”glokal”

3 3 Utfordringer for barn/unge Enhet - se sammenhenger - blir for overveldende? Et virtuelt univers: Asynkront, ikke klare relasjoner. Ikke fysisk kontakt. Nyanser mellom ulike rom og erfaringer: –fysisk rom virtuelt rom –Førstehands andrehands erfaring (media)

4 4 Kontekstuell tilnærming Det konkrete/spesielle det generelle Religiøst liv doktriner, læresetninger Elevens livsverden læreplanen Elevens erfaring lærebok Lokal kontekst er felles: både ramme og innhold. Mål: involvere i lokal kultur, lokal identitet Ikke motsetning til nasjonal og global, men en kvalifisering til denne.

5 5 Alta – et eksempel Et “flerreligiøst” og flerkulturelt samfunn Læstadiansk kristendom Samer, Kvæner mm Et voksende sentrum i V-Finnmark, med stor tilflytting. Hva kjennetegner ”ditt sted”, mht religion

6 6 Kontekst – mange tilnærminger Tid: –Felles tid i historien –Fortid – nåtid – fremtid. –Lokale tidsskiller (eks. ”krigen”) –Individuell tid: sted i livet Rom: –Fysiske omgivelser (felles) –Mentalt rom (individuelt) Fig. 1

7 7 Kontekst – en hermeneutisk tilnærming A: Antropologisk basert: fellesmenneskelig erfaring (generelt) (Dilthey). B: Historisk basert: Skjelner mellom tid og rom. Kan bare forstå i den rette kontekst. Historiesammensmelting (Gadamer).

8 8 Kontekstuell tilnærming – en kombinasjonsløsning Utgangspunkt: religionens virkningshistorie på det lokale sted. Retning: –Fra nåtid –> til fortid og fremtid –Fra barnet -> til indre rom –> og ytre rom Fig.2

9 9 Mål (s.121): Gi barnet mulighet til å bli beriket ved bevissthet om den kulturelle og religiøse forskjell i hans/hennes lokalmiljø. Gi mulighet til å utvikle individuell livstolkning, religiøs eller ikke.

10 10 Indre og ytre rom Indre rom –”et rom for å bygge identitet” –Må ta hensyn til det sårbare, den åndelig bluferdighet –Må ha en risikofri sone for barnet – ikke representere en religiøs tradisjon Ytre rom: –Orientering om det som er i samfunnet –Rett til å utvide sitt perspektiv og kunnskap

11 11 Ulike type erfaring Førstehands erfaringer: –Barnet oppdager “verden”, - i sitt tempo og ut fra sine forutsetninger Andre-hands erfaringer: –Impulser som kommer utenfra: media, litteratur, spill/drama, skole … Fig. 3.

12 12 KRL – kontekstuell ? Er KRL – lokal -kontekstuell? Insiders - innenfra perspektiv: teologisk tradisjon Outsiders – utenfra perspektiv: religions- vitenskapelig Religion ”nedenfra” religion ”utenfra” Kontekstuelt religions-system


Laste ned ppt "1 Kontekstuell undervisning Se: H L-K 2001. 2 To bevegelser i samfunnet Sentripetal: Det som binder sammen. Enhet Sentrifugal: Det som splitter. Fragmentering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google