Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CLAUDIA SCHIFFER PLAKATER FORKASTELIG? HELT GREIT? FLOTT? Hva er din mening om/ holdning til slike plakater? Hva er grunnlag for din mening/holdning? Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CLAUDIA SCHIFFER PLAKATER FORKASTELIG? HELT GREIT? FLOTT? Hva er din mening om/ holdning til slike plakater? Hva er grunnlag for din mening/holdning? Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 CLAUDIA SCHIFFER PLAKATER FORKASTELIG? HELT GREIT? FLOTT? Hva er din mening om/ holdning til slike plakater? Hva er grunnlag for din mening/holdning? Hva slags moral/verdier kommer til uttrykk i din mening/holdning?

2 VERDIER OG MORAL I IDRETT OG KROPPSØVING Hva er RIKTIG eller GALT i kroppsøving og barneidrett med tanke på individ og samfunn?

3 VERDIER OG MORAL MORAL = GRUNNLAG FOR AVGJØRELSER OM ”RIKTIG” ELLER ”GALT” MORALOPPFATNING BYGGER PÅ VERDIER OG NORMER VERDI = GRUNNLEGGENDE SYN PÅ MENNESKE OG SAMFUNN NOE ANSEES SOM VIKTIGERE ENN NOE ANNET (VERDISYN)

4 VERDIER, MORAL OG PEDAGOGISKE YRKER ALL PEDAGOGISK VIRKSOMHET (BARNEHAG, SKOLE, (BARNE-)IDRETT BØR HA ET REFLEKTERT GRUNNLAG I PEDAGOGENS (TRENERENS) filosofi, menneskesyn, pedagogisk grunnsyn -> VERDIER OG MORAL holdning til å gjøre noe med det hun tror på kunnskaper om hvordan man gjør det og refleksjonsevne mht. det som er gjort ferdigheter til å gjennomføre det Ikke minst gjelder det barna som ”kroppslige” vesen…

5 MENNESKESYN - SAMFUNNSSYN Menneskesyn er uttrykk for våre grunnleggende antakelser om menneskets vesen og dets plass i veden (god/dårlig; frihet/determinisme; læringsdyktig/uforanderlig) Samfunnssyn er uttrykk for våre grunnleggende antakelser om samfunnets kvaliteter og dets betydning for mennesket

6 TRE VERDISYN I BARNEIDRETTEN (STORNES, 1993, s. 46-68)

7 VERDISYN I BARNEIDRETTEN (STORNES, 1993, s. 46-68) BEST NÅR DET GJELDER Konkurranseregler bidrar til respekt for loven Idrett som samfunn i miniatyr lære oss og takle suksess og nederlag Idretten fremmer målorientering og psykisk styrke Gir overskudd og styrke til å takle belastninger TRIVSEL OG HELSE Det bør være plass til alle uansett forutsetninger Helse og livskvalitet bør settes høyest Idrett er kontakt- skapende og fremmer varig vennskap Blir kjent med kroppen og lære kroppsbruk Allsidighet og hensyn til ulike motiver og interesser Idrett for alle FELLESSKAP OG SAMVÆR Idrett som møtested for å fremme forståelse, toleranse, respekt og felles innsats Idrett for alle uansett økonomisk, kulturell og sosial bakgrunn Idretten som korrektur for ”den sterkestes rett, vinnerkultur og elitetenking” God hese -> overskudd -> deltak. i samfunnet

8 UTVIKLING AV MORAL MORALSKE AVGJØRELSER OG HOLDNINGER BYGGER PÅ SOSIALISERINGSPROSESSER Sosialisering: individet blir til en del av samfunnet Interaksjon av individet med det sosiale miljøet Barn tilegner seg atferd i samsvar med samfunnets normer Men: samfunnets normer kan også forandres ved at barnet (delvis) IKKE tilpasser seg

9 MORALSK UTVIKLING (Telama, 1999, s. 323-327) Moralsk handling krever kognitive forutsetninger for å kunne foreta ”moralske vurderinger” Moralske vurderinger er avhengig av situasjon og kontekst En må være villig til å handle moralsk Moralsk utvikling omfatter emosjonelle, kognitive og atferdskomponenter

10 KOHLBERGS (1971) TEORI OM MORALSK UTVIKLING SOSIOMORALSK PERSPEKTIV NIVÅTRINN KONKRET- INDIVIDUELT PERSPEKTIV PREMORALSK trussel, straff, autoriteter, egne interesser 1212 straff, lydighet Instrumentalitet (egen interesse) DEL AV SAMFUNNET PERSPEKTIV KONVENSJONELL opprettholdelse av sosiale relasjoner 3434 Familie, primærgruppe Stat, religion, andre sosial- partner, law and order SAMFUNNS- OVERORDNET PERSPEKTIV (?) POST- KONVENSJONELL relativitet, generelle prinsipper + verdier 5656 Rettferdighet, demokrati, fordeling Allmenne etiske prinsipper, moralsk autonomi


Laste ned ppt "CLAUDIA SCHIFFER PLAKATER FORKASTELIG? HELT GREIT? FLOTT? Hva er din mening om/ holdning til slike plakater? Hva er grunnlag for din mening/holdning? Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google