Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 1 DIGITALE LÆREMIDLER Av Høgskolelektor Mattias Øhra Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 1 DIGITALE LÆREMIDLER Av Høgskolelektor Mattias Øhra Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 1 DIGITALE LÆREMIDLER Av Høgskolelektor Mattias Øhra Prosjektleder

2 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 IKT-FRELSEN? 1.Teknologien løser ikke på noen som helst måte de kompliserte og mangfoldige fenomener innefor læring og utdanning 2.Teknologisk overtro bygger på sammenblanding av informasjon og kunnskap.

3 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 IKT og læring IKT endrer forutsetningene for læring og formell undervisning. Den løser og skaper nye problemer. Teknologien påvirker arbeidsfordelingen mellom individ, kollektiv og redskaper og mellom hva vi gjør i hodet, med våre egen kropp og med teknologien. Læring handler om samspillet mellom mennesker og slike ressurser. Læring og utvikling skjer gjennom deltakelse i sosiale praksiser og gjennom kommunikasjon med andre (Seljø 00)

4 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 Menneske og teknologi På den ene siden må teknologien gjøres sosial og settes i sentrum av et relasjonelt fellesskap. På den andre siden kan ikke skolen skille teknologien bort fra det humanistiske og kulturelle felt

5 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 Historisk tid Bilder og symboler risset inn i stein (steintavler). Senere utvikles papyrus og pergament. Hellas 750 f.Kr Atskillelse av skrift og bilde. Fra piktogrammer og mytogrammer til fonetisk alfabet (Fønikerne / Grekerne). Den antikke skriftkulturen medfører en enorm utvidelse av den kollektive hukommelsen, dvs den sosialt tilgjengelige viten. Materialiserer den individuelle hukommelse. 1450 e.Kr Gutenberg oppfinner trykkepressen (ca 1450). Det trykte ord visker ut grensene mellom skriftlærde og etter hvert allmuen. Man tar steget fra en muntlig, til en skriftlig tradisjonsoverlevering. Ca. 1900 til i dag Den elektroniske medierevolusjonen setter fart med oppfinnelsen av telegrafen. Etter hvert følger levende bilder og digitale elektroniske medier som vi har i dag. Billedmediet styrker seg i forhold til skriftmediet. Skriftspråkets hegemoni trues. DE HISTORISKE MEDIEREVOLUSJONER

6 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 Sokrates om skriftspråket Fra dialogen Faidros (Platon). Platon lar Sokrates beklage seg over ungdommen som ikke lenger lærer seg tekster utenat, men fusker gjennom å lese dem. ”For denne oppfinnelse (skriften) vil skape glemsel i lærlingenes sjel ved at minnet forsømmes. Av tillit til skriften vil de hente sitt minne utenfra, fra fremmede tegn, ikke innenfra, fra dem selv. Så ikke et minnets, men et påminnelsens middel har du oppfunnet. Og du bibringer lærlingene ikke visdommens sannhet, men dens skinn. Mangt vil de høre - uten undervisning, så mangt vil de tro seg mene skjønt de er menings-løse, for det meste. Og ubehagelig blir deres omgang, da de ikke er blitt vise, men skinnvise”.

7 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 3 hovedfokus 1.nye former for læringsfellesskap med vekt på samarbeidslæring 2. variert bruk av IKT som læringsredskap 3. mappevurdering (digital mappe)

8 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 IKT og nye læreprosesser Har som mål å gi studenter erfaringer med 1. nye former for læringsfellesskap –Mer kollektive og deltakende læringsformer –Samarbeidslæring »problembasert læring, casemetodikk, tema- og prosjektarbeid 2. variert bruk av IKT som læringsredskap »Studentene skal kunne bruke IKT som en sentral arbeidsmåte i læringsfellesskapet

9 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 IKT og nye læreprosesser Har som mål å gi studenter erfaringer med 3.Mappevurdering Vise bredden i kompetansen Vise utviklingen man har gått gjennom Dokumentasjon av forbedring Ikke bare produkter skal evalueres men også læreprosessen og personlig og faglig utvikling

10 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 Studentene sier om digitale mapper: Reelle mottakere Motiverende, stimulerende Lett å kontrollere, veilede, sammenlikne Appellerer til konkurranseinstinkt Produktene kan stadig forandres/forbedres Avslørende, blottstillende Inviterer til andre skrive- og struktureringsmåter Inviterer til fellesteksterfellestekster

11 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 11 Digitale læremidler APPLE CLASSROOMS OF TOMORROW (ACOT 1985-) (ACOT 1985-) (ACOT 1985-)

12 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 12 Digitale læremidler Prøveresultater viser, at eleverne klarer sig godt - nogle endda meget bedre - på trods af, at de har brugt megen tid på at lære at bruge teknologien Eleverne skrev mere, bedre og mere sammenhængende Nogle klasser blev hurtigere færdige med visse undervisningsmoduler end tidligere Eleverne søgte efter oplysninger og fremlagde deres resultater på en dynamisk og afvekslende måde Eleverne blev mere socialt bevidste og mere selvsikre APPLE CLASSROOMS OF TOMORROW (ACOT 1985-) (ACOT 1985-) (ACOT 1985-)

13 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 13 Digitale læremidler Eleverne kommunikerede effektivt om komplekse problemstillinger Eleverne blev vant til at bruge teknoogien rigtigt Eleverne blev mere selvstændige og mere motiverede i undervisningen Eleverne blev opmærksomme på deres stærke sider og delte som en helt naturlig ting deres ekspertise med andre Eleverne arbejdede bedre sammen i grupper end tidligere Eleverne udviklede en positiv holdning til fremtiden APPLE CLASSROOMS OF TOMORROW (ACOT 1985-) (ACOT 1985-) (ACOT 1985-)

14 Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 En mappe har to hovednivåer presentasjonsmappe arbeidsmappe Presentasjonsmappe Eksempel Eksempel Arbeidsmappe: Kristins mappe Kristins mappe Borrevann Karmakongen


Laste ned ppt "Lærerutdanning Mattias Øhra 2002 1 DIGITALE LÆREMIDLER Av Høgskolelektor Mattias Øhra Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google