Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Oslomodellen: Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Oslomodellen: Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Oslomodellen: Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Presentasjon IKT-utvalget, LUI

2 Tilpasning til LK06 – et mål l Basiskompetansen – 5 ferdigheter som skal integreres i alle fag og på alle nivåer: –Å kunne regne –Å kunne uttrykke seg skriftlig –Å kunne uttrykke seg muntlig –Å kunne lese –Å kunne bruke digitale verktøy

3 Utviklingsprosjektets mål l Utvikle en lærerutdanning hvor studentene får nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til bruk av digitale verktøy integrert i læring l Hva er digital kompetanse for en lærer: –Lære for å bruke –Bruke for å lære –Kunne integrere IKT som en naturlig del av elevers læring og hverdag Utvikle flerfagsdidaktikk med IKT

4 Noen av utfordringene har vært å: l Sikre at ikke IKT blir redusert til kun et verktøy? l Utvikle en digital kompetanse som er mer enn en ferdighet/teknikk Vært behov for remediering l Didaktiske samtaler med fagkollegaer nye remedierte opplegg

5 Remediation IKT Norsk Didaktik Ny didaktikk Eks: - Responsskriving Tekstbehandler: Spor endringer Merknader Sammenligne og flette dokumenter Stave- og grammatikkkontroll LMS: Verktøy for å samskriving Diskusjonsforum Chat Blogg Wikier Metode for å skrive, lære å skrive: Grammatikk Ord og tekstkomposisjon Sjanger Fra symbol til lyd Responsskriving : Fokus på prosess mer enn produkt, Vygotsky, lære av interaksjon Hvorfor kollektiv læring? IKT som verktøy for kommunikasjon Opprinnelig didaktikk i norsk og IKT Digital tekstproduksjon relevant

6 Remediation IKT Matematikk Didaktik Ny didaktik Eks: Formeleditor og tegneverktøy i matematikk Tekstbehandler: Sette inn objekter Formeleditor Tegneverktøy: Lage bilder Raster og vektor grafikk Bildestørrelse Editere bilder Visualisere for barn Formler: Polynomiske uttrykk ( ) Marginale uttrykk (1/4) Bruken av likhetstegnet (=) Figurer: Tegne grafer og figurer Presise former for uttrykk: Behov for å utvikle oppgaver til elever I skolen Arbeide med symboluttrykk Opprinnelig didaktikk i Matematikk og IKT Digital formula editor and digital painting tool relevant

7 Organisering og arbeidsmåter l Forelesninger l Nettbasert undervisningsopplegg [A06: 1 år1 2 år] – senere pensumbok: DidIKTikk1 år2 årDidIKTikk l Veiledning og undervisning på datarom l IKT-krav på andre fags arbeidskrav og eksamener En MATRISE-styrt utdanningMATRISE

8 NOKUT evaluering alu, HiO Undervisning og vurdering ( s. 144-145): "...er arbeidskrav i IKT integrert i obligatoriske fag.... Det satses også på IKT og på å utvikle en flerfagsdidaktikk med IKT.... Den digitale plattformen Classfronter nevnes av noen studenter som et eksempel på en arena der man av noen fagansatte har fått god veiledning... Bruk av IKT forekommer på et detaljert beskrivelsesnivå i planene for ulike fag....” l NIFU Step ny rapport for NOKUT – IKT i lærerutdanning

9 Største utfordring etter Oslomodellen: l Internt: –Holde et stort nok didaktiks fokus på undervisning og veiledning i IKT –Hva har IKT-seksjonen gjort? –Skrevet bok: ”DidIKTikk – Digital kompetanse i praktisk undervisning” –Bygget opp rundt de fem basisferdighetene i LK06 Venter spent på nye evalueringer om fokuset på didaktikk har blitt tydeligere for studentene –Differensiering av undervisning –Studenter som overvurderer egen IKT-kompetanse –Oppmøte til undervisning l Eksternt/nasjonalt: –Samla nasjonalt og systematisk trykk på IKT i lærerutdanning


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Oslomodellen: Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen Avdeling for lærerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google