Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsplan for 7. Trinn Hva vi ønsker å gjøre for elevene:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsplan for 7. Trinn Hva vi ønsker å gjøre for elevene:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsplan for 7. Trinn Hva vi ønsker å gjøre for elevene:
Elevene våre er forskjellige med hensyn til evner og utrustning, både mentalt og fysisk. De har ulike forkunnskaper, kultur og bakgrunn. Vår oppgave som lærere er å imøtekomme elevenes behov, ikke skape dem.

2 Våre tanker bak A-planen:
Gi elevens arbeid mål og mening, for videre å gi motivasjon og lyst til å arbeide. Gi elevene muligheten til å kunne utvikle seg som menneske, samt lære noe A-planen skal hjelpe lærer, elev og foreldre til å få oversikt over de arbeidsoppgaver som skal utføres i løpet av en uke. Planen hjelper for tilrettelegging av tilpasset opplæring og gir IOP elever muligheter til å knytte seg til den ordinære undervisningen. Den gir klassestyrer, faglærere, spesialpedagog og foreldre mulighet til å kunne samarbeide om utarbeidelsen av innholdet i planen

3 Utgangspunkt Vi har forberedt og gradvis utviklet A-planen for elevene. ( Dag – dager – uke). Når vi utarbeider A-planen tak vi utgangspunkt i: Tema: Årsplaner – kunnskapsløftet Faglige mål: Oversikt over hva elevene skal jobbe med. Felles mål og egne mål. Refleksjon over egen læring, positiv forsterkning og realistiske mål. Variert undervisning. Sosiale mål: Det er viktig å lage et mål som gjelder hele mennesket. Vi ønsker å gi elevene holdninger og verdier.

4 Hvorfor sosiale mål? Vi har valgt å sette sosial kompetanse på arbeidsplanen, der vi integrerer problemstillinger i fag/tema/emner. Det er et systemrettet sosialt pedagogisk arbeid, vi har delt inn i 4 hovedområder (2 uker pr mål): 1. Prososiale handlinger – samarbeid og ansvar 2. Selvkontroll (konflikthåndtering – problemløsningsmodell) 3. Empati – samarbeid og ansvar 4. Lek, glede og humor

5 Hvorfor valgte vi denne måten å arbeide på ?
Elevene på 7.trinn får et felles, samkjørt og likeverdig opplæringstilbud på Kampen skole Elevene får mulighet til å skifte aktivitet uten å ”vente” på andre elever og læreren. (tilpasset undervisning) Elevene fargelegger/merker av utført arbeid, og fremdriften bli synlig

6 Elevene får med stigende alder ta del i planlegging av sin egen opplæring, der de kan disponere egen tid. Planen er mål-relatert: via planen påpeker vi hva vi ønsker å oppnå med oppgavene som skal gjennomføres. Hensikten er å utvikle seg å lære noe, ikke bare ”stryke ut” for å bli ferdig. Den gir klassestyrer, faglærere, spesialpedagog og foreldre mulighet til å kunne samarbeide om utarbeidelsen av innholdet i planen

7 A-planen frigir tid for læreren i timene, som videre gir bedre veiledning til den enkelte underveis
Vi kan utnytte elevene som ressurs for hverandre Elevene blir opplært til å ta ansvar for egen læring, samt strukturere sitt eget arbeid. De får også opplæring i å ta ansvar for å fullføre arbeidsoppgaver. A-planen lærer elevene til å kunne disponere egen tid

8 Vurdering – utvikling – refleksjon: hva kan bli bedre til neste uke?
Hver fredag har elevene ukas test. Dette for å vurdere hva de har lært i de ulike fagene. Testen er laget ut ifra hva elevene har jobbet med på A-planen. (Tilpasset) Ukas test skal rettes og underskrives av foreldre. Dette gir økte muligheter for veiledning av lærer og foreldre, til forbedringspotensialet til den enkelte.

9 Praktiske opplysninger i forbindelse med A-plan:
Positivt læringsmiljø – og trivsel på skolen har en klar sammenheng mellom positivt hjem-skolesamarbeid. Kontaktlærer kontakter hjemmet dersom a-planen ikke er fullført. (respekt) Som forelder/veileder kan en eksempelvis følge opp A-plan ved :

10 Spør barna daglig om hvordan det har vært på skolen og hva de har drevet med, om de har ”kontroll” på ukas arbeidsplan I samtaler bør det formidles en grunnleggende positiv innstilling til lærerne og skolen. Snakk ikke negativt om skolen og kritiser ikke lærerne mens barna hører på Gi hjelp og støtte til barnas hjemmearbeid og lekser Gi ros og oppmuntring til barna og fokuser mer på arbeidsinnsats enn på resultater.

11 Hjem-skole samarbeid: Noen tanker og refleksjoner for å sammen hjelpe ”våre” barn:

12 Ikke skjem meg bort Jeg vet godt jeg ikke skal ha alt jeg ber om. Jeg bare tester deg

13 Ikke vær redd for å være bestemt med meg
Jeg foretrekker det. Det får meg til å føle meg trygg

14 Ikke la meg utvikle dårlige vaner
Jeg har bare de voksne til å stole på for å stoppe meg

15 Ikke få meg til å føle meg mindre enn det jeg er
Det bare får meg til å ville gjøre meg større enn det jeg er

16 Ikke heng meg ut foran andre
Jeg tenker mye mer over hva du sier, hvis du snakker rolig til meg

17 Ikke få meg til å føle at feilene jeg gjør er store synder
Det forvirrer det verdibildet jeg skal bygge opp inni meg

18 Ikke beskytt meg fra konsekvenser
Jeg trenger av og til å lære gjennom smertefulle erfaringer

19 Ikke ta det alt for alvorlig når jeg sier: ”Jeg hater deg”
Det er ikke deg jeg hater, men den makten du har til å begrense meg

20 Ikke tenk at det er under din verdighet å si unnskyld til meg
En ærlig unnskyldning, gjør at jeg føler varme og hengivenhet for deg

21 Ikke skjenn og mas Hvis du gjør det må jeg beskytte meg ved å late som jeg ikke hører

22 Ikke prøv å late som du selv aldri gjør feil
Det gir meg altfor stort sjokk når jeg finner ut at det ikke stemmer

23 Ikke si at det bare er tull når jeg sier jeg er redd
Det jeg er redd for er virkelig for meg. Du hjelper meg mye ved å prøve å forstå

24 Ikke vær for rask med fagre løfter
Jeg blir veldig skuffet når du ikke klarer å holde dem

25 Ikke sett altfor store krav til min ærlighet
Det er lett å skremme meg til løgner

26 Ikke vær skiftende og inkonsekvent
Det forvirrer meg skikkelig

27 Ikke si du ikke er glad i meg -
Selv om jeg av og til kan gjøre stygge ting


Laste ned ppt "Arbeidsplan for 7. Trinn Hva vi ønsker å gjøre for elevene:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google