Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Digitale mapper Profiler fordypningsgruppe 4.februar 2008 Vibeke Bjarnø og Eva Michaelsen Avdeling for lærerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Digitale mapper Profiler fordypningsgruppe 4.februar 2008 Vibeke Bjarnø og Eva Michaelsen Avdeling for lærerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Digitale mapper Profiler fordypningsgruppe 4.februar 2008 Vibeke Bjarnø og Eva Michaelsen Avdeling for lærerutdanning

2 Portfolio-begrepet l Portfolio-begrepet blir internasjonalt knyttet sammen med refleksjon og egenvurdering. l To svært ulike opphav: –«the competency movement» (instrumentelt): dokumentere kompetanse i forhold til detaljerte læringsmål –personlig utvikling gjennom refleksjon (utspring i humanisme og konstruktivisme): formålet her er å utvikle nye former for forståelse

3 Humanistisk tilnærming l verdsetter utvikling av forståelse og oppmuntrer til personlig og faglig vekst l skriving fremmer kritisk refleksjon, tenking og læring

4 Mappe - tre hovedtyper (Olga Dysthe og Knut Steinar Engelsen, se ITU.no) l kompetansemappe l vurderingsmappe l læringsmappe (ingen absolutte grenser mellom disse)

5 Formålet med de ulike mappetypene Kompetansemappe l å vise fram og dokumentere egen kompetanse Læringsmappe/arbeidsmappe: l hjelpemiddel i egen læringsprosess l samarbeid med andre er et sentralt aspekt

6 Mappe i førstelektorprogrammet l Kombinasjon av arbeidsmappe og kompetansemappe –arbeider/dokumentasjon –egne refleksjoner –tilbakemeldinger fra andre  –utvalg i forbindelse med søknad om opprykk –begrunnelser og argumentasjon

7 Aktuelle teknologier for digitale mapper l Diskett, CD-rom, USB-stick eller annet bærbart lagringsmedium l Lagringsområde på lokal PC eller server på arbeidsplassen l Nettbaserte teknologier: –Læringsplattform LMS –Nettsted –Google dokumenter

8 LMS - muligheter og begrensninger –Fleksibel passordbelagt tilgang –Struktur »Lærerstyrt (i denne smh. kandidaten selv) »Alle arbeider, tilbakemeldinger og refleksjoner på ett sted –Verktøy til støtte for grupper og samarbeid –Mulighet til å lagre ulike sjangre og medieformer –Hemmende i forhold til varierte og kreative vurderingsformer –Vanskelig å flytte

9 Nettsider – muligheter og begrensninger –Fleksibel, åpen tilgang, transparens (kan passordbeskyttes) –Ikke integrert verktøy til støtte for grupper og samarbeid (men kan lenke opp ulike tjenester) –Struktur »Brukerstyrt »Utfordring å få oversikt –Stor frihet ved valg av programvare –Ikke integrerte verktøy for støtte til samarbeid og formativ vurdering –Motiverende –Forutsetter annen digital kompetanse og verktøy –Enkelt å flytte

10 Ulik grad av åpenhet i digitale mapper Kun stipendiaten selv, samt veileder har innsyn Stipendiatene har innsyn i hverandres mapper i visse tilfeller Alle stipendiatene har innsyn i hverandres mapper Mappene ligger åpent på nettet, mens noen dokumenter er passord- belagt Alt mappe- innhold er åpent for alle på nettet Lukkede Åpne (Omskrevet etter Hildegunn Otnes i (Dysthe 2003))

11 Samle materiale til den digitale mappa – tips til alternativ dokumentasjon 1. Ha ALLTID med fotoapparat når du er i felten 2. Samle bilder underveis 3. Ta kurs i ulik programvare som kan være med på å skape ulik dokumentasjon 4. Skriv LOGG og lage små blogg-opplegg eller lignende underveis 5. Alltid meld deg på ting så du får bearbeidet og vist fram underveis

12 Viktige avklaringer i fordypningsgruppas arbeid l Diskuter egnet digitalt medium for den aktuelle mappeprosessen i førstelektorkvalifiseringa: –Åpnede eller lukkede mapper? »Egne logger og refleksjoner? –Hvordan gi respons på hverandres arbeider i arbeidsmappa? –Velge ulike typer for å få bredere erfaring?


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Digitale mapper Profiler fordypningsgruppe 4.februar 2008 Vibeke Bjarnø og Eva Michaelsen Avdeling for lærerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google