Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mappevurdering muligheter og utfordringer februar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mappevurdering muligheter og utfordringer februar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mappevurdering muligheter og utfordringer februar 2004

2 Hva er en mappe? •Karin Taube, Portfoliometoden (1997, side 10): En mappe består av en systematisk samling av elevarbeider som viser elevens innsats, framskritt og presentasjoner på et eller flere områder. Samlingen må være valgt ut i samarbeid med eleven med tanke på innhold og kriterier for vurdering, ut fra visse felles oppstilte mål, og den må vise elevens selvrefleksjon og holdninger til faget.

3 Fra Skriftlig slutteksamen Lærer- og sensorvurdering Individuell eksamen Konkurranse Lærerstyrt Produktvurdering Innhold I retning av Alternative vurderingsformer, f.eks. mapper Selv-, medstudentvurdering Gruppe- og prosjektarbeid Samarbeid Studentinnflytelse Prosessvurdering Kompetanse Internasjonale tendenser

4 Kvalitetsreformer •Grunnopplæringen (LS) –Kvalitetsutvalgets innstilling •Universitet og høgskoler (UFD) –Kvalitetsreformen Mappevurdering er omtalt både som en arbeidsmåte og vurderingsform

5 Skolens paradigmeskifte Gammelt paradigme Formidling av kunnskap ved lærer, elevene passive Fokus på avgrensede faktakunnskaper Måling basert kun på tester og diagnoser Ideologi: Skolen og samfunnet Nytt paradigme Reflektert undervisning, aktiv kunnskapssøkning fra elevenes side Fokus på helheter, integrasjon, ”lære å lære” Måling basert på egenvurdering og refleksjon Ideologi: Skolen i samfunnet

6 Hovedkilder •Mapper som pedagogisk redskap –Professor Olga Dysthe –Førsteamanuensis Knut Einar Engelsen •Mappemetodikk i skolen –Fil.fr.leg., psykolog Roger Ellmin •Mappevurdering –Universitetslektor Karin Taube •En læringsbevisst skole –Førsteamanuensis Eilertsen og Valdermo

7 Hovedtyper av mapper •Kompetansemappe –brukes ved å søke jobb, oppdrag eller studieplass •Vurderingsmappe –har summativ vurdering som hovedmål •Læringsmappe –arbeids- og læringsredskap •Lærings- og vurderingsmappe –er et arbeids- og læringsredskap –inngår i grunnlaget for formell evaluering

8 Lærings- og vurderingsmappe •Faglig arbeid gjort over en periode •Inneholder arbeid som er aktuelt å vurdere •Refleksjon over egen læringsprosess og faglig utvikling •Lærer og medelever involveres i tilbakemeldingen

9 Formålet med mapper •Synliggjøring av elevens utvikling •Tydeliggjøring av elevens sterke og svake sider •Ansvarliggjøring av den enkelte elev og av læreren når det gjelder kvaliteten ved elevens læring •Bevisstgjøring av elevene om egen tenkning og læring

10 Læringsfasene Individuelt arbeid Smågrupper ARBEIDS- MAPPE Kriterier Kasusbasert læring Rettledning Refleksjon Læringsfase 1Læringsfase 2 Læringsfase 3 Kriterie- arbeid Selv- vurdering UTVALG Refleksjon PRESEN TASJONS- MAPPE Presentasjon Evaluering: - lærer - en selv - sensor

11 Utfordringer •Bryte vanens makt •Bryte skolens koder og kultur •Bryte med vår egen treghet •Den tradisjonelle lærerrollen endres til en mer veiledende rolle •Manglende støtte fra ledelsen

12 Lærerrollen •Ta med det beste av det vi har –Fagpersoner –Undervisningsmetoder (det vi kan godt) •Ta på alvor den nye rollen som veileder –Administrator –Slippe elevene til –Kriteriearbeid – læringsmål for individet –Gi fra seg noe av ansvaret, men ikke alt

13 Muligheter •Hver enkelt elev har mulighet til å utvikle seg ut i fra egne forutsetninger •Eleven er aktiv i sin egen kunnskapsprosess •Eleven lærer å være selvstendig, skapende og reflekterende •Eleven skal finne sitt forbedringsbehov

14 70 lærere og 630 elever AA allmennfag 415 elever ID idrettsfag 175 elever HS helse- og sosialfag 45 elever Flertallet av elevene ved AA velger realfag Lambertseter vid. skole

15 Forsøk FS1111 •Forsøk i Systemutvikling, AA6120 •Forsøket går over 3 år, godkjent av LS •Stor grad av lokal tilpasning av lærerplanen –Prioritere mål 2 og 3, legge mindre vekt på mål 1 •Mappevurdering •Avvik fra eksamensordningen ved å erstatte sentralt gitt eksamen med en lokal muntlig/praktisk eksamen

16 Hverdagen •Vanlig variert undervisning (også bruk av tavle) •Bruker mer tid på bevisstgjøring av hva, hvordan og hvorfor jeg lærer •Legger mer vekt på muntlige presentasjoner •Skriver logg og refleksjonsnotat til hvert større arbeid •Arbeidet samles i ulike elektroniske mapper

17 Hva er nytt? •Økt bevissthet rundt –Hva skal jeg lære? (Læringsmål) –Hvordan skal jeg arbeide? (Arbeidsform) –Hva har jeg lært? (Utvikling) •Refleksjonsnotatet •Større rom for differensiering (tempo og nivå)

18 Læringsfasene Individuelt arbeid Smågrupper ARBEIDS- MAPPE Kriterier Kasusbasert læring Rettledning Refleksjon Læringsfase 1Læringsfase 2 Læringsfase 3 Kriterie- arbeid Selv- vurdering UTVALG Refleksjon PRESEN TASJONS- MAPPE Presentasjon Evaluering: - lærer - en selv - sensor

19 Forberedelse til eksamen •Lage en presentasjonsmappe –Utvalgte arbeider etter gitte kriterier –Begrunnelse for valget av arbeider –Refleksjonsnotatene må følge mappen –Utvelgelsesprosessen er tidkrevende

20 Eksamen Forberedelse over flere dager Caseoppgaver Presentasjonsmappene leveres sensor Muntlig eksamen (gruppe på 3 elever) • Oppgaver knyttet til forberedelsesdelen 1 times forberedelse • Løsningsforslag/eksaminasjon • Mappepresentasjon

21 Muntlig/praktisk eksamen •Elevene ble trukket ut til eksamen (erstatter skriftlig) •Presentasjonsmappene (CD) ble sendt til sensor. Blir en del av karakteren (teller 50%) •Forberedelsesdel (caseoppgaver) ble delt ut 3 dager forut for eksamensdagen •Eksamensdagen – en time til oppgaveløsing, gruppen på 3 elever samarbeider •Elevene kommer med løsningsforslag ca. 20 min •Mappepresentasjon, hver elev fikk ca.15 minutter

22 Elevenes evaluering •Elev 1 –Føler meg godt forberedt til eksamen –God idé å ha mappevurdering –Fint å kunne skrive/samtale om hva man lærer mest/minst av slik at undervisningen kan bli justert –Å legge fram presentasjonsmappen som viser framgang og god faglig kunnskap overfor sensor er smart

23 •Elev 2 – Heldagsprøvene fungerte meget godt –Likte godt å arbeide med refleksjonsnotatene –Jeg har sett en tydelig faglig progresjon •Elev 3 –Liker ikke muntlig eksamen, greier ikke å gripe ordet så lett i en gruppe på 3 elever –Gøy med mappevurdering –Flott å arbeide i eget tempo Fortsettelse elevenes eva…

24 •Elev 4 –Mappevurdering gir sannsynligvis et mer helhetlig/rettferdig bilde av eleven og karakteren –Heldagsprøvene var et høyst positivt innslag •Elev 5 –Ny og spennende måte å ha heldagsprøver på. Fungerte veldig bra. Fint med 3 elever. –Vanskelig å skrive refleksjonsnotat, men nyttig –Egenvurdering gir mer selvinsikt. Fint å kunne formidle tanker om sitt arbeid og innsats til lærer

25 Karakterstatistikk ElevStp.karEks.kar Ung mann 1 gr.1 66 Ung mann 2 gr.1 66 Ung mann 3 gr.1 45 Ung mann 1 gr.2 66 Ung mann 2 gr.2 54 Ung kvinne 3 gr.2 54

26 Sentrale spørsmål 1.Avsluttende tradisjonell eksamen Er på vei ut, erstattes antakelig med nasjonale prøver? 2.Underveisvurdering/eksamen Kvalitetsreformen ved høgskoler, universitet 3.Mappevurdering Blir antakelig bare et arbeids- og læringsverktøy hvor refleksjonsnotatet er sentralt

27 DegMeg Hva med eleven?


Laste ned ppt "Mappevurdering muligheter og utfordringer februar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google