Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunane, pasientane og pårørande i Den store psykiatrireforma v/ Magnhild Giil Schjøth Landsforeninga for Pårørande innan Psykisk helse Vest-Agder (LPP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunane, pasientane og pårørande i Den store psykiatrireforma v/ Magnhild Giil Schjøth Landsforeninga for Pårørande innan Psykisk helse Vest-Agder (LPP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunane, pasientane og pårørande i Den store psykiatrireforma v/ Magnhild Giil Schjøth Landsforeninga for Pårørande innan Psykisk helse Vest-Agder (LPP V-A)

2 Antall senger i Asyla byggast ned 1971-1991

3 «Den enkelte kommune pliktar å utvikle tenester slik at dei kan nyttast av personar med psykiske lidingar» 1981

4 1993 Brukarorganisasjonane bør sikrast innflytelse og ha rådgjevande rolle både nasjonalt, regionalt og lokalt : Kartlegge behov Prioritering Planlegging Evaluering av tiltak og tenester Være rådgjevarar Lærarar og Delta i utvalg og prosjekt

5 Pårørande organiserar seg

6 Landsforeningen for Pårørande innen Psykisk helse (LPP) 1996 1996

7 Så kom Psykiatrimilliarden til kommunane ! ! ! 1998 - 2008 Krav: 3 psykiatri/psykisk helseplanar.

8 . Hovedmålgruppa er personar over 18 år med langvarig og alvorleg psykisk sjukdom og eit omfattande hjelpebehov. Kan nytte tiltaka Personar med lettare lidingar, Dobbeltdiagnoser og spesielt utsette grupper Ikkje målgruppe Totalbefolkninga

9 Forebygging og folkehelse. Fleire helsesystre! Helseystera er like viktig som klasseforstandaren!

10

11 2 2006 s. 7 Definisjon på brukar : «Brukar er ein som tek imot tenester direkte eller som blir berørt av tenestene indirekte som pårørende»

12 2008 «Sykehusene har som en av sine lovpålagte oppgaver å gi opplæring til pasienten og pårørende. » s.26. «Pårørende som har jevnlig kontakt med pasienten bør kontaktes av pasientens behandler første arbeidsdag for ytterligere Informasjons- utveksling». s. 54. «Et godt og systematisk pårørendearbeid forutsetter faste ledelsesforankrede arbeidsrutiner ved arbeids stedet» 6,1 s. 78.

13 Undervisning Fagpersonane Administrasjon Pasient Pårørande

14

15 Mål LæringTrivsel

16 Økonomi «Ein føresetnad for å realisere målet med auka brukarmedverknad innan psykisk helse er at kommunar og fylkeskommunar prioriterar dette økonomisk»

17 Brukarmedverknad i V-A 2008-2011: 6 kommunar har oppnevnt ein fagperson som ansvarleg for brukarmedverknaden I kommunen men ingen av dei hadde kontakta pårørande sine kontaktpersonar i kommunen. 3 kommunar har ikkje oppnevnt ein fagperson som ansvarleg for brukarmedverknaden I 2 kommunar representerte Fagperson pårørande (LPP) Sine interesser. 3 kommunar har oppnevnt ein Fagperson som ansvarleg for brukarmedverknaden og dei har teke kontakt med og samarbeida med LPP-kontakten i kommunen.

18 Eit utvalg foreslår i NOU 2011: 11, 5,7: Pårørande inn i Helse- og omsorgslova.

19 Ny Helse- og omsorgstenestelov paragraf 3-1 Seier at kommunen har like stort ansvar for psykisk sjuke som for somatisk sjuke.

20


Laste ned ppt "Kommunane, pasientane og pårørande i Den store psykiatrireforma v/ Magnhild Giil Schjøth Landsforeninga for Pårørande innan Psykisk helse Vest-Agder (LPP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google