Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thor Heyerdahl videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thor Heyerdahl videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Thor Heyerdahl videregående skole
nysgjerrig, modig og utadvendt

2 Thor Heyerdahl videregående skole

3 Fakta 4 skoler slått sammen til én videregående skole med oppstart 2009 1620 elever / 330 ansatte 10 utdanninger – mangler DH og NA Budsjettramme drift 194 mill/år Investeringsramme 1,1 mrd. kroner 34300m2: skolebygg 27600m2 og arena 6700m2 Arena med 6 treningssaler, 3200 seter Kantine med 800 plasser 3000 m2 verkstedslokaler Verkstedgård Produksjonskjøkken 370 m2

4 Kvalifiseringskurs – ansvarlige deltakere
Ansvarlig for kurset: Bernhard Grøtan, avd.leder Elevtjenesten THVS Koordinator for hele prosjektet. Ansvar for utplassering/oppfølging i bedrift. Per Trygve Eitrem, næringslivskoordinator THVS Innhenting av aktuelle praksisbedrifter/utplassering i bedrift Leif Birger Brattbakk, lærer byggfag Elevbedrift/praksis innen byggfagene Arne Telle, ansvarlig for oppfølging av elever som skal opp til ny og utsatt eksamen Heidi Nordkvelle, saksbehandler NAV Ungdom Intervjuer og utredningsrapporter for utløsing av praksispenger Kirsti Røed, medarbeider OT Larvik Samarbeidspartner i Oppfølgingstjenesten Opplæringskontorene dvs. alle vi allerede har samarbeid med

5 VG3 i skole versus Kvalifiseringskurs
Prioritet 1 = Læreplass Kvalifiseringskurs = praksis + evt. ny eksamen Konvertere praksisplass til læreplass

6 Pedagogisk forståelse
VG3 i skole vil alltid være et dårligere alternativ enn 2+2 Den pedagogiske idé for Kvalifiseringskurset : Elever har best utbytte av 2 år i lære Søkere til læreplass bør ha bestått i alle fag. Vi gir tilbud om spesielt tilrettelagt opplæring/intensivkurs én dag i uka + tilbud om å delta på leksehjelpa Alternativet til læreplass, kan være lærekandidatplass. Elevene må vise seg fram/selge seg inn via praksisfeltet Disse elevene trenger mer enn kun veiledning. Mange trenger også «håndledning»

7 Slik startet vi Elever uten læreplass ved skolestart ble bedt om å møte ved «hjemmeskolen» 20. august. Ca 45 ungdommer møtte ved THVS første dag. De ble registret, og vi gjorde noen «bli kjent»- øvelser Den første uka var fokuset rettet mot «Jakten på aktuelle praksisplasser/Læreplasser» Vi startet hver dag med sosialt samvær og litt mat Vi fokuserte også på dette med presist oppmøte og «attitude».

8 Uke 2 I uke 2 gjennomførte vi speedintervjuer, samt at vi kvalitetssikret årskursbevisene Alle søkere til elektrofagene (11 elever) ble overført til SVGS, som tok på seg ansvaret for disse fagene. De etablerte VG3 i skole for disse og sine egne elektroelever. Vi tok ansvaret for TP-søkerne ved SVGS og THVS, + egne søkere innenfor RM, BA, HO, MK og SS. Vi koblet på Opplæringskontorene for å sjekke ut hva de kunne bidra med i et samarbeid med oss og aktuelle bedrifter. De gjennomførte også individuelle samtaler med søkerne

9 Uke 3: Krav til søkerne Søkere som er kvalifiserte med bestått i alle fag, skal av eget tiltak oppsøke noen aktuellbedrifter Søkere som mangler/har negative karakterer i fag, skal primært melde seg opp til ny eksamen høsten 2014 Søkere som skal ut i praksis, skal gjennomføre et «dybdeintervju» med NAV-representant med tanke på arbeidsavklaring for å få praksispenger i 3 måneder. Søkere med omfattende hjelpebehov, blir etter avklaringsperioden overført til NAV-systemet for videre utredning, behandling og utprøving Søkere med behov for et «hvileår», overføres til OT Larvik

10 Uke 4 og fram til 20. november
Etter at kartleggingsarbeidet er over, lykkes flere å få seg læreplasser.

11 Kvalifisering til nytt fag

12 Morsom historie Truls som dro til Stokke Stål for å forsøke å få snakke med noen i ledelsen om læreplass. Møtte opp kl 1030: Ble tatt inn i varmen og spurt om det var læreplass han var ute etter. Fikk ja til læreplass etter et godt gjennomført intervju. Da han kom ut fra intervjuet, satt det en annen ungdom og ventet. Det var egentlig han som var innkalt til intervju. Han ble også tatt inn til samtale, gjorde et godt inntrykk, og læreplass nr 2 var ordnet!

13 Den litt sørgelige baksiden
En søker fra Vg2 Industriteknologi på SVGS hadde vært på mange bedrifter uten en gang å komme i posisjon for en samtale. Han hadde også vært hos bedriften de to nevnt foran her var på, men fikk beskjed om at de ikke trengte lærlinger. Ovennevnte søker hadde sterkere papirer enn de to første, men han var fra Somalia. Say no more. Han har fortsatt ikke fått læreplass innenfor fag han er kvalifisert for 

14 Når utfordringer blir overvunnet

15 Oppsummert resultat med 45 søkere
22 ungdommer har fått læreplass 2 ungdommer har gjort omvalg og er ordinære elever på vg2 3 ungdommer er fortsatt ute i praksis – men trenger noe mer 8 elektroelever ble overført til vg3 i skole på Sandefjord vgs, 7 bestått teorien – nå snart tverrfaglig 10 ungdommer overført til OT Larvik/Nav Larvik Alle som tok opp fag, besto privatisteksamen i desember

16 Andre samarbeidsprosjekter med NAV
Karriereveiledning med et jobbperspektiv NAV ute i alle 10.-klassene i ungdomsskolene i Larvik i løpet av september. NAV deltar sammen med karriereveileder på foreldremøtene for 10.-klassingene på THVS i oktober

17 Ungdomsutvalget Ledes av NAV Ungdom Møter annenhver torsdag
Deltakelse fra: Helsesøster Barnevern – Rusomsorgen m.fl. Oppfølgingstjenesten BUPA Boligtjenesten Ifokus Videregående skole

18 Og for øvrig – i all beskjedenhet
Dronning Sonja var på besøk 9. desember for å tildele oss Skoleprisen 2014 Best på inkludering og likeverd 83 % gjennomført og bestått 2,3% avbrudd 1,9% avbrudd minoritetsspråklig 186 minoritetsspråklige – 36 språk

19


Laste ned ppt "Thor Heyerdahl videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google