Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Kroppsøving og andre fag ved Hadeland VGS Økt gjennomføring og økt læringsutbytte for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Kroppsøving og andre fag ved Hadeland VGS Økt gjennomføring og økt læringsutbytte for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Kroppsøving og andre fag ved Hadeland VGS Økt gjennomføring og økt læringsutbytte for elevene.

2 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Det startet med....at HVS ønsket å ta tak i utfordringen vi står overfor i kroppsøvingsfaget for å få til økt gjennomføring og økt læringsutbytte for elevene. Det er to tiltak skolen ønsket å sette i verk: Grupper på VG1 har et maks elevtall på 16 per faglærer i kr.ø Prøve ut en modell for organisering og tilrettelegging i kr.ø faget på VG1 YF med utgangspunkt i østfoldmodellen. Utdanningsprogrammene som skal være med å prøve ut modellen er DH, RM og HO(2 klasser) Totalt 4 klasser med til sammen 64 elever.

3 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole I tillegg kan det bli aktuelt at elever som har mer tilrettelagt skolehverdag også blir med på prosjektet.

4 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Østfoldmodellen God helse er overskudd til å takle hverdagens utfordringer, dermed også skolehverdagens utfordringer, er en av tilnærmingene Østfold fylkeskommune har valgt for å bidra til at flere elever fullfører og består med bedre resultat i faget kroppsøving. Prosjektets hypotese er at helsefremmende skoler styrker elevens læringssituasjon og lærerens forutsetninger for å lære bort

5 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Hva/hvordan tenker HVS om denne modellen Det er som nevnt 4 klasser på VG1 som vi prøver ut en modell på som blir tilnærmet lik østfoldmodellen. Spesielt på DH og RM har vi for skoleåret 2013/14 erfart at fraværet har vært høyt. Flere elever har enten fått svært lave karakterer i faget, eller har ikke fått vurdering i faget. Årsaken til fraværet er sammensatt, men våre erfaringer er at det er flere elever i dag enn tidligere, som har utfordringer i forhold til kroppsøvingsfaget.

6 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole HVS sine mål: - Bidra til at flere får bestått i faget – økt gjennomføring - Bidra til at flere oppnår bedre resultater – økt læringsutbytte - Bidra til et bedre sosialt fellesskap/miljø - Bidra til at våre elever opplever glede og mestring i faget for at de etter endt skolegang skal kunne bruke kunnskapen fra faget til egen fysisk aktivitet og ta vare på egen helse

7 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Hvordan nå målene Undervisningen for DH, RM og HO vil fra høsten 2014 tilrettelegges for bevegelsesglede og mestring for alle elever - Rutiner for tidlig innsats overfor elever som ikke møter til kr.ø undervisning - Blir tett fulgt opp av helserådgiver på skolen - Skolen jobber aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø - Elevene skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet

8 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole To valg i kroppsøvings faget: Bevegelsesglede eller idrettsglede Bevegelsesglede eller idrettsglede legges opp etter de samme kompetansemål og læringsmål, men det er didaktikken som skiller variantene fra hverandre. Pedagogisk handler det om å tilpasse undervisningen etter elevens interesse for fysisk aktivitet Gjennom tidligere undersøkelser viser det seg at elevens interesser tilnærmet kan deles i to:

9 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole De som er glad i idrett, trives med faget, og som oppfatter seg som idrettsflinke De som ikke er like glad i idrett, trives ikke like godt i faget, og som oppfatter seg selv som mindre flinke i idrett

10 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Idrettsglede: Fokus på fysisk aktivitet og treningsmetoder i et idrettsperspektiv. Tradisjonelle idretssaktiviteter blir gjennomført! - Liker idrett -Oppfatter seg som idrettsflinke Bevegelsesglede: For elever som ikke er så opptatt av at fysisk aktivitet må gjennomføres i et idrettsperspektiv - Fokus på en lekende tilnærming til fysisk aktivitet Gjennomføre alternative bevegelsesaktiviteter og spill - Større fokus på mestring og glede enn prestasjoner i tall og poeng

11 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Kroppsøving og FYR HVS ønsker å sette fokus på faget kroppsøving og elevens valgte yrkesretning. Intensjonen er at elevene skal oppleve nytten / nødvendigheten av å være i god fysisk form, ha god styrke og kondisjon for å mestre arbeidshverdagen i forhold til valgt yrke! F.eks: lange dager på kjøkkenet, på verkstedet, ute på byggeplass eller helsearbeider på et pleiehjem

12 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Resultater Idrettsglede: Fraværet er lavt. Alle er stort sett tilstede hver time Økt lærertetthet gir bedre oppfølging per elev. Elevene blir sett! Bedre kvalitet på undervisningen Bedre relasjoner elev-lærer og elev – elev.

13 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Resultater Bevegelsesglede : 33 elever Få IV/ikke bestått Noen av elevene vil få tilbud om å bytte til idrettsglede grunnet gode ferdigheter, kunnskap og holdninger.

14 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Spredningseffekt Fremmedspråk- og matematikklærere ønsket å finne ut av om denne modellen passer inn i deres fag. - Litt om hva vi har startet i spansk - Refleksjoner om dette så langt

15 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Matematikk Kan Hadelandsmodellen brukes i matematikkfaget?

16 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Fra formål i læreplanen Det må leggjast til rette for at både jenter og gutar får rike erfaringar med matematikkfaget, som skaper positive haldningar og ein solid fagkompetanse. Slik blir det lagt eit grunnlag for livslang læring.

17 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Opplæringslova, kap 8 Organisering av undervisninga § 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper …. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.

18 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Hvordan hjelper vi elever med svak eller negativ Mestringsfølelse Selvfølelse Selvtillit i matematikkfaget? Ro, fokus og konsentrasjon

19 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Spørsmål vi kan stille oss o Har elevene evnen til å glede seg over det de allerede kan? o Hvorfor skriver elever akkurat i matematikkheftet at «Jeg er dum»? o Matematikkspråket er et fortettet språk med mye informasjon på få linjer. Klarer elevene å lese disse linjene med den roen det krever? o Trener vi nok på elevenes evne til å se mønster, til å bruke det som knagger? o Går det for lang tid før elevene forstår hvorfor vi lærer det vi lærer?

20 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Helsefremmende og lærerike matematikktimer Hvordan skal vi gjøre faget og timene våre helsefremmende og samtidig lærerike for elevene? God helse er å takle fagets og timenes utfordringer

21 Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Tiltak som er nevnt som aktuelle fra høsten 2015 Halv fagdag i uke 36 brukes til å repetere relevant grunnskolestoff To og to lærere samarbeider om to 1P-grupper, flytende grense mellom de to gruppene I den ene gruppen jobber man i større grad om høy måloppnåelse, i den andre gruppen, som må være mindre, fokuserer man på det absolutt nødvendige for å få fremgang i faget. I begge grupper jobbes det med holdninger. Fagdag: Gå fra hele til halve matematikkdager, eller ha felles heldagsopplegg med et annet fag


Laste ned ppt "Rom for alle – blikk for den enkelte Hadeland videregående skole Kroppsøving og andre fag ved Hadeland VGS Økt gjennomføring og økt læringsutbytte for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google