Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjeld og Egenkapital Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b1 Kapittel 8Finansiering Prosjektanalyse Øyvind Bøhren og Per Ivar Gjærum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjeld og Egenkapital Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b1 Kapittel 8Finansiering Prosjektanalyse Øyvind Bøhren og Per Ivar Gjærum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjeld og Egenkapital Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b1 Kapittel 8Finansiering Prosjektanalyse Øyvind Bøhren og Per Ivar Gjærum

2 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b2 Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 8 skal du kunne: Beskrive hvilke komponenter gjeld og egenkapital består av og forskjellen mellom bokverdi og markedsverdi. Forklare hvordan gjeldsfinansiering påvirker risikoen for kreditorer og eiere. Redegjøre for hva som påvirker valget mellom å finansiere med gjeld kontra egenkapital. Beregne kontantstrøm og nåverdi basert på egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden. Konstruere kontantstrøm fra driften basert på kontantstrøm til eierne og omvendt. Finne egenkapitalverdi og egenkapitalkostnad ved hjelp av dividendemodellen. Læringsmål

3 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b3 1.Gjeld og egenkapital 2.Gjeldsgrad og risiko 3.Totalkapitalmetoden 4.Egenkapitalmetoden 5.Dividendemodellen 6.Oppsummering Oversikt: Kapittel 8

4 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b4 Gjeld og egenkapital Eiendeler Egenkapital og gjeld AnleggsmidlerEgenkapital OmløpsmidlerKortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum eiendelerSum EK og gjeld Arbeidskapital = Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld

5 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b5 Gjeldsgrad = Gjeld / Egenkapital Gjeldsandel = Gjeld / Totalkapital Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital Regnskapsanalysen baserer seg på bokførte verdier (historisk kost prinsippet). Markedsverdien avviker ofte fra bokført verdi. Merverdien angis via skjulte reserver. Kapitalstruktur

6 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b6 Kortsiktig gjeldLøpetid < 1 år (varegjeld, kassekreditt, skatt,…) Langsiktig gjeldLøpetid > 1 år (bank, finansieringsselskap, obligasjon,…) EgenkapitalInnskutt + opptjent 1. Gjeld og egenkapital

7 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b7 Bokverdi: Innskutt + opptjent (fra regnskapsbalansen) Markedsverdi: Antall aksjer  Kurs per aksje (fra aksjeomsetningen) Egenkapital: Bokverdi kontra markedsverdi

8 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b8 Kreditorer har prioritet framfor eierne (Aksjeloven). Kreditorene får bindende løfte fra bedriften om å betale fremtidige renter og avdrag, uavhengig av bedriftens inntjening. Kreditorene kan bringe bedriften inn for skifteretten (konkurs) hvis kravene ikke innfris. Eierne får utbetalt utbytte først etter at kreditorer og stat har fått sitt. Prioriterte parter

9 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b9 Gjeldsgrad og risiko Egenkapital er mer risikabel enn gjeld. Egenkapitalkostnaden er derfor større enn gjeldskostnaden. Hvis det ikke er fare for konkurs kan gjelden ansees som risikofri, og kan lånes til risikofri rente. OppgangNedgang Kontantstrøm før skatt4011 – Renter og avdrag66 – Skatt113 = Til eierne232

10 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b10 Investeringsrisikoen er usikkerheten i kontant- strømmen (uansett finansiering, også ved 0 gjeld). Når gjelden er såpass stor at det kan oppstå finansiell krise (konkursrisiko), vil ytterligere gjeld øke risikotillegget i lånerenten (risikokompensasjon til långiverne). Egenkapitalkostnaden er større enn gjeldskostnaden og stiger med gjeldsgraden, fordi eierne også påføres finansieringsrisiko. Konkursrisiko og investeringsrisiko

11 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b11 Finansieringsrisiko øker når gjeldsgraden øker Gearingeffekten: Bil på høyt gir i motbakke kveler ofte motoren.

12 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b12 Investeringsrisiko Skyldes usikkerhet i kontantstrøm fra driften. Uansett gjeld. Finansieringsrisiko Skyldes fast betalingsforpliktelse på gjeld (renter og avdrag). Stiger med gjeldsgraden. Konkursrisiko Kontantstrøm fra drift dekker ikke renter og avdrag. Skyldes høy gjeldsgrad. Finansieringsrisiko øker med gjeldsgraden

13 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b13 Fleksibilitet for eierne Høy gjeld betyr høy fast forpliktelse for eierne. Tilsier lav gjeld. Kontroll med egenrådig ledelse Jo mer gjeld, desto større kontantstrøm fra driften trengs. Høy gjeld gir mindre frie tøyler til ledelsen, mindre agentkostnad. Lav skatt Bedrifts, eiers og kreditors hånd. Uklar konklusjon; uansett beskjedent gjeldsargument. Kreditors behov for beskyttelse Høy gjeld frister eierne til å stjele fra kreditorene. Tilsier lav gjeld. Hva er beste (optimal) gjeldsgrad?

14 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b14 Diskonter forventet kontantstrøm til eierne etter skatt med eiernes kapitalkostnad etter skatt. Egenkapitalmetoden

15 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b15 Egenkapitalstrøm

16 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b16 Egenkapitalmetoden Risikofri rente 5 %; markedets risikopremie 6 %; skattesats 28 %; EK-beta 1,4

17 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b17 Diskonter forventet kontantstrøm fra driften etter skatt med eiernes og kreditorenes kapitalkostnad etter skatt. Altså: Diskonter totalkapitalstrømmen med totalkapitalkostnaden. Totalkapitalmetoden

18 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b18 Totalkapitalmetoden Her: Egenkapitalkostnad 12 %; gjeldsrente 7 %; skattesats 28 %; gjeldsandel 60 %

19 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b19 Ved totalkapitalmetoden beregnes nominell kontantstrøm etter skatt, uavhengig av finansieringen. Nåverdien beregnes av totalkapitalkostnaden etter skatt: Totalkapitalmetoden

20 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b20 Bruk av totalkapitalmetoden og veid gjennomsnittlig kapitalkostnad gir sjelden samme svar som egenkapitalmetoden. Avviket skyldes at formelen forutsetter en nåverdibasert gjeldsgrad, som må holdes konstant i hele prosjektets levetid. Ofte blandes metodene sammen – for å unngå dette anbefales egenkapitalmetoden. Veid gjennomsnittlig kapitalkostnad

21 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b21 Enkel metode for å beregne verdi eller kostnad for egenkapital. Idé: En aksjes verdi er nåverdien av forventet dividende. Dividendemodellen

22 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b22

23 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b23 Hvis dividenden har konstant vekst v og evig levetid: Løst for egenkapitalkostnaden r E Dividendemodellen

24 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b24

25 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b25 Finansieringsprosjekter Dreier seg om gjeldsprosjekter og egenkapitalprosjekter. Har kontantstrømmen (+, -, -, …-). Bokført verdi kan avvike sterkt fra markedsverdi. Finans er mer interessert i markedsverdi enn i bokverdi. Gjeldsfinansiering Økt gjeldsgrad gir mer risiko for eierne og høyere egenkapitalkostnad. Skyldes økt fast betalingsforpliktelse som avdrag og renter. Jo høyere gjeld, desto høyere konkursrisiko. Konkurs oppstår når eiendelene er mindre verd enn gjelden. Oppsummering

26 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b26 Egenkapitalmetoden Diskonter forventet egenkapitalstrøm med egenkapitalkostnaden. Totalkapitalmetoden Diskonter forventet totalkapitalstrøm med totalkapitalkostnaden. Forholdet mellom egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden Alternative teknikker for verdsettelse av et prosjekt. Gir normalt ikke nøyaktig samme nåverdi. Lett å rote sammen til feilaktig hummer-og-kanari metode. Oppsummering

27 Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b27 Dividendemodellen Enkel metode for å anslå egenkapitalens verdi og kapitalkostnad. Antar at forventet fremtidig dividende er annuitet med konstant vekst og uendelig levetid. Oppsummering


Laste ned ppt "Gjeld og Egenkapital Rasmus RasmussenBØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2b1 Kapittel 8Finansiering Prosjektanalyse Øyvind Bøhren og Per Ivar Gjærum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google