Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturturisten Derfor er Bergen strategisk riktig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturturisten Derfor er Bergen strategisk riktig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturturisten Derfor er Bergen strategisk riktig
Fløyen, 5. mai 2015 Margrethe Helgebostad

2 Oppfatninger av Norge som ferieland
Kulturturisten Regionsrapport

3 Oppfatninger om Norge som ferieland blant våre åtte viktigste markeder
Ordskyen og tabellen er basert på følgende åpne spørsmål: “Hva er det første som faller deg inn når du tenker på reisemål og ferieopplevelser i Norge?” Innovasjon Norge gjennomfører ukentlige målinger i åtte hovedmarkeder hvis formål er å avdekke sannsynligheten for å reise til Norge på ferie, og oppfatning av Norge som ferieland i vår målgruppe. Disse åtte markeder er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Russland og Frankrike. Resultatene som presenteres her er basert på aggregert data fra 2014 i alle åtte markeder. Kilde: Posisjoneringsanalyse 2014, Innovasjon Norge

4 Fjorder er den klart sterkeste assosiasjonen til Norge
Assosiasjonene er derimot svakere, når det kommer til gode mulighetene sykling, matopplevelser og lokale spesialiteter, utvalg av bærekraftige alternativer og at Norge byr på spennende byopplevelser. ‘Annet’ kategorien består av kommentarer som “vet ikke”, “ingen kommentar” og sjeldne svar som ikke nevnes hyppig nok til å utgjøre en egen kategori. Kilde: Posisjoneringsanalyse 2014, Innovasjon Norge

5 Hva kjennetegner en ferie i Norge?
Spm.: «Nå kommer noe som kan kjennetegne en ferie i Norge. Angi hvor godt hver ting passer til det inntrykket du har av Norge» Grafen viser et gjennomsnitt, og det er stor spredning i svarene mellom de åtte markedene. .» Svaralternativene var følgende: Helt enig, Enig, Verken enig eller uenig, Uenig, Helt uenig og Vet ikke. De som har svart at de er enig eller helt enig anses for å være enige i påstandene. Spesielt er nærmarkedene, som Sverige og Danmark , skeptiske til om vi har spennende kultur, historie, storbyer og muligheten for god matopplevelse Kilde: Posisjoneringsanalyse 2014, Innovasjon Norge

6 Kulturturisten Sommersesongen 2014

7 Turistundersøkelsen To hovedhensikter:
2015 er det fjerde året undersøkelsen gjennomføres. Norske og utenlandske ferie-, fritid-, og forretningsturister intervjues på kommersielle overnattingssteder. 80 % av skjemaene er ferie- og fritid Sommeren 2014 er cruise inkludert intervjuer i 2015 6 800 utlendinger og nordmenn SSB gjennomfører intervjuene Epinion rapporterer Datafilene er tilgjengelige i NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) To hovedhensikter: Forbrukstallene går inn i Satellittregnskapet for turisme (SSB) Gir oss innsikt i formål, aktiviteter, reisemønster, tilfredshet på et regionalt nivå

8 En veldig god sommersesong Endring 2013-2014
Kilde: SSB

9 Økning av kulturturister i sommer
Ca flere overnattinger 14 % av norske, opp 82 % fra 2013 42 % av utenlandske, opp 14 % fra 2013

10 Kulturturistene To av følgende*: Oppleve lokal historie og legender
Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Besøke kunstutstillinger /museer Besøke historiske bygninger / steder *Målgruppen er definert på bakgrunn av en faktoranalyse som brukes for å finne underliggende mønstre i ferieturistens svar (i datagrunnlaget).

11 Kulturaktiviteter norske vs. utenlandske
Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

12 56 prosent av utlendingene planlegger mer enn to aktiviteter, mot 41 prosent av de norske
Norske kulturturister Utenlandske kulturturister Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

13 Noen kjennetegn på kulturturisten
Økt andel norske kulturturister sommeren Ny type turist. Økt andel av førstegangsbesøkende innen kultursegmentet. De reiser i mindre grad med barn. De utenlandske turistene, uavhengig av segment, planlegger i større grad flere aktiviteter i ferien, enn de norske turistene. Det er gjennomgående kulturturistene, som bruker mest penger. Både døgnforbruket og forbruket per person per reise, er større enn hos de aktive. Høy tilfredshet, men kulturturistene er noe mindre fornøyd enn de som er fysisk aktive. De utenlandske kulturturistene hadde i snitt 12 overnattinger. De norske hadde et snitt på ni.

14 Volum i sommersesongen
Totalt 15, 7 millioner kommersielle overnattinger, opp en mill. fra 2013 Fysisk aktive ferie- og fritidsreisene: 6,9 millioner overnattinger Rundreise ferie- og fritidsreisene: 2,4 millioner overnattinger Forbruk 27,1 milliard, opp to mrd. fra 2013 Fysisk aktive ferie- og fritidsreisene: 8,6 mrd. Rundreise ferie- og fritidsreisene: 3,3 mrd. Kulturturistene Det var en økning av nordmenn som valgte å ferier i Norge i sommer. Ser ut som vi har greid å tiltrekke oss en ny type norgesturist. Sammenlignet med sommersesongen 2013 står kulturturistene for omtrent flere overnattinger i Denne økningen skyldes især en økning av kulturturister blant de norske ferieturistene i Norge. Spesielt en økning innen dette segmentet av utlendinger Sammenlignet med sommersesongen 2013 står de aktive turistene for omtrent 1,2 millioner flere overnattinger i Denne økningen skyldes for det første, at andelen fysisk aktive blant utenlandske ferieturistene i Norge økte. Samtidig som var en økning i både norske og utenlandske overnattinger i 2014 sammenlignet med 2013. Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

15 Kjennetegn norske kulturturister
Norske, opp 82 % fra 2013 Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

16 Kjennetegn utenlandske kulturturister
Utenlandske, opp 14 % fra 2013 Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

17 Hvilken region har størst andel av kulturturister?
Andel norske kulturturister Andel utenlandske kulturturister Sommeren 2014 Total: Norske Utenlandske Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

18 Hvor i Norge kommer de norske kulturturistene fra?
Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

19 Hvor i verden kommer de utenlandske kulturturistene fra?
Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

20 Tilfredshet … - og hva som er avgjørende

21 Norske kulturturisters tilfredshet
Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse de fysisk aktive turister er i forhold til øvrige utenlandske ferieturister som ikke planlegger fysisk aktivitet Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold øvrige utenlandske ferieturister som ikke planlegger fysisk aktivitet. Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

22 Utenlandske kulturturisters tilfredshet
Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

23 Hvilke andre aktiviteter foretok kulturturisten seg i ferien?

24 Andre aktiviteter blant norske kulturturister
Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

25 Andre aktiviteter blant utenlandske kulturturister
Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

26 Smakebit fra Regionsrapporten
Utenlandske turister på Vestlandet, sommeren 2014

27 Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

28 Utenlandske turister Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge

29 Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

30 Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

31 Tusen takk for oppmerksomheten
Undersøkelsen og flere ligger på innovasjonnorge.no/reiseliv/markedsdata


Laste ned ppt "Kulturturisten Derfor er Bergen strategisk riktig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google