Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturturisten Derfor er Bergen strategisk riktig Fløyen, 5. mai 2015 Margrethe Helgebostad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturturisten Derfor er Bergen strategisk riktig Fløyen, 5. mai 2015 Margrethe Helgebostad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturturisten Derfor er Bergen strategisk riktig Fløyen, 5. mai 2015 Margrethe Helgebostad

2 Oppfatninger av Norge som ferieland Kulturturisten Regionsrapport

3 Oppfatninger om Norge som ferieland blant våre åtte viktigste markeder Ordskyen og tabellen er basert på følgende åpne spørsmål: “Hva er det første som faller deg inn når du tenker på reisemål og ferieopplevelser i Norge?” Kilde: Posisjoneringsanalyse 2014, Innovasjon Norge

4 ‘Annet’ kategorien består av kommentarer som “vet ikke”, “ingen kommentar” og sjeldne svar som ikke nevnes hyppig nok til å utgjøre en egen kategori. Kilde: Posisjoneringsanalyse 2014, Innovasjon Norge Fjorder er den klart sterkeste assosiasjonen til Norge

5 Spm.: «Nå kommer noe som kan kjennetegne en ferie i Norge. Angi hvor godt hver ting passer til det inntrykket du har av Norge» Kilde: Posisjoneringsanalyse 2014, Innovasjon Norge Hva kjennetegner en ferie i Norge? Grafen viser et gjennomsnitt, og det er stor spredning i svarene mellom de åtte markedene.

6 Kulturturisten Sommersesongen 2014

7 Turistundersøkelsen 2015 er det fjerde året undersøkelsen gjennomføres. Norske og utenlandske ferie-, fritid-, og forretningsturister intervjues på kommersielle overnattingssteder. 80 % av skjemaene er ferie- og fritid Sommeren 2014 er cruise inkludert 11 500 intervjuer i 2015 6 800 utlendinger og 4 600 nordmenn SSB gjennomfører intervjuene Epinion rapporterer Datafilene er tilgjengelige i NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) To hovedhensikter: Forbrukstallene går inn i Satellittregnskapet for turisme (SSB) Gir oss innsikt i formål, aktiviteter, reisemønster, tilfredshet på et regionalt nivå

8 En veldig god sommersesong Endring 2013-2014 Kilde: SSB

9 Økning av kulturturister i sommer Ca. 660 000 flere overnattinger 14 % av norske, opp 82 % fra 2013 42 % av utenlandske, opp 14 % fra 2013

10 Kulturturistene To av følgende*: Oppleve lokal historie og legender Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Besøke kunstutstillinger /museer Besøke historiske bygninger / steder *Målgruppen er definert på bakgrunn av en faktoranalyse som brukes for å finne underliggende mønstre i ferieturistens svar (i datagrunnlaget).

11 Kulturaktiviteter norske vs. utenlandske Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

12 56 prosent av utlendingene planlegger mer enn to aktiviteter, mot 41 prosent av de norske Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge Norske kulturturister Utenlandske kulturturister

13 Noen kjennetegn på kulturturisten Økt andel norske kulturturister sommeren 2014. Ny type turist. Økt andel av førstegangsbesøkende innen kultursegmentet. De reiser i mindre grad med barn. De utenlandske turistene, uavhengig av segment, planlegger i større grad flere aktiviteter i ferien, enn de norske turistene. Det er gjennomgående kulturturistene, som bruker mest penger. Både døgnforbruket og forbruket per person per reise, er større enn hos de aktive. Høy tilfredshet, men kulturturistene er noe mindre fornøyd enn de som er fysisk aktive. De utenlandske kulturturistene hadde i snitt 12 overnattinger. De norske hadde et snitt på ni.

14 Volum i sommersesongen Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge Totalt 15, 7 millioner kommersielle overnattinger, opp en mill. fra 2013 Fysisk aktive ferie- og fritidsreisene: 6,9 millioner overnattinger Rundreise ferie- og fritidsreisene: 2,4 millioner overnattinger Forbruk 27,1 milliard, opp to mrd. fra 2013 Fysisk aktive ferie- og fritidsreisene: 8,6 mrd. Rundreise ferie- og fritidsreisene: 3,3 mrd. Kulturturistene

15 Kjennetegn norske kulturturister Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

16 Kjennetegn utenlandske kulturturister Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

17 Hvilken region har størst andel av kulturturister? Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge Andel norske kulturturister Andel utenlandske kulturturister

18 Hvor i Norge kommer de norske kulturturistene fra? Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

19 Hvor i verden kommer de utenlandske kulturturistene fra? Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

20 Tilfredshet … - og hva som er avgjørende

21 Norske kulturturisters tilfredshet Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

22 Utenlandske kulturturisters tilfredshet Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

23 Hvilke andre aktiviteter foretok kulturturisten seg i ferien?

24 Andre aktiviteter blant norske kulturturister Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

25 Andre aktiviteter blant utenlandske kulturturister Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

26 Smakebit fra Regionsrapporten Utenlandske turister på Vestlandet, sommeren 2014

27 Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014. Innovasjon Norge

28

29

30

31 Tusen takk for oppmerksomheten Undersøkelsen og flere ligger på innovasjonnorge.no/reiseliv/markedsdata


Laste ned ppt "Kulturturisten Derfor er Bergen strategisk riktig Fløyen, 5. mai 2015 Margrethe Helgebostad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google