Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Knut Vareide Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 BosettingBedrift Utvikling Besøk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Knut Vareide Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 BosettingBedrift Utvikling Besøk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Knut Vareide Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 BosettingBedrift Utvikling Besøk

2 Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter Forklare steders utvikling Redskap for utviklingsstrategier 06.06.20152 BosettingBedrift Utvikling Besøk

3 3KNUT VAREIDE BosettingBedrift Utvikling Besøk

4 Alle steder er attraktive Attraktivitetspyramiden Bosetting Besøk Bedrifter Noen steder er attraktive fordi det er gunstig å produsere noe som kan eksporteres til andre steder. Andre steder er attraktive fordi de trekker til seg besøkende som skaper arbeidsplasser i besøksnæringer Etter at moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen steder i dag oppstå fordi det er gunstig å bo der. På en eller annen måte

5 06.06.20155 Utvikling av antall arbeidsplasser i Norge i basisnæringer, besøksnæringer og lokale næringer, indeksert slik at nivået i 2000=100. Basisnæringene krymper, og omfatter stadig mindre andel av sysselsettingen. Besøksnæringene øker og blir relativt viktige. Lokale næringer øker mest, og er avhengige av bostedsattraktivitet. Viktige trender:

6 Om besøksattraktivitet BosettingBedrift Utvikling Besøk

7 Utvikling av antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Norge, indeksert slik at nivået i 2000=100. Vi måler besøksattraktivitet med antall arbeidsplasser i bransjer som krever at kundene er tilstede. Aktiviteter, kultur og underholdning øker mest. Dette er hovedsakelig ”urbane” næringer. Overnatting har stadig færre arbeidsplasser. Aktiviteter, handel og servering er også næringer som lever av egne innbyggere, særlig i byene. Attraktivitet for besøk, trender:

8 Besøksnæringenes bidrag til sysselsettingen i regionene i 2009, og veksten fra 2000 til 2009 Hallingdal er besøks- region nummer 1 i Norge. Lillehammer, Voss, Setesdal og Valdres kommer deretter. Besøksattraktivitet

9 Bidrag til sysselsettingen fra besøksnæringene i 2009. Førde og Sandnes er besøkskommuner pga handel. Voss, Eidfjord, Ulvik, Ullensvang og Balestrand her mye overnatting. Mange kommuner har stor handelslekkasje!

10 Om bedriftsattraktivitet Bosetting Bedrift Utvikling Besøk

11 06.06.201511 Utvikling i antall arbeidsplasser basis-næringene i Norge, indeksert slik at nivået i 2000=100. Primærnæringer og industri har synkende antall arbeidsplasser. Teknologiske tjenester vokser raskt. Teknologiske tjenester trenger ikke natur, areal, kraft etc. Råstoffet er kompetanse. Store og attraktive steder får et fortrinn. Dermed har dette også blitt urbane næringer. Attraktivitet for bedrifter, trender:

12 Bidrag til sysselsettingen fra basisnæringene i kommunene i Rv13- regioneni 2009. Rangering blant landets 430 kommuner vist til venstre. Hjelmeland, Forsand og Suldal har mye naturbasert virksomhet. Odda og Sauda mye industri. (fremdeles) Sandnes mye teknologiske tjenester (nr 11 i landet). Ullensvang nr 44

13 Bostedsattraktivitet

14 Om bostedsattraktivitet Bosetting Bedrift Utvikling Besøk

15 Bostedsattraktivitet : De største byene genererer høy bostedsattraktivitet til omlandet. Distriktene er mindre attraktive som bosteder. Distriktene må dermed være mer attraktive for bedrift og besøk.

16 Profiler for kommunene Fem utpregede besøkskommuner i RV13- regionen: Førde og Sandnes på grunn av handel, de andre på grunn av turisme Kommuners rangering fra 1-430 mht nivå basisnæringer og besøk, samt pendling

17 Fire utpregede bedriftskommuner i Rv13- regionen Hjelmeland og Forsand har mye landbruk, Odda og Vik mye industri Kommuners rangering fra 1-430 mht nivå basisnæringer og besøk, samt pendling Profiler for kommunene

18 Tre (litt) utpregede bostedskommuner Kommuners rangering fra 1-430 mht nivå basisnæringer og besøk, samt pendling Profiler for kommunene

19 Profil kommuner Fire allroundere Kommuners rangering fra 1-430 mht nivå basisnæringer og besøk, samt pendling

20 Utvikling attraktivitet Utviklingsretningen til regioner og kommuner kan være helt annerledes enn den historiske profilen. Hvordan har regionene utviklet seg de siste ti årene?

21 Samlet attraktivitet for fylkene 2000-2009. Samlet attraktivitet Fylker ti år Østlandet vinner på bosted – Vestlandet på bedrift

22 Samlet attraktivitet for kommunene i Rv13. Nasjonal rangering helt til venstre. Samlet attraktivitet For kommuner: Forsand, Strand og Sandnes mest attraktiv samlet sett i RV13-regionen.

23 Sammenhengen mellom samlet attraktivitet og befolkningsvekst for perioden 2000-2010. Førde og Sandes har mye bedre folketallsutvikling enn attraktiviteten tilsier. Store kommuner, og kommuner som er regionale sentre vokser nesten uansett. Små kommuner i distriktene må være mer attraktive for å kompensere!

24 Sauda: Utvikling av samlet attraktivitet. Ti års attraktivitet kan skjule en underliggende utvikling! Hva har de gjort i Sauda?

25 © Telemarksforsking telemarksforsking.no06.06.2015 25 KNUT VAREIDE BosettingBedrift Utvikling Besøk Bli attraktiv som bosted: 1.Stimulere boligbygging 2.Skape sosiale møteplasser og sentra 3.Støtte næringsutvikling hos naboer 4.Bedre kommunikasjon for pendlere 5.Ta vare på innvandrere Bli attraktiv for besøk: 1.Tilbud til egne innbyggere 2.For andre i region og fylke 3.Bygge hytter 4.Turisme/destinasjonsutvikling 5.Omdømme Bli attraktiv for bedrifter: 1.Bli attraktiv for kompetente 2.Samarbeid over kommunegrenser 3.Innovasjon og nettverk

26 Takk for meg! Knut Vareide

27 Hvordan kan vegen brukes: 1.Bedre framkommelighet som binder steder til pendlingsmuligheter vil øke bostedsattraktivitet. 2.Viktig å samtidig støtte opp om boligbygging og sosiale møteplasser for å høste denne effekten. 3.Økt bostedsattraktivitet vil være viktig for å kunne få vekst i nye kompetanseintensive bransjer, som teknologiske tjenester. 4.Markedsføre vegen og få flere til å bruke vegen vil kunne øke besøksattraktivitet. 5.Men da er det viktig å sørge for å bygge ut fasiliteter kan melke de besøkende.


Laste ned ppt "Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Knut Vareide Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 BosettingBedrift Utvikling Besøk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google