Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiber skaper Bolyst (FiBo) Attraktive Trones, Namsskogan Morten Stene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiber skaper Bolyst (FiBo) Attraktive Trones, Namsskogan Morten Stene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiber skaper Bolyst (FiBo) Attraktive Trones, Namsskogan Morten Stene

2 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Initiativ og søknad • Søknad fra Namsskogan kommune på KRDs bolystprogram • Mål – Stimulere til næringsutvikling og bolyst på Trones (og Namsskogan) • med basis i bredbåndet som er lagt i kommunene

3 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Prosjektet Fiber skaper Bolyst - FiBo • Prosjektperiode 1.3.2012 til 1. 12.2014 • Økonomi – 3 mill. kroner • 2,45 mill. kr i penger • 0,55 mill. kr kommunal egeninnsats (bl.a. trainee) • Organisering/roller – Prosjekteier: Namsskogan kommune/Geir Staldvik – Styringsgruppe: Stian Brekkvassmo, Jon Håvard Solum, Karin Søraunet • Eierrepresentant, rådgivende – Prosjektleder: Morten Stene – Arbeidsgrupper/enkeltpersoner • gjennomfører kokrete oppgaver

4 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Organisering

5 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Premisser • Søknaden – konsentreres til bygda Trones – fokus på utnyttelse av eksisterende bredbåndinfrastruktur • Kommunal- og regionaldepartementet – Erfaringsoverføring og læring – Prosjektene skal være synlig (lokalt, regionalt og nasjonalt)

6 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Premisser • Nord-Trøndelag fylkeskommune – Bredbåndsbasert nærings- og samfunnsutvikling – Laboratorium for brukerrettet utprøving av velferdsteknologi – Et dokumentert grunnlag for å arbeide med Namsskogans omdømme – Plan for videreutvikling av attraktivitet til Trones • Styringsgruppen • Ikke hold på med alt • Forankre tenkingen og arbeidet i Namsskogans ressurssærpreg: natur, utmark og fauna

7 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan BedriftBesøk Bosetting Utvikling Stedsattraktivitet • Attraktivitetspyramiden – Folk skaper sted – Steder kan være attraktive på tre måter • Gunstig å bo • Gunstig å produsere noe • Gunstid å besøke – Sysselsetting er den direkte sammenhengen mellom næringsutvikling og stedsutvikling Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning Kilde: Kobro, Vareide, Hatling (2012). Suksessrike distriktskommuner. TF-rapport nr. 303. Telemarksforskning

8 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Mekanisme for stedsutvikling Bedriftsattraktivitet Besøksattraktivitet Bostedsattraktivitet Innflytting Arbeidsplasser Bosteds- arbeidsplasser Bosteds- arbeidsplasser Arbeidsplasser - vekst Kilde: Kobro, Vareide, Hatling (2012). Suksessrike distriktskommuner. TF-rapport nr. 303. Telemarksforskning

9 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Trender stedsattraktivitet BedriftBesøk Bosetting Utvikling Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning • Besøksnæringen øker • Aktivitetsnæringer øker mest • Overnatting reduseres • Bosted kan være en attraktivitet, (mest byer som er boattraktive) • Lokale næringer, avhengig av bostedsattraktivitet • Bosted svakere enn arbeidsplass • «Eksportnæringene» har relativt sett redusert sysselsettingsbetydning (primærnæring og industri) • Teknologiske tjenester vokser (kompetanse er råstoffet og uavhengig av sted)

10 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Hvordan utvikle stedsattraktivitet? BedriftBesøk Bosetting Utvikling Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning Attraktiv for besøkende • Tilbud til egne innbyggere • For andre i regionen/nasjonen • Bygge hytter • Turisme/destinasjonsutvikling • Omdømme Bli attraktiv som bosted • Stimulere boligbygging • Skape møteplasser og sentra • Støtte næringsutvikling hos naboer • Bedre kommunikasjon for pendlere • Ta vare på innvandrere Attraktiv for bedrifter • Bli attraktiv for kompetente • Samarbeid over kommunegrensene • Innovasjon og nettverk Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning

11 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Konkrete resultatmål • Økt netto tilflytting fra 2014 • Flere arbeidsplasser (kompetanse- og/eller stedsuavhengige) • Økt nasjonal etterspørsel til besøksnæringene • Økt bruk av bredbåndet • Et dokumentert grunnlag for å arbeide videre med omdømme og attraktiviteten • En analyse av «ringvirkningene» av, og samspillseffekten mellom, Namsskogan Familiepark og Tronessamfunnet

12 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Arbeidsform • Understøtte og stimulere utviklingsaktiviteter – Bruk av bredbåndsinfrastrukturen i lokale aktiviteter, tjenestetilbud og næringsutvikling – Støtte de som vil noe og har energi – Åpen for «annerledes» tiltak • Involvering og samarbeid • Gode oppspill skal innarbeides kontinuerlig • Bruke nettsiden aktivt (åpen) – synliggjøring, kommunikasjon og dialog • Gesvint, men forplikte og konkretisere – Søknad, resultat-/effektmål, levere • Dokumentere kontinuerlig

13 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Prosjektets hovedfaser Forankring og mobilisering Aktivitets- og næringsutvikling Dokumentasj on og evaluering 2012 201420132015

14 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Aktiviteter 1. fase • Utforme prosjektplan • Utvikle nettside + etablere plattform for kommunikasjon på andre sosiale medier • Informere/oppstartmøte • Drifting nettsted • Stolt av Trones/Namsskogan? Dialog med innbyggerne på Troens om omdømme/særpreg. Kartlegge omdømmeposisjon. Utgangspunkt for framtidig kommunikasjon rundt Trones og Namsskogan. • Lokale servicetilbud og velferdsteknologi planer/tanker/muligheter? • Reiseliv – geocashing? – stoppested Trones? – Hytteturister – QR-koder – annet • Skole (leirskole)

15 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Aktiviteter 1. fase (forts.) • Ferievikarer Namsskogan Familiepark. Oppfølging/undersøkelse? • Dialog med utflyttede Namsskoginger • Dialog med innflyttede namsskoginger/tronesinger • Samarbeid med nabokommune • Nærings- og samfunnsanalyse Namsskogan kommune • Mulighetsanalyser eksisterende næringsliv – Namsskogan familiepark – Namsen bruk – Trones hotell – Destinasjon Namsskogan – Rovdyrsenteret/rovdyrskolen – Andre? • Møte med stedsutviklingskomiteen på Trones • Møter med bolystprosjektet Snåsa og Grong • Møte med NTFK og Distriktssenteret • Annet? - Åpen for gode tiltak, stimulere de som vil!

16 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Nettside: attraktivetrones.no

17 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Hva gjør vi nå? • Hva gjør du? – Initiativ og ideer? • Hva gjør prosjektet? – Følge opp aktivitetsplanen – Ta initiativ – Diskutere oppspill • Det er VI som skal skape bolyst – Identitet, omdømme, attraktivitet og stolthet

18 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Hva særpreger suksessrike distriktskommuner • Roller og stedlig kultur – Utviklingsorientert, klankultur ( i lag om) og preaktiv (evne til å utnytte mulighetene) • Det handler bare delvis om «rett bransje» • Smådriftsfordeler – beslutninger, nettverk, kunnskapsdeling og tillit • Ildsjeler (Enkeltpersoner med forandring kraft) • Gjør seg ikke sjøl – Rike kommuner kan ikke kjøpe seg suksess – Beliggenhet – ingen ulempe, men må utvikles – Planer – ikke tilstrekkelig for utvikling – Praktisk næringsarbeid er viktigere enn org. Suksess: å vokse i bosetting og/eller sysselsetting Kilde: Kobro, Vareide, Hatling (2012). Suksessrike distriktskommuner. TF-rapport nr. 303. Telemarksforskning

19 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Ta kontakt!

20 Fiber skaper Bolyst (FiBo), Attraktive Trones, Namsskogan Folkemengde


Laste ned ppt "Fiber skaper Bolyst (FiBo) Attraktive Trones, Namsskogan Morten Stene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google