Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFT Forberedelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFT Forberedelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFT Forberedelse til praksis

2 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Litteratur Kjeldsen et al.(2001): Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi s 21-31  + i de enkelte kapittel Almås, H. (2001): Klinisk sykepleie 1 kap. 12 Bertelsen, B.I. (2000): Patologi kap 6

3 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Noen nyttige linker www.kreft.no http://www.helse- bergen.no/avd/kreftavdelingen http://www.helse- bergen.no/avd/kreftavdelingen http://www.ons.org/ http://www.uib.no/isf/filpol/ http://uit.no/nafkam/1311/2286?MailAgent=tb n@hib.no http://uit.no/nafkam/1311/2286?MailAgent=tb n@hib.no

4 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 AVKLARING AV BEGREP Sykdomslærekunnskaper er viktig Patogense/salutogenese Kurativ/palliativ (cure/care - enten/eller ?)

5 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 FOREKOMST Kreft er den vanligste dødsårsak i N. etter hjerte-kar-sykdommer 20 % av alle dødsfall 50% helberedes Antall nye tilfeller øker med 3% årlig eldre kreftregisteret - se tabell

6 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Ulike typer svulster Ondartet svulst = kreft,cancer -opererer autonomt -fortrenger normale celler -ødelegger omkringliggende vev invasiv vekst (infiltrasjon) metastasering (spredning) -ukontrollert vekst (se ellers kap.6 i Patologi)

7 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Patogenese - salutogenese Aaron Antonovskys syn på helse Patogenese - det som skaper sykdom Salutogenese - det som skaper sunnhet Hva er det som gjør at vi holder oss friske og opplever at vi har det bra på tross av lidelse? Hva er det som gjør at pasientene orker - klarer å gjennomføre behandlingen på tross av lidelse/plager/bivirkninger?

8 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 UTREDNING Primærsvulsten - det viktige i utredningen. Hvor er utgangspunktet for kreften? Har med celletype, valg av behandling, respons på behandling å gjøre. Cancer origo inserta - kreft med ukjent utgangspunkt. Spredning - dattersvulster -metastaser

9 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Utredning forts. Alvorlighetsgrad av sykdom og valg av behandling avhenger av alt dette.

10 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Å FÅ EN KREFTDIAGNOSE 1. Møte med sykehuset Utredning Venting …og venting? Diagnosen stilles Nytt sykehus??..ny utredning? Behandlingsopplegg avgjøres

11 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Å få en kreftdiagnose forts. Tap av roller, ny rolle (sykerolle) Tap av kontroll Tap av funksjon, legemsdel Fysiske plager Usikkerhet Mye ukjent Familien - pårørende

12 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Barn er også pårørende Ved Kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus har vi en modell for å ivareta barn som pårørende egen brosjyre

13 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 ULIKE BEHANDLINGSFORMER Kirurgi Strålebehandling Cytostaticabehandling Antistoffbehandling Hormonbehandling Kombinasjonsbehandling Hypertermibehandling Alternativ behandling?? Eksperimentell behandling???

14 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 KIRURGI Kurativ kirurgi -total reseksjon av svulsten Palliativ kirurgi -lokal eller regional kirurgi

15 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 STRÅLEBEHANDLING -ekstern -intern

16 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 STRÅLEBEHANDLING Virker lokalt mot det feltet en stråler Stråler direkte mot svulst eller mot metastaser Stråledose angis i Gray / Gy Antall behandlinger? Simulator

17 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 GENERELLE BIVIRKNINGER Tretthet Hudreaksjoner Ernæringsproblem Psykiske utfordringer/belastninger

18 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 SPESIELLE BIVIRKNINGER Avhengig av hvor strålene treffer kroppen eller hvor strålefeltet er på kroppen Mot hode Munnhule/svelg Spiserør Mage Tarm benmarg

19 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 CYTOSTATICABEHANDLING =CELLEGIFTBEHANDLING =KJEMOTERAPIBEHANDLING Virker generelt i kroppen Går med blodbanen

20 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 CYTOSTATIKABEHANDLING Cellegift - kjemoterapi Virker generelt i kroppen, medikamentell behandling via blodbanen Obs! virkning / bivirkning Pr.oral - intravenøs administrering Ulike typer medikament Kan gis som en engangsdose, over timer eller døgnkontinuerlig over flere dager.

21 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Cytostatikabeh. forts. De ulike medikamentene har forskjellig virkning og bivirkning Sykepleie må gis i forhold til disse

22 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 SYKEPLEIE TIL PASIENTER SOM FÅR CELLEGIFT SYKEPLEIETILTAK I FHT. LAVE BLODVERDIER Benmargsdepresjon…….. Hb – hemoglobin11,6-16,6 Tpk – trombocytter140-400 Lpk - leukocytter 3,5-11  ObsDiff/diffrensialtelling Hvilke konsekvenser får lave blodverdier for pasienten?? Konsekvenser for sykepleie  (fysisk, psykisk, sosialt, eksistensielt)

23 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 BIVIRKNINGER AV CELLEGIFTBEHANDLING? Avhengig av hvilken type cellegift en får Virker toxisk også på friske celler Noen generelle bivirkninger Kvalme/oppkast Munnsårhet/soppinfeksjon Håravfall Diare Tap av matlyst Psykisk belastning Infertilitet Stort behov for informasjon og støtte

24 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 DEN KRONISK SYKE KREFTPASIENTEN Trenger lindrende behandling og omsorg Trenger sykepleiere som tør å være nær selv om vi vet at pasienten ikke blir frisk trenger sykepleiere som er dyktige klinikere -observere, tyde tegn -beherske teknikk -dyktig i generell sykepleie

25 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Generell sykepleie - hva er det? Det gode stell Forebygge komplikasjoner Gi pasienten en følelse av å bety noe Å bli sett som person

26 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Det gode stell

27 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Å bli sett som en person

28 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 HOSPICEFILOSOFI ”VÅK MED MEG” en filosofi for god omsorg satt i system ER TVERRFAGLIG ET ARBEIDSPROGRAM FOR LINDRENDE BEHANDLING ET ENGASJEMENT I MEDMENNESKELIG OMSORG EN HOLDNING PREGET AV AT DU ANGÅR MEG ET HELHETSSYN PÅ MENNESKET OMSATT I PRAKSIS

29 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 -Helhet-

30 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 KLARER VI Å SKAPE HOSPICE DER VI JOBBER? ET STED MED GLEDE TRYGGHET HÅP Er ikke dette grunnleggende sykepleie til de sykeste syke?

31 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Dr. Ciceley Saunders Du angår meg fordi du er Du angår oss inntil det siste øyeblikk av ditt liv Og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg til å dø i fred – men også å leve til du dør St. Christopher Hospice

32 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 Sykepleie Av og til helberede Ofte lindre Alltid trøste


Laste ned ppt "Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005 SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFT Forberedelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google