Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFT"— Utskrift av presentasjonen:

1 SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFT
Forberedelse til praksis Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

2 Litteratur Kjeldsen et al.(2001): Sykdomslære
Indremedisin, kirurgi og anestesi s 21-31 + i de enkelte kapittel Almås, H. (2001): Klinisk sykepleie 1 kap. 12 Bertelsen, B.I. (2000): Patologi kap 6 Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

3 Noen nyttige linker www.kreft.no
Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

4 AVKLARING AV BEGREP Sykdomslærekunnskaper er viktig
Patogense/salutogenese Kurativ/palliativ (cure/care - enten/eller?) Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

5 FOREKOMST Kreft er den vanligste dødsårsak i N. etter hjerte-kar-sykdommer 20 % av alle dødsfall 50% helberedes Antall nye tilfeller øker med 3% årlig eldre kreftregisteret - se tabell Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

6 Ulike typer svulster Ondartet svulst = kreft,cancer -opererer autonomt
-fortrenger normale celler -ødelegger omkringliggende vev invasiv vekst (infiltrasjon) metastasering (spredning) -ukontrollert vekst (se ellers kap.6 i Patologi) Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

7 Patogenese - salutogenese
Aaron Antonovskys syn på helse Patogenese - det som skaper sykdom Salutogenese - det som skaper sunnhet Hva er det som gjør at vi holder oss friske og opplever at vi har det bra på tross av lidelse? Hva er det som gjør at pasientene orker - klarer å gjennomføre behandlingen på tross av lidelse/plager/bivirkninger? Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

8 UTREDNING Primærsvulsten
- det viktige i utredningen. Hvor er utgangspunktet for kreften? Har med celletype, valg av behandling, respons på behandling å gjøre. Cancer origo inserta - kreft med ukjent utgangspunkt. Spredning - dattersvulster -metastaser Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

9 Utredning forts. Alvorlighetsgrad av sykdom og valg av behandling avhenger av alt dette. Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

10 Å FÅ EN KREFTDIAGNOSE 1. Møte med sykehuset Utredning
Venting …og venting? Diagnosen stilles Nytt sykehus?? ..ny utredning? Behandlingsopplegg avgjøres Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

11 Å få en kreftdiagnose forts.
Tap av roller, ny rolle (sykerolle) Tap av kontroll Tap av funksjon, legemsdel Fysiske plager Usikkerhet Mye ukjent Familien - pårørende Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

12 Barn er også pårørende Ved Kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus har vi en modell for å ivareta barn som pårørende egen brosjyre Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

13 ULIKE BEHANDLINGSFORMER
Kirurgi Strålebehandling Cytostaticabehandling Antistoffbehandling Hormonbehandling Kombinasjonsbehandling Hypertermibehandling Alternativ behandling?? Eksperimentell behandling??? Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

14 KIRURGI Kurativ kirurgi -total reseksjon av svulsten Palliativ kirurgi
-lokal eller regional kirurgi Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

15 STRÅLEBEHANDLING -ekstern -intern
Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

16 STRÅLEBEHANDLING Virker lokalt mot det feltet en stråler
Stråler direkte mot svulst eller mot metastaser Stråledose angis i Gray / Gy Antall behandlinger? Simulator Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

17 GENERELLE BIVIRKNINGER
Tretthet Hudreaksjoner Ernæringsproblem Psykiske utfordringer/belastninger Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

18 SPESIELLE BIVIRKNINGER
Avhengig av hvor strålene treffer kroppen eller hvor strålefeltet er på kroppen Mot hode Munnhule/svelg Spiserør Mage Tarm benmarg Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

19 CYTOSTATICABEHANDLING
=CELLEGIFTBEHANDLING =KJEMOTERAPIBEHANDLING Virker generelt i kroppen Går med blodbanen Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

20 CYTOSTATIKABEHANDLING
Cellegift - kjemoterapi Virker generelt i kroppen, medikamentell behandling via blodbanen Obs! virkning / bivirkning Pr.oral - intravenøs administrering Ulike typer medikament Kan gis som en engangsdose , over timer eller døgnkontinuerlig over flere dager. Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

21 Cytostatikabeh. forts. De ulike medikamentene har forskjellig virkning og bivirkning Sykepleie må gis i forhold til disse Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

22 SYKEPLEIE TIL PASIENTER SOM FÅR CELLEGIFT
SYKEPLEIETILTAK I FHT. LAVE BLODVERDIER Benmargsdepresjon…….. Hb – hemoglobin 11,6-16,6 Tpk – trombocytter Lpk - leukocytter 3,5-11 Obs Diff/diffrensialtelling Hvilke konsekvenser får lave blodverdier for pasienten?? Konsekvenser for sykepleie (fysisk, psykisk, sosialt, eksistensielt) Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

23 BIVIRKNINGER AV CELLEGIFTBEHANDLING?
Avhengig av hvilken type cellegift en får Virker toxisk også på friske celler Noen generelle bivirkninger Kvalme/oppkast Munnsårhet/soppinfeksjon Håravfall Diare Tap av matlyst Psykisk belastning Infertilitet Stort behov for informasjon og støtte Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

24 DEN KRONISK SYKE KREFTPASIENTEN
Trenger lindrende behandling og omsorg Trenger sykepleiere som tør å være nær selv om vi vet at pasienten ikke blir frisk trenger sykepleiere som er dyktige klinikere -observere, tyde tegn -beherske teknikk -dyktig i generell sykepleie Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

25 Generell sykepleie - hva er det?
Det gode stell Forebygge komplikasjoner Gi pasienten en følelse av å bety noe Å bli sett som person Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

26 Det gode stell Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

27 Å bli sett som en person Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

28 HOSPICEFILOSOFI ”VÅK MED MEG” en filosofi for god omsorg satt i system
ER TVERRFAGLIG ET ARBEIDSPROGRAM FOR LINDRENDE BEHANDLING ET ENGASJEMENT I MEDMENNESKELIG OMSORG EN HOLDNING PREGET AV AT DU ANGÅR MEG ET HELHETSSYN PÅ MENNESKET OMSATT I PRAKSIS Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

29 -Helhet- Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

30 KLARER VI Å SKAPE HOSPICE DER VI JOBBER?
ET STED MED GLEDE TRYGGHET HÅP Er ikke dette grunnleggende sykepleie til de sykeste syke? Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

31 Dr. Ciceley Saunders Du angår meg fordi du er
Du angår oss inntil det siste øyeblikk av ditt liv Og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg til å dø i fred – men også å leve til du dør St. Christopher Hospice Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005

32 Sykepleie Av og til helberede Ofte lindre Alltid trøste
Sykepleiefaglig ansvarlig Tone B. Neteland Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk november 2005


Laste ned ppt "SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google