Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200
Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200. h Foreleser

2 Postoperativ fase Tidsaspektet; umiddelbar postoperativ fase
liggetid på overvåkning/postoperativ avdeling Pasienten er klarert (overflytting til sengepost) ”Intermediære rom” Rapportering/kurveføring anestesiskjema, overvåkningskurve, døgnkurve sykepleiejournal Håndhilse på pasienten

3 Å observe i klinikken Utvikling av klinisk blikk Godt håndlag
Hva observere sykepleier i klinikken eks: observasjon av respirasjon Hva observerer du på dette kliniske bilde? Objektive og subjektive tegn på svikt/ubalanse i de vitale funksjoner

4 Effekten av den fysiologiske respons ved kirurgisk inngrep
Positiv effekt etter alvorlig traume negativ effekt etter alvorlig traume den traumatiske reaksjon

5 Svikt, akutte og sen komplikasjoner i grunnleggende behov
Aktuelle problemstillinger i den umiddelbare postoperative fase sviktende gassutveklsing mål: opprettholde frie luftveien mål rene respirasjonslyder, frekvens 12-20/min O2 nivået innen normal grense hypoxi tegn astma

6 Aktuelle problemstillinger i den umiddelbare postoperative fase
Hyperventilering atelektase - pneumoni hypoventilering Lavt BT mål opprettholde normal bt, minuttvolum, unngå uregelmessig puls/arytmier Ovt. Dvt, lungemeboli hypovolemi hypovolemisk sjokk

7 Aktuelle problemstillinger i den umiddelbare postoperative fase
Definisjon på hypovolemisk sjokk: ”Den tilgjengelige sirkulerende blodvolum er mindre enn karsengens akutte kapasitet”(s.182. Holm og Hansen, 1998) Moderat hypovolemi til sjokkutvikling hypervolemi lungeødem hypotermi

8 Aktuelle problemstillinger i den umiddelbare postoperative fase
Kvalme/brekninger hikke uro/fjernhet Angst sviktende egenomsorg våken under narkose

9 Aktuelle problemstillinger på sengepost
Væske og elektrolyttbalansen hypovolemi elektrolyttforstyrrelser hypervolemi Sirkulasjonsorganer nedsatt vevessirkulasjon /perfusjon huden operasjonssår uten dren

10 Aktuelle problemstillinger på sengepost
Operasjonssår med dren reaksjoner på plaster, tape, bandasje korting av dren fjerning av dren Nyrere og urinveier lav dirurese, urinretenjson fordøyelsessystemet abdominal distensjon, luftsmerter

11 Aktuelle problemstillinger på sengepost
Kvalme/brekninger treg mage, obstipasjon hikke uttørring av slimhinner i munnen ernæring underernæring Bevegleseapparaet nedsatt aktivitetsnivå sviktende egneomsorg

12 Litteratur Almås, Hallbjørg (red). (2001). Klinisk sykepleie.Kap. 10“Generell Postoperativ og postraumatisk sykepleie”. Oslo. Gyldendal. Jacobsen,Kjeldsen,Ingvaldsen, Lund& Solheim (2001). Sykdomslære. Indremedisin,kirurgi og anestesi.Kap. 21. Postoperativ overvåking og behandling. Oslo. Gyldendal Akademiske.

13 Litteratur utenom pensum
Holm,Hansen. (1998).Pre og postoperativ sykepleie. Fagbokforlaget.Oslo. Støvringen&Støvringen (1998). Pasientobservasjoner. En lærebok for sykepleiestudenter. Oslo.Fagbokforlaget. Olsson (1993). Det kliniske blikket. I: Sykepleien Fag Nr.1;s


Laste ned ppt "Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google