Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200. h-2003 Foreleser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200. h-2003 Foreleser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200. h-2003 Foreleser hegeelisabeth.oren@su.hio.no

2 Postoperativ fase Tidsaspektet; umiddelbar postoperativ fase –liggetid på overvåkning/postoperativ avdeling Pasienten er klarert (overflytting til sengepost) ”Intermediære rom” Rapportering/kurveføring –anestesiskjema, overvåkningskurve, døgnkurve –sykepleiejournal Håndhilse på pasienten

3 Utvikling av klinisk blikk Godt håndlag Hva observere sykepleier i klinikken –eks: observasjon av respirasjon –Hva observerer du på dette kliniske bilde? Objektive og subjektive tegn på svikt/ubalanse i de vitale funksjoner Å observe i klinikken

4 Effekten av den fysiologiske respons ved kirurgisk inngrep Positiv effekt etter alvorlig traume negativ effekt etter alvorlig traume den traumatiske reaksjon

5 Svikt, akutte og sen komplikasjoner i grunnleggende behov Aktuelle problemstillinger i den umiddelbare postoperative fase –sviktende gassutveklsing –mål: opprettholde frie luftveien –mål rene respirasjonslyder, frekvens 12-20/min –O2 nivået innen normal grense hypoxi tegn astma

6 Aktuelle problemstillinger i den umiddelbare postoperative fase Hyperventilering –atelektase - pneumoni hypoventilering Lavt BT mål opprettholde normal bt, minuttvolum, unngå uregelmessig puls/arytmier –Ovt. Dvt, lungemeboli –hypovolemi –hypovolemisk sjokk

7 Aktuelle problemstillinger i den umiddelbare postoperative fase Definisjon på hypovolemisk sjokk: ”Den tilgjengelige sirkulerende blodvolum er mindre enn karsengens akutte kapasitet”( s.182. Holm og Hansen, 1998) Moderat hypovolemi til sjokkutvikling hypervolemi –lungeødem hypotermi

8 Aktuelle problemstillinger i den umiddelbare postoperative fase Kvalme/brekninger hikke uro/fjernhet Angst sviktende egenomsorg våken under narkose

9 Aktuelle problemstillinger på sengepost Væske og elektrolyttbalansen –hypovolemi –elektrolyttforstyrrelser –hypervolemi Sirkulasjonsorganer –nedsatt vevessirkulasjon /perfusjon huden –operasjonssår uten dren

10 Aktuelle problemstillinger på sengepost –Operasjonssår med dren –reaksjoner på plaster, tape, bandasje –korting av dren –fjerning av dren Nyrere og urinveier lav dirurese, urinretenjson fordøyelsessystemet –abdominal distensjon, luftsmerter

11 Aktuelle problemstillinger på sengepost –Kvalme/brekninger –treg mage, obstipasjon –hikke –uttørring av slimhinner i munnen ernæring –underernæring Bevegleseapparaet nedsatt aktivitetsnivå sviktende egneomsorg

12 Litteratur Almås, Hallbjørg (red). (2001). Klinisk sykepleie.Kap. 10“Generell Postoperativ og postraumatisk sykepleie”. Oslo. Gyldendal. Jacobsen,Kjeldsen,Ingvaldsen, Lund& Solheim (2001). Sykdomslære. Indremedisin,kirurgi og anestesi.Kap. 21. Postoperativ overvåking og behandling. Oslo. Gyldendal Akademiske.

13 Litteratur utenom pensum Holm,Hansen. (1998).Pre og postoperativ sykepleie. Fagbokforlaget.Oslo. Støvringen&Støvringen (1998). Pasientobservasjoner. En lærebok for sykepleiestudenter. Oslo.Fagbokforlaget. Olsson (1993). Det kliniske blikket. I: Sykepleien Fag Nr.1;s.31-34.


Laste ned ppt "Generell postoperativ sykepleie 4t kull 200. h-2003 Foreleser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google