Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kurs for styremedlemmer og nye skole- ledere i kristne skoler v/ Torgeir Flateby Om godt styrearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kurs for styremedlemmer og nye skole- ledere i kristne skoler v/ Torgeir Flateby Om godt styrearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kurs for styremedlemmer og nye skole- ledere i kristne skoler v/ Torgeir Flateby Om godt styrearbeid

2 2 Sammendrag av styrets ansvar  Øverste ansvarlige organ  Ansvar for å påse at driften er innenfor lovens rammer som skole og selskap  Øverste ledelse Arbeidsgiveransvar Strategisk lederansvar  Øverste økonomiske ansvar Ansvar for bruken av statstilskudd, skolepenger, gaver og annen inntekt  Åndelig ansvar

3 3 Styremedlemmene i et godt styre Oppgaver som må løses med den kompetansen styrerepresentantene sitter med.  Kristelig/åndelig, pedagogisk, personal-, økonomisk, ledelsesmessig, juridisk, …. Viktig å fremme ”samsyn” mellom skolestyret og ”eier” - men styret har ansvaret

4 4 Godt styrearbeid forutsetter:  Planlegging av styrets arbeid  Innkalling med saksliste og saksforberedelse. Innkalling til alle. Nødvendig med gode rutiner  At styremedlemmene ser viktigheten i arbeidet og forbereder seg  Ikke innspillmetoden i møtene  Protokoll/Referat ? Entydig utformete vedtak i protokoll inklusive dato, og hvem som var til stede.  Vedtak i neste møte? Underskrifter i protokollen av alle!! Sett! Av de som ikke var tilstede.

5 5 Forholdet til rektor/daglig leder Styrets forhold til skolen går via rektor/daglig leder Delegering og arbeidsfordeling må være klarlagt Styret må ha et forhold til rektor som daglig leder Daglig leder og styret er samtalepartnere

6 6 Godt styrearbeid Momenter om godt styrearbeid: Noen forutsetninger for godt styrearbeid Styrets dagsorden Langsiktighet

7 7 Forutsetning for godt styrearbeid  Et riktig sammensatt styr  God planlegging og organisering  Systematikk  Styret bør fungere som en effektiv arbeidsgruppe  Riktige prioriteringer  Ansvarsbevisste styremedlemmer  Dyktig styreleder  Dyktig daglig leder

8 8 Styrets dagsorden.  I de neste foilene kommer eksempler på styresaker i en modell ut fra disse overskriftene Innledning 1. Fortid 2. Nåtid 3. Prinsipper 4. Fremtid

9 9 En modell (eksempel) på styrets dagsorden Innledning 1. Fortid: Referater og orienteringer 2. Nåtid Avgjørelser og driftsspørsmål 3. Prinsipper Ideen bak skolen, skolekultur og ideologi 4. Framtid Strategi og veivalg

10 10 Hvilke saker? Eksempler på saker inn i modellen  Det følgende er kun eksempler på saker  - variasjonen kan være stor mellom skolene

11 11 Innledning.  Også i styrearbeid hører bibellesning og bønn naturlig med  Eksempler på andre innledninger:  Innledninger fra skoledagen ved lærer Presentasjon av en læreplan Hvordan involverer vi elevene i … Nytt om læreplaner eller andre tema fra det offentlige  Innledning ved pastor/pater/skoleprest/ansvarlig ”Læreren som sjelesørger i undervisningen”.  Kurs om viktige nye tema

12 12 1. Fortid. Referater og orienteringer  Referat fra styremøter  Referat fra andre viktige møter i skolen eller hos ”eier” som styret bør ha Orienteringer:  Elevsituasjonen, og spesielle saker om skoleåret og søkersituasjonen, minst 2-3 (?) ganger pr år  Rapportering av regnskap via resultatrapport minst 3-4 g pr år, avhengig av skolestørrelse og økonomisk omfang. Hvis spesielle problemer bør det settes opp som egen sak  Nye lover og regler. – Evt konsekvenser for oss

13 13 2. Nåtid. Driftsspørsmål  Løpende spørsmål som styret bør inn i  Store innkjøp  Ansettelser  Endring i drift pga nye lover og regler  Drøftingssaker hvor rektor trenger råd  mm

14 14 3. Prinsipper. Skoleide-, kultur, ideologi  Reglementer etter privatskoleloven som ordensreglement og inntaksreglement  Fullmakter til skoleledelsen. Delegeringsreglement.  ”Grunnverdier” ved vår skole  Ansettelses”regler” og andre reglement

15 15 4. Framtid. Strategi og veivalg  Hva vil vi med skolen?  Satsingsområder  Årsbudsjett  Evt langtidsbudsjett  Veivalg ved store opp-pussinger eller nybygg

16 16 4. Mer om framtid og strategi En av de viktige tingene et styre må være engasjert av er diverse søknader:  Endring i læreplaner  Endring i elevtall  Eierskifte og/eller flytting  Med mer Her oppfordrer vi dere lese nøye kap. 3 i Adm.permen. Der finner dere informative og praktisk opplysninger.

17 17 Godt styrearbeid. Langsiktighet Om årsplan/årshjul:  Ikke la dere gripe av ”øyeblikkets tyranni”!  Tenk gjennom viktige, større saker og spre dem utover  Noen saker vil komme igjen til faste tider hvert år. Se ÅRSplanforslag senere i presentasjonen!  Ha gjerne en sak i styremøtene om hva dere vil jobbe med i tillegg til de entydige kravene  Dette er viktig for styrets skyld, men det kan angi den prioritering styret også venter fra daglig ledelse

18 18 Om Årsplan/Årshjul  Noen viktige saker som må behandles, og noen som bør behandles.  Vi har satt opp kun 4 styremøter i denne planen, men mange skoler har mange flere møter.  De 4 møtetidspunktene, er for å angi ca når på året noen saker må behandles eller bør behandles.

19 19 Årsplan/Årshjulet 1. stm: Februar/mars:  Førsteutkast regnskap for i fjor. Vurderinger rundt avsetninger.  Rapportering av kvalitetssikring etter friskoleloven § 5-2.  Vurdering av hva som bør inn i årsmeldingen om 1) kvalitetssikring og 2) elevenes arbeidsmiljø med mer jmfr KFF-KSS  Skal noe i Inntaks- eller Ordensreglement endres ? (2.hvert år?) Evt endringer i andre reglementer, f.eks delegasjonsreglement  Ansettelsesbehov for neste år. Vurderinger  Ansettelseskriterier og ansettelsesreglement/dokumenter

20 20 Årsplan/Årshjul 2. stm. April/Mai  Endelig regnskap og årsmelding til årsmøte eller lignende  Vedtak om endelig regnskap inkl årsmelding for innsendelse til Fylkesmannen innen 1. juni og regnskapsregisteret Brønnøysund innen 1. aug  Planlegge vedlikehold for sommertiden???  Ansettelser 3. stm. Aug/Sept  Hva vil vi med skolen vår? En overordnet samtale i styret om mål og måloppnåelse. Skolen som kristen skole, og skolen som kristen skole.  Arbeidsplan for det nye skoleårets styrearbeid  Rapportering av elevenes arbeidsmiljø mm

21 21 Årsplan/Årshjul 4 stm. Nov/des:  Nye satsingsområder neste skoleår  Langtidsplan (Med dette tenker vi på en langsiktig investeringsplan ut over de årlige budsjetter og langsiktige jobber som en må bruke år på å gjennomføre, betydelig økning i elevtall, nye lokaler, helt nye studietilbud...)  Evt virksomhetsplan for neste år. Sak i styret, referatsak, eller helt delegert rektor eller et organ i skolen, f.eks lærerråd i de skoler som har dette ?  Budsjett for neste år  Eksplisitt vedtak om elevenes skolepenger  Skoleruta for neste skoleår. Evt delegert til rektor/organ eller bare følges offentlige skoler

22 22 Vårt skolestyres års/aktivitetshjul jan feb mars april mai junijuli aug sep okt nov des 5. styremøte Sosialt skolestart 2. styremøte 4. styremøte Skolelederkonf KFF 1. styremøte Sosialt Skoleavslutn 3. styremøte 6. styremøte

23 23 Godt styrearbeid Drøsesamtale 2-3 personer:  Synspunkter på modellen for styrets dagsorden.  Er langsiktighet nødvendig?  Hva er deres syn på bruk av ”årsplan for viktige saker” i styrearbeidet ?  Hvordan kan styret ivareta det åndelige ansvar for skolen ?

24 24 Godt styrearbeid: Tenk gjennom prosess i organisasjonen  Styret må involveres og involvere  Prosess er involvering - ved møter med, samtaler med, høringer, be om uttalelser  Prosess er en måte å få fram ideer og kreative løsninger på…  Prosess en måte å få medarbeiderne med på….  Prosess en måte å kvalitetssikre vedtak på…

25 25 Tips  Bruk Privatskoleloven med forskrifter aktivt  Følg med på KFFs hjemmeside Her er det mye hjelp å få, både under nyheter, ledertips, kurs og diverse artikler  www.kff.no Noe visning! www.kff.no

26 26

27 27

28 28 7. Konklusjon…...  Styrearbeidet er viktig – stå på !!!  Engasjer deg i de viktige sakene. MÅ – BØR – KAN – IRELEVANT  Søk hjelp i Privatskole- loven og forskrifter  Bli med på enkelte viktige KFF-konferanser  Følg med i skole- og friskolesaker på KFFs hjemmeside. Kanskje har du noe å lære der! www.kff.no


Laste ned ppt "1 Kurs for styremedlemmer og nye skole- ledere i kristne skoler v/ Torgeir Flateby Om godt styrearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google