Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stress og mestring Hysnes Helsefort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stress og mestring Hysnes Helsefort."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stress og mestring Hysnes Helsefort

2 Fokus for timen: 1: Hva er stress? Hvordan skal vi forstå begrepet stress? 2: Hvordan påvirker stress oss? Fysiologisk Psykologisk Sosialt Hvordan vil det påvirke vår arbeidsevne? 3: Hva vil det si å mestre? 4: Hvordan kan vi forbedre mulighetene våre til å mestre?

3 1: Når balansen forskyves
Hva ligger i begrepet stress? - Belastninger i et biopsykososialt perspektiv: tanker, følelser, kroppssymptom, atferd og sosialt miljø - Individuell og unik opplevelse, det som er belastende for meg trenger ikke være belastende for deg og motsatt - Når tanke og kropp kommer i ubalanse, uansett årsak. - Krav vs. Ressurser. -Optimal balanse = ”Flytsone” - Stress defineres ofte som summen av belastninger over tid.

4 2: Hvordan påvirker stress oss?
Fysiologisk: Skiller mellom kort sikt og lang sikt. På kort sikt tåler vi stress godt, det er hvis stresset blir med oss i uker, måneder og år at det får helsemessige konsekvenser.

5 Bjørnen kommer

6 Stress: Utskillelsen av enkelte hormoner øker, eks kortisol/adrenalin
Kroppens alarmsystem vekkes – dette er helt essensielt i potensielt farlige situasjoner. Utskillelsen av enkelte hormoner øker, eks kortisol/adrenalin Mobilisere energilager Sansene skjerpes Hjertefrekvens øker Gjør oss klar til å kjempe eller flykte/ bli til venns med Viktig for overlevelsen Stress i korte perioder er ufarlig

7 Stress over lengre tid Fysiske Reaksjoner: Stress over lengre tid kan gi seg utslag i en rekke lidelser og symptomer Svekket immunforsvar, mer mottagelig for virus og infeksjoner Betennelsessituasjoner (muskel, ledd etc.) Høyt blodtrykk Hjerte/kar lidelser Energimobilisering koster: utmattelse som resultat Søvnforstyrrelser: enten at man sovner sent/våkner tidlig, men også økt behov for søvn. Det er vanskelig å finne ro for søvn dersom kropp og tanke er i alarmberedskap.

8 Stress over lengre tid forts.
● Stress er nødvendig ● Dyr er så fornuftige at de hviler når de ikke jakter, blir jaktet på eller leker... ● Menneskets evne til å gruble/tenke kan forlenge stressreaksjonen mer enn nødvendig.

9 Symptomer på stress Psykologiske/mentale reaksjoner:
Svekket selvfølelse og selvtillit Redusert tilstedeværelse/oppmerksomhet overfor helheten i det som skjer. Fokus/oppmerksomheten ligger på det som er vanskelig, smertefullt, skremmende og/eller utmattende. Kan være vanskelig å finne løsninger og muligheter i et slikt modus. Redusert hukommelse og eller konsentrasjon Grubling Nedstemthet/depresjon Engstelse Sinne Sorg

10 Symptomer på stress Sosiale reaksjoner: -Isolasjon
-Unngå å være alene, sosial hele tiden -Sårbar i sosiale settinger, tar seg lettere nær av ting man tidligere ikke reagerte på.

11 Symptomer på stress Arbeidsevnen/arbeidskapasitet:
-Reduserer evnen, motivasjonen og kapasiteten vår -Arbeidshelsa vår er nedsatt.

12 Hvilke av de ulike reaksjonene kjenner du igjen hos deg selv
Hvilke av de ulike reaksjonene kjenner du igjen hos deg selv? Gå sammen to og to. Diskuter 2-3minutter: -Hvordan reagerer jeg på stress? -Hvordan påvirker stress min livskvalitet. Målet er ikke å grave seg ned i elendigheten, men å komme frem til hvilke områder en bør jobbe med. Ikke nok at du vet, du må også kommunisere det til de personer/aktører som det berører, eller som du er avhengig av i forhold til tilrettelegging. Tør å vær sårbar!! Gjør rom for deg selv, ved å fortelle andre om hvilke utfordringer/behov du har, vær innstilt på å kompromisse der hvor det er nødvendig.

13 Stressbeger Begeret fylles over tid, det vil være gamle og nye hendelser i begeret Dråpen som får begeret til å flyte over er lett å identifisere, men det er summen av det som ligger under som gjør begeret fullt Tålegrense, hva skjer når denne overskrides? Ikke et spørsmål om du blir syk, men når! Tålegrensa påvirkes av genetikk og opplevelser i tidlig barndom. Den vil variere i løpet av livet, og kan styrkes ved trening, terapi (ACT) Søvnhygeniske tiltak, mindfullness, tilrettelegging osv. Ikke mulig å tømme begeret, kan redusere antall stressorer, byrden av belastninger samt jobbe med å styrke tålegrensa.

14 Hva er belastende i mitt liv?
Hvordan har jeg det egentlig? Analyse av hvordan en tenker, føler og opplever sin egen situasjon/sitt eget liv. Må tørre å føle på hvordan livet oppleves Man ikke mestre noe dersom man ikke vet hva som er vanskelig eller hvordan en preges av det. Aksept i form av å erkjenne overfor seg selv hva som er vanskelig. Ærlighet ovenfor seg selv blir viktig.

15 Mestring: Følelse og bevissthetstilstand: ”Jeg skal klare det”
Håndtere noe som er vanskelig/utfordrende Gjør deg klare tanker om hvorfor du ønsker å mestre? Hva vil du oppnå? (Gjør du det fordi det har stor verdi for deg, eller fordi det er forventet av deg?) Hva betyr mestring for deg? Betyr ikke nødvendigvis at symptomet/problemet forsvinner, men at belastningsbyrden ved det reduseres. Innstilling: EKS: Man kan jobbe mot smerten eller med smerten. Man kan jobbe for å skape et rikere liv, eller mot å redusere plager.

16 Du er mer enn symptomene dine: Mestring med utgangspunkt i dine ressurser!
Hva er dine sterke sider, dine friske ressurser, positive erfaringer, støttespillere, gode egenskaper, kunnskaper etc som du kan gjøre bruk av i mestringsprosessen. Skriv ned disse! Tørre å anerkjenne/akseptere også sine sterke sider. Like viktig som å identifisere stressreaksjoner, er det å bevisstgjøre seg sine positive egenskaper. Hva gir deg glede, hva gir mening? Fyll på med aktiviteter som du liker. Viktig å tenke over og bli bevisst: -Hva er god livskvalitet for deg? -Hvordan ønsker jeg at min hverdag skal være? -Hva kan jeg gjøre for å skape min hverdag slik jeg helst vil ha den? - Gå sammen to og to. Diskuter.

17 Verdier som kompass La verdiene dine være din guide.
Hva vil du skape for fremtiden? Hva skal/kan du gjøre for å komme nærmere det du ønsker deg? Gjør forpliktende valg, må følges opp av handlinger!!!! Skriv konkrete og tidsbestemte planer. Du er aktør i og regissør av eget liv.

18 ● Det er lov å si nei !! ● Gjør noe med det som oppleves belastende
● ”Ja” er ofte en lettvint løsning. ● Ikke egoistisk å leve slik en selv synes er riktig ● Hva skal til for at JEG skal ha det bra? ● Grensesetting! ● Positive aspekter ved å si nei – for seg selv og andre? ● Undersøk om du oversetter enhver forespørsel til et krav? Tenker du at du MÅ gjøre noe fremfor at det er et valg du tar?

19 Prøve og feile: Mestring skapes over tid
Prøve og feile: Mestring skapes over tid. Gi deg selv lov til å prøve og feile! ”Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man få det man alltid har fått.” Lykke til!!!


Laste ned ppt "Stress og mestring Hysnes Helsefort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google