Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MENA programkomite Faglige visjoner sett fra MENA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MENA programkomite Faglige visjoner sett fra MENA."— Utskrift av presentasjonen:

1 MENA programkomite Faglige visjoner sett fra MENA

2 InterAct MENA: MENA er et tverrfaglig program med bidrag fra Fysisk og Kjemisk Institutt KI overtar administrasjonen av MENA Programkomiteen består av: Ola Nilsen Reidar Haugsrud Jaan Erik Roots Karoline Fægri Asbjørn Slagtern Fjellvåg Sindre Rannem Bilden Katrine Langvad Edouard Monakhov Øystein Prytz Lasse Vines KI FI MENA

3 Fase 1: Programbeskrivelse MENA Tittel på program: MENA (Materialer energi og Nanoteknologi) Bachelor/master: (Stryk det som ikke passer): Både bachelor og master Forslag til antall studieplasser (årlig opptaksramme): 50 for bachelor og 25 for master Faglig ansvarlig(e): Faglig forankret i forskergrupper på Kjemi og Fysikk. Disiplinært/tverrfaglig: (Stryk det som ikke passer): Tverrfaglig Deltagende institutter: (Marker institutt med hovedansvar): Fysisk og Kjemisk.

4 Oppbygging og gjennomføring

5 Fase 2: Bestilling/Fokus for programkomite så langt Innspill på: 1.Instituttenes faglige profil/visjon 2.Faglige og profesjonelle læringsmål som støtter opp under de generiske MN-kvalitetene 1. Feb. 1. Mars

6 Faglig visjon for MENA-programmet 1 Dyp faglig innsikt i fysikk og kjemi med fokus på materialer, energi og nanoteknologi. Den faglige forankringen og identiteten til studentene er en solid og dyp bakgrunn innen både fysikk og kjemi, primært rettet mot materialer, energi og nanoteknologi. Fysikk og kjemi er nære fag som støtter opp om hverandre når spisse faglige og teknologiske problemstillinger stilles. I tillegg kreves solid bakgrunn innen matematikk, samt erfaring i programmering. Studentene blir trent opp i både teoretiske og praktiske tilnærminger til å undersøke, beskrive og løse de faglige og teknologiske problemstillingene som stilles MENA-programmet har mer fokus på de applikasjonsorienterte problemstillingene innen kjernetemaene materialer, energi og nanoteknologi, enn å stille de fundamentale faglige problemstillingene.

7 Faglig visjon for MENA-programmet 2 Programmet gir faglig trygghet i tverrfaglige problemstillinger og samarbeid på tvers av faggrener. Tverrfaglighet mellom fysikk og kjemi er sentrale verdier i MENA-programmet. Målet er at studentene lærer særegenhetene til begge fagdisiplinene – lærer begge «språk», og blir kandidater som kan jobbe i, og gå på tvers av begge slike grupperinger i fremtiden. Det legges opp til at alle MENA-kursene undervises og evalueres av både fysikere og kjemikere i fellesskap. MENA-studentene skal kunne se faglige og teknologiske problemstillinger ut fra en fysisk og/eller kjemisk vinkling. Ved å legge fokus på slik tverrfaglighet, samtidig som dybden beholdes, forventes det at studentene også skal kunne sette seg inn i og vurdere arbeidsmetoder til andre fagfelt og lettere kunne utvikle seg som gode arbeidspartnere overfor disse.

8 Faglig visjon for MENA-programmet 3 Programmet gir studentene praktiske ferdigheter og modner dem i metoder og analytisk tilnærming og legger grunnlaget for å lykkes i arbeidslivet. I tillegg til solid bakgrunn i fysikk og kjemi, er det nødvendig med solid bakgrunn i matematikk og praktisk anvendelse av dette gjennom utdannelsen. Koblinger mellom tidligere kurs skal vises der de finnes for å underbygge helhetligheten i utdannelsen. Sentralt er også programmering og anvendelse av dette til datainnsamling, simulering og tolkningsarbeid. Summen av dette skaper profesjonell og forskningsnær utdannelse innen vitenskapelige metoder og analytisk tilnærming. I tillegg til den fagspesifikke utdannelsen legger programmet vekt på profesjonsrelatert kompetanse som: formidlingsevne skriftlig og muntlig, prosjektarbeid, samarbeidsevner, lederevner. Dette er egenskaper som det vil bli trent på og brukt gjennom hele bachelorperioden og integrert i strukturer som fremmer læring. Programmet tilbyr en forskningsbasert bacheloroppgave i siste semester hvor alle disse egenskapene kan utforskes og testes under trygge omgivelser.

9 Faglig visjon for MENA-programmet 4 Programmet fokuserer på globale fremtidsutfordringer og legger grunnlaget for å løse disse. MENA-programmet fokuserer på å utdanne neste generasjons problemstillere og også problemløsere innen de globale fremtidsutfordringene rundt materialer og energi ved blant annet bruk av nanoteknologi. Dette er problemstillinger som: Hvordan skape tilstrekkelig bærekraftig fornybar energi over hele kloden. Hvordan bidra til rent vann der det trengs. Hvordan skape grunnlag for fremtidens medisin ved bruk av materialer og nanoteknologi. MENA-programmet har mer fokus på de applikasjonsorienterte problemstillingene innen kjernetemaene materialer, energi og nanoteknologi, enn de fundamentale faglige problemstillingene.

10 Faglig visjon Institutt: Instituttet skal skape studentene som løser neste generasjons problemer innen materialer, energi og nanoteknologi. Instituttet skal stå for et fremragende læringsmiljø Utforske og bruke strukturer som fremmer læring.

11 Master: Kreativitet Kritisk tenkning og vurdering av eget og andres arbeid


Laste ned ppt "MENA programkomite Faglige visjoner sett fra MENA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google