Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer (innsigelsesforsøket)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer (innsigelsesforsøket)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer (innsigelsesforsøket)

2 Oppstarts- fase Varslings- fase Offentlig ettersyn Ingen endringDialog/ avklaring Dialog/ avskjæring Planprosessen

3 Kort innføring FMVE - ett av seks forsøksfylker KMD oppstart 03.09.13. FMVE oppstart 01.01.14 Tidligfase/varsel om nasjonal interesse: FMVE har et samordningsinitiativ Offentlig ettersyn/innsigelse: fm Erling Lae har avskjæringskompetanse Omfatter reguleringsvarsler og –forslag, kommune(del-)planer

4 Samordning 2014 Mottatt varsel om reguleringsplan:119 Reguleringsforslag (uavhengig av dato for planvarsel):95 Mottatt kommuneplan/arealdel:9 Mottatt kommunedelplan: 4 Varsel om nasjonal interesse, reguleringsvarsel:5 Samordningssaker, planforslag:5 Avskjæringer: 2 I alle avskjæringene har statlige sektorinteresser måttet vike for hensynet til lokaldemokratiet.

5 Avskjæringer 2014 Statens vegvesen (SVV) –Sandefjord Kommuneplan Innsigelse til nytt handelsareal Ikke nasj.int., innenfor lokalt selvstyre SVV – Sande Kommuneplan Innsigelse til nytt boligareal Ikke nasj.int., innenfor lokalt selvstyre Ref. ny avgjørelse fra KMD i innsigelsessak

6 Avskjæringer 2015 4 kommuneplaner til offentlig ettersyn: Re Larvik (2 kommunedelplaner + arealdel) Nøtterøy Tønsberg Avskjæringer: SVV – Re (langsiktig utbyggingsgrense Undrumsdal) FMVE – Nøtterøy (areal til barnehage i 100-m)

7 Innsigelse til kommuneplaner begrunnet med landbruksinteresser Hof anleggelse av vei ikke avskåret Nøtterøy 3 arealforslag + anleggelse av veier ikke avskåret Larvik (2 kommunedelplaner + arealdelen) 3 arealforslag ikke avskåret Tønsberg 1 arealforslag ikke avskåret

8 Samordningens fremtid Alle embeter har positive erfaringer Alle berørte parter har positive erfaringer Forsøket med utvidet med 6 nye fylker 2015 Evalueres for å gjøres nasjonalt


Laste ned ppt "Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer (innsigelsesforsøket)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google