Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

01.02.2008 12-kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog 01.02.2008 Jon Arne Trollvik Hva er problemet? Hva er digital plandialog? Endringer – for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "01.02.2008 12-kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog 01.02.2008 Jon Arne Trollvik Hva er problemet? Hva er digital plandialog? Endringer – for."— Utskrift av presentasjonen:

1 kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog Jon Arne Trollvik Hva er problemet? Hva er digital plandialog? Endringer – for hvem? Resultater og gevinster Demonstrasjon Veien videre

2 Horten 12Kommune- samarbeidet Pilotkommuner Digital plandialog: Horten og Tønsberg

3 Kort om prosjektet… Prosjektgruppe: Jon Arne Trollvik (Prosjektleder) 100% Atle Sander (Tønsberg) 50% Kåre Conradsen (Tønsberg) 50% Gudleik Engeseth (Horten) 50% Torstein Kiil (VFK) Gunnar Kleven (FMVe) Knut Dammen (SK) Lasse Berntzen (Hive) –Offisiell oppstart November 2006 –Løsningen lansert –Pilotprosjektet avsluttes –Kostnader: –Ca 5 mill. –50 % fra Norges foskningsråd / HØYKOM Prosjektgruppe Prosjektleder Horten Tønsberg Styringsgrupp e Ressursgrupper - Interne faggruppper (12k) - Eksterne fagmiljø - Brukergrupper Styret / Rådmannsgruppe i 12k Tønsberg (vertskommun e geodata) Kartverke t FM VFK Konsulenter IT-leverandører

4 Hva er problemet? Når kan jeg påvirke planarbeidet? Når blir ting egentlig bestemt? Jeg synes det er vanskelig å få oversikt over planprosessen Jeg synes det er vanskelig å finne saksdokumenter Jeg vil ha oversikt over planer der jeg bor Jeg vil se på planer når det passer meg

5 Hva er digital plandialog? Selvbetjeningsløsning på nett Alle reguleringsplaner på ett sted, sammen med – Opplysninger om planens status i planprosessen – Alle sakens dokumenter – Mer enn 20 ulike temalag – Ortofoto, 3d visning, utskrift mm. Enkelt å sende høringsuttalelser på nett Samler beslutningsgrunnlaget på ett sted og effektiviserer dialogen

6

7 Kommunen Naboer velforeninger Media Regionale myndigheter Tiltakshaver arkitekt Digital plandialog Oppstart Planbehandling Vedtak planinitiativ uttalelserplanforslagoff.ettersyn Saksforberedelse Varsel 1.g behandling Planvedtak Ev. klagebehandling

8 Endringer i kommunen…. Interne høringer – Slutt med papir! – Bruk plandialog Fremleggelse av planer i bygningsrådet – Bruk plandialog! Politikere – Bruk plandialog! Ved offentlig ettersyn – Sende ut enkelt brev til partene med henvisning til plandialog! – Ønskes planen på papir – Henvendelse til servicetorg / bibliotek Byggesak: Tilgang til komplett oversikt over alle planer med status Servicetorget - ved henvendelser om regulering- Heve terskelen for henvise til planavdelingen! mm

9 Elektronisk Sak / arkiv Fylkeskommunen, Fylkesmannen, SVV, NVE, andre høringsinstanser Kommunen Elektronisk Sak / arkiv Naboer Velforeninger, interesse- organisasjoner Dagens situasjon Med Plandialog Offentlig ettersyn

10 Arkitekter og konsulenter Varslingsrutiner ved planoppstart Leveranse av digitale plandata til 1.gangs behandling Bestilling av kartdata som egen tjeneste Enklere oppfølging planprosessen på egne planer Større engasjement fra alle involverte allerede tidlig i planprosessen

11 Resultater og gevinster Effektivisering av kommunal saksbehandling Raskere behandling av plan- og byggesaker Forbedret beslutningsgrunnlag Færre konflikter Styrket informasjonstjeneste Innsyn og åpenhet (e-demokrati) Økt kontakt og forutsigbarhet for tiltakshaver og øvrig næringsliv Lettere medvirkning i planprosessene for alle deltagere Døgnåpen og mer tilgjengelig informasjon for deltagere og presse Realisere gevinster fra IKT- investeringer Web-basert sak/arkiv-system Etablert kommunesamarbeid om geodata Web-basert kartverktøy (WebInnsyn) Bredbånd

12 Løsningsarkitektur, Arealplaner Standard kart WinMap GIS Sak/arkiv (Acos) Data FKB Regule ringspl aner Video 3d modeller Web service – spørringer mot sak/arkiv returnerer informasjon om plansak og status i planprosessen Uttalelser via eget skjema Intranett Webbasert tilgang for eksterne brukere Webbasert tilgang interne brukere Norge digitalt WFS Matrikkel Internett Norge digitalt WMS Temadata Internett Plandata til Norge digitalt (WMS, WFS) Offentlig journal

13 Område for statuslinje Kart med verktøylinje Faner for søk, informasjon og dialog utskrift og link til bestilling av kartdata valg av verktøy og kommune

14 Demonstrasjon…

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Veien videre….. Implementering hele 12k? –Søker midler fra Fylkeskommunen (1 Mill) –Aksept fra kommunene innen –Ja: Nøtterøy, Re, Holmestrand, Larvik, Hof –Infomøter: Larvik, Stokke, Sandefjord Oppstart i løpet mars 2008 Egne innføringsprosjekter i hver kommune Prosjektleder skal: – Bistå kommunene i innføringen – Koordinere aktiviteter mot nye leverandører – Bistå kommunene i informasjonsaktiviteter mot brukere – Bistå kommunene i opplæring – Koordinere videreutvikling av Digital plandialog

32 Mer informasjon Prosjektet –http://www.12k.no/Digital_plandialog.htmhttp://www.12k.no/Digital_plandialog.htm Link til kommunenes nettsteder: –www.tonsberg.kommune.nowww.tonsberg.kommune.no –www.horten.kommune.nowww.horten.kommune.no

33

34 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "01.02.2008 12-kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog 01.02.2008 Jon Arne Trollvik Hva er problemet? Hva er digital plandialog? Endringer – for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google