Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er digital plandialog? Endringer – for hvem?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er digital plandialog? Endringer – for hvem?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er digital plandialog? Endringer – for hvem?
12-kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog Jon Arne Trollvik Hva er problemet? Hva er digital plandialog? Endringer – for hvem? Resultater og gevinster Demonstrasjon Veien videre

2 12Kommune- samarbeidet Pilotkommuner Digital plandialog:
Horten og Tønsberg Horten

3 Kort om prosjektet… Offisiell oppstart November 2006
Løsningen lansert 13.12 Pilotprosjektet avsluttes Kostnader: Ca 5 mill. 50 % fra Norges foskningsråd / HØYKOM Prosjektgruppe Prosjektleder Horten Tønsberg Styringsgruppe Ressursgrupper - Interne faggruppper (12k) - Eksterne fagmiljø - Brukergrupper Styret / Rådmannsgruppe i 12k (vertskommune geodata) Kartverket FM VFK Konsulenter IT-leverandører Styringsgruppe med representanter fra alle partene i prosjektet. God forankring i Styret for 12k (rådmannsgruppa) Prosjektgruppe: Jon Arne Trollvik (Prosjektleder) 100% Atle Sander (Tønsberg) 50% Kåre Conradsen (Tønsberg) 50% Gudleik Engeseth (Horten) 50% Torstein Kiil (VFK) Gunnar Kleven (FMVe) Knut Dammen (SK) Lasse Berntzen (Hive)

4 Hva er problemet? Når kan jeg påvirke planarbeidet?
Når blir ting egentlig bestemt? Jeg synes det er vanskelig å få oversikt over planprosessen Jeg synes det er vanskelig å finne saksdokumenter Jeg vil ha oversikt over planer der jeg bor Jeg vil se på planer når det passer meg

5 Hva er digital plandialog?
Selvbetjeningsløsning på nett Alle reguleringsplaner på ett sted, sammen med Opplysninger om planens status i planprosessen Alle sakens dokumenter Mer enn 20 ulike temalag Ortofoto, 3d visning, utskrift mm. Enkelt å sende høringsuttalelser på nett Digital plandialog er en åpent tilgjengelig webside, tilgjengelig fra kommunens nettsted, der man på ett sted får tilgang til alle reguleringsplaner, får opplysninger om en plans status i planprosessen, og tilgang til sakens dokumenter og andre beslutningsgrunnlag. Via eget skjema tilbys mulighet for å uttale seg ced planoppstart, offentlig høring eller ved klage på et planvedtak. Samler beslutningsgrunnlaget på ett sted og effektiviserer dialogen

6

7 Regionale myndigheter Naboer velforeninger
Media Regionale myndigheter Naboer velforeninger Tiltakshaver arkitekt Kommunen Digital plandialog Oppstart Planbehandling Vedtak planinitiativ uttalelser planforslag off.ettersyn Saksforberedelse Varsel 1.g behandling Planvedtak Ev. klagebehandling

8 Endringer i kommunen…. Interne høringer – Slutt med papir! – Bruk plandialog Fremleggelse av planer i bygningsrådet – Bruk plandialog! Politikere – Bruk plandialog! Ved offentlig ettersyn – Sende ut enkelt brev til partene med henvisning til plandialog! – Ønskes planen på papir – Henvendelse til servicetorg / bibliotek Byggesak: Tilgang til komplett oversikt over alle planer med status Servicetorget - ved henvendelser om regulering- Heve terskelen for henvise til planavdelingen! mm

9 Med Plandialog Dagens situasjon Offentlig ettersyn Elektronisk
Velforeninger, interesse-organisasjoner Naboer Elektronisk Sak / arkiv Elektronisk Sak / arkiv Fylkeskommunen, Fylkesmannen, SVV, NVE, andre høringsinstanser Kommunen 9

10 Arkitekter og konsulenter
Varslingsrutiner ved planoppstart Leveranse av digitale plandata til 1.gangs behandling Bestilling av kartdata som egen tjeneste Enklere oppfølging planprosessen på egne planer Større engasjement fra alle involverte allerede tidlig i planprosessen

11 Resultater og gevinster
Effektivisering av kommunal saksbehandling Raskere behandling av plan- og byggesaker Forbedret beslutningsgrunnlag Færre konflikter Styrket informasjonstjeneste Innsyn og åpenhet (e-demokrati) Økt kontakt og forutsigbarhet for tiltakshaver og øvrig næringsliv Lettere medvirkning i planprosessene for alle deltagere Døgnåpen og mer tilgjengelig informasjon for deltagere og presse Realisere gevinster fra IKT- investeringer Web-basert sak/arkiv-system Etablert kommunesamarbeid om geodata Web-basert kartverktøy (WebInnsyn) Bredbånd Effektivisering både innenfor planbehandlingen og byggesaksbehandling (raskere). Innsparing fordi man slipper å sende ut papirkart og dokumenter ved varsling og ofentlig ettersyn anslått til ca ,- /år inkl. papir porto og arbeid.

12 Løsningsarkitektur Intranett Internett Internett
Plandata til Norge digitalt (WMS, WFS) Web service – spørringer mot sak/arkiv returnerer informasjon om plansak og status i planprosessen Webbasert tilgang for eksterne brukere Internett Uttalelser via eget skjema Norge digitalt WMS Offentlig journal Temadata Sak/arkiv (Acos) Arealplaner Standard kart WinMap GIS Video 3d modeller Data Reguleringsplaner Før visning av kravspesifikasjonen er det greit å se for seg hvordan kommunikasjon mellom Web Innsyn og Sak /arkiv forløper. FKB Webbasert tilgang interne brukere Intranett , Internett Matrikkel Norge digitalt WFS

13 valg av verktøy og kommune
Kart med verktøylinje Faner for søk, informasjon og dialog utskrift og link til bestilling av kartdata Deadline for comments Område for statuslinje

14 Demonstrasjon…

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Veien videre….. Implementering hele 12k?
Søker midler fra Fylkeskommunen (1 Mill) Aksept fra kommunene innen 05.02 Ja: Nøtterøy, Re, Holmestrand, Larvik, Hof Infomøter: Larvik, Stokke, Sandefjord Oppstart i løpet mars 2008 Egne innføringsprosjekter i hver kommune Prosjektleder skal: Bistå kommunene i innføringen Koordinere aktiviteter mot nye leverandører Bistå kommunene i informasjonsaktiviteter mot brukere Bistå kommunene i opplæring Koordinere videreutvikling av Digital plandialog

32 Mer informasjon Prosjektet Link til kommunenes nettsteder:
Link til kommunenes nettsteder:

33

34 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hva er digital plandialog? Endringer – for hvem?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google