Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

InterAct prosessen på FI Veien til nye bachelor- og master- programmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "InterAct prosessen på FI Veien til nye bachelor- og master- programmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 InterAct prosessen på FI Veien til nye bachelor- og master- programmer

2 InterAct – Baklengsdesign

3

4 MN kvaliteter Synergi mellom dybde og bredde Forskningsnær utdanning Integrert faglig kompetanse Fremragende læringsmiljø

5 Synergi mellom dybde og bredde Problemløsere og problemstillere – Grunnleggende spørrende og analytisk holdning Dybde - bredde – Intuitiv og formell forståelse av sentrale, grunnleggende prinsipper – Kombinere disse til å oppnå ny kunnskap – Andvende på et vidt spekter av fenomener (bredde)

6 Forskningsnær utdanning Forskning styrer langsiktig mål for utdanning Forskning som prosess er integrert del av utdanningen Møter innhold, resultater og metoder fra forskning tidlig i utdanningen Motiverende for studentene

7 Integrert profesjonell kompetanse Kompetanse 2020, Universitetet i Bergen, 2011

8 Integrert profesjonell kompetanse Kompetanse 2020, Universitetet i Bergen, 2011 Lære studentene å forvalte sine personlige ressurser “Lære å lære” – metaperspektiv på utdanningen, utdanningsprosessen og studentens eget studieløp

9 Fremragende læringsmiljø For å oppnå målene må vi skape et trygt læringsmiljø som legger til rette for – Samarbeid og deling – Personlig utvikling og mangfold – Entusiasme for fag – Læringslyst Målet er at dette skal motivere den enkelte til fremragende prestasjoner og til å bidra til å forme det samfunnet som ligger foran oss.

10 Prosess

11 Programmenes læringsmål Mal for resultat. Tre til fem korte punkter som til sammen beskriver programmets overordnede visjon/profil, utfyllende beskrevet i en medfølgende tekst. Oversendes fakultetsledelsen for behandling i fakultetsstyret og øvrige relevante organer, og danner grunnlag for det videre arbeidet med programmene. Tidsramme. Klart til 1. mars 2015.

12 FAM-programkomite Anders Malthe-Sørenssen (Leder)FI, Programrådsleder FAM Dag Kristian DystheFI, Programrådsleder Fysikk master Lasse VinesFI, Bindeledd mellom FAM og MENA Ketil RøedFI, Bindeledd mellom FAM og ELITE Frode HansenITA Frode StordalGEO Anders Lauvland Student Grete Stavik-Døvle (Sekretær)FI

13 Læringsmål for programmene Tradisjoner? Hvilken retning tar faget? Hva trenger dagens arbeidsliv? Hva trenger framtidas arbeidsliv? Hva trenger framtidas forskere? Er det faglige elementer som mangler i dagens utdanning? Grunnlag som gir bredde, ikke start på spesialisering Andre arbeidsformer? Regler og lover? Hva krever tverrfaglighet? Den totale kompetansen er mer enn summen av enkeltelementene

14 Realfaglig kompetanse Teorikompetanse. Grunnleggende (første) prinsipper, intuitiv og formell resonnementskompetanse. Eksperiment-, felt- og modelleringskompetanse. Være i stand til å designe og gjennomføre/implementere eksperimenter/feltarbeid/modeller, kritisk vurdering av eksperimentet/feltarbeidet/modellen, håndverksmessig kompetanse. Regning- og beregnings-kompetanse. Automatiske resonnementer og deres begrensninger. Forsknings- og innovasjonskompetanse. Dette er nært knyttet til kompetansen i 1 og 2 over, men innebærer blant annet også kompetanse om hva som er gode problemstillinger. Kompetanse om fagets kontekst og bredde (anvendelser, historie, sammenheng med andre fag). Generisk fagkompetanse (kommunikasjon, samarbeid, sikkerhet, miljø, etikk, ledelse etc.).

15 Bred deltagelse – ditt engasjement! Innspill fra seksjonene Individuelle innspill i dag Gruppe-baserte innspill i dag Ta direkte kontakt – fortrinnsvis skriftlig – med programkomiteen for innspill

16 Indivudelle innspill Overordnede læringsmål for programmet (BSc eller MSc) Gruppert i kunnskapsmål, ferdighetsmål, verdier og holdninger Reflekter over sammenheng med kjerneverdier i utdanningen

17 Gruppebaserte innspill Overordnet visjon – en setning per gruppe Sterke sider ved programmet og hvordan de kan utvikles Mangler ved programmet og hvordan de kan forbedres

18 Takk for innspillene! Anders Malthe-Sørenssen (Leder)FI, Programrådsleder FAM Dag Kristian DystheFI, Programrådsleder Fysikk master Lasse VinesFI, Bindeledd mellom FAM og MENA Ketil RøedFI, Bindeledd mellom FAM og ELITE Frode HansenITA Frode StordalGEO Anders Lauvland Student Grete Stavik-Døvle (Sekretær)FI


Laste ned ppt "InterAct prosessen på FI Veien til nye bachelor- og master- programmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google