Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan man forvente av ingeniørverktøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan man forvente av ingeniørverktøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan man forvente av ingeniørverktøy
Brann i et offshore-perspektiv. Hva kan man forvente av ingeniørverktøy Dr. Geir Berge Petrell as /SINTEF NBL as Petroleumstilsynet Ullandhaug, Stavanger 27. oktober, 2004

2 Ingeniørverktøy Erfaring (vi har gjort dette før)
Kunnskap (vi vet hvordan det skal gjøres) Lover og regler (samfunnsmessige hensyn) Standarder (minstekrav til det vi har gjort før) Simuleringsverktøy (kunnskap satt i system) Eksperimenter (vi må lære noe vi ikke vet)

3 Erfaring Erfaring er en god læremester, men den er gjerne dyr å tilegne seg. Anvendelsen er begrenset til lignende tilfeller. Det kan ofte være vanskelig å trekke klare konklusjoner fra en enkel erfaring. Den er vanskelig å formidle på en effektiv måte.

4 Kunnskap Kunnskap er systematisert viten om hvordan naturen fungerer.
Ettersom den er systematisert generalisert lar den seg formidle og anvende på områder noe utover det vi har erfart. Innen nye områder må vi likevel tilegne oss ny kunnskap.

5 Lover og regler Lover og regler er laget for å ivareta samfunnets interesse. De er basert på kunnskap og på politiske visjoner om hvilke samfunn vi vil ha. Funksjonsbaserte krav gir grunnlag for større fleksibilitet samt plasserer ansvaret hos den utøvende part.

6 Standarder Standarder gir minimumsløsninger og retningslinjer basert på gjeldende kunnskap. Må anvendes til det formålet de er tenkt, under de forutsetninger de er laget. Nye utfordringer krever nye standarder. Standarder må ikke erstatte egen tankevirksomhet.

7 Eksperimenter Eksperiment i henhold til standard. Testing av utstyr.
Eksperimenter for å verifisere Eksperimenter for å lære og vinne ny kunnskap. Eksperimenter og simuleringer i kombinasjon gir effektiv læring.

8 Simuleringsverktøy Det er et uttall varianter av sorten. Fra helt enkle til svært komplekse. Simuleringer bygger på systematisert kunnskap og viten. Kan vise komplekse sammenhenger. Krever kunnskap for å kunne anvendes. Galt inn, galt ut.

9 Typer av simuleringsmodeller for brann
Analytiske modeller Sonemodeller Feltmodeller Modeller som viser brann Modeller som viser temperaturrespons Modeller som viser konstruksjonsrespons Integrerte programmer (multi-physic simulations)

10

11

12 Hvor gode er simuleringsverktøy?

13 Fremtidige utfordringer
Raskere tilgang på resultater. Mer komplekse problemstillinger. Bedre utnytting av ressursene. Med økt investering øker kravet til sikkerhet. Vi ønsker mer presis viten Andre rammebetingelser. (Kaldere, dypere, is, strøm, ) Andre produkter må handteres (LNG)

14 Kunnskap Nøkkelen til fremtiden er kunnskap
Kunnskap må vinnes og formidles. Eksperimenter trengs for å lære og verifisere Simuleringer vil bli mer vanlig innen alle felt: For å formidle kunnskap Utvide anvendelse av eksperimentelle studier Studere ulike muligheter.


Laste ned ppt "Hva kan man forvente av ingeniørverktøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google