Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYSIKK Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYSIKK Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYSIKK Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

2 Hva er fysikk? Fysikkfaget handler om å •observere •beskrive •prøve å forklare fenomener i den delen av naturen som ikke er levende

3 Eksempler •Hvorfor faller steiner rett ned, og ikke på skrå? •Hva skal til for at legemer endrer fart? •Hvordan dannes et lyn? •Hvordan dannes strømmen i sykkelcomputeren? •Hva er det som holder månen i bane rundt jorda? •Er det mulig at klokker som har svært høy fart går saktere enn klokker som er i ro? •Hvordan virker transistorer? •Hvilke naturlover er det som forklarer klimautviklingen?

4 Struktur i fysikkfaget •To programfag: –Fysikk 1 (5 t/u i Vg2) –Fysikk 2 (5 t/u i Vg3) Fysikk 1 Klassisk fysikk Moderne fysikk Å beskrive naturen med matematikk Den unge forskeren Fysikk og teknologi Fysikk 2 Klassisk fysikk Moderne fysikk Å beskrive naturen med matematikk Den unge forskeren Fysikk og teknologi

5 Hovedområde 1: Klassisk fysikk •Fysikk 1: –De viktigste fysikklovene i mekanikk, elektrisitetslære, termofysikk –Bølgefenomener –Energibegrepet •Fysikk 2: –Feltbegrepet (Gravitasjon, elektrisitet, magnetisme) –Sirkelbevegelser –Støtprosesser

6 Hovedområde 2: Moderne fysikk •Fysikk 1: –Naturens byggesteiner •I mikrokosmos •I makrokosmos –Stråling •Fysikk 2: –Kvanteteori –Relativitetsteori

7 Hovedområde 3: Å beskrive naturen med matematikk •Fysikk 1: –Systematisere observasjoner –Utvikle fysiske lover på matematisk form –Bruke disse til å finne ut hva som vil skje i framtida •Fysikk 2: –Matematisk språk i fysikken (eks. vektorer, derivasjon, integrasjon) –Matematiske modeller for fysiske prosesser –Elektronisk behandling av observasjonsdata

8 Hovedområde 4 Den unge forskeren •Fysikk 1 og Fysikk 2: –Fysikk som eksperimentelt fag –Trening i bruk av måleinstrumenter –Planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og presentere forsøk –Hvordan etableres vitenskapelig kunnskap? •Mulige konflikter og dilemmaer

9 Hovedområde 5 Fysikk og teknologi •Fysikk 1 og Fysikk 2: –Fysiske prinsipper som grunnlag for anvendelse i moderne teknologi –Forutsetninger og begrensninger –Digitalisering

10 Arbeidsmåter i fysikk •Teori, forelesninger •Oppgaveløsning •Eksperimenter, observasjoner •Ekskursjoner

11 Grunnleggende ferdighetsmål •Å kunne uttrykke seg muntlig i fysikk •Å kunne uttrykke seg skriftlig i fysikk •Å kunne lese i fysikk •Å kunne regne i fysikk •Å kunne bruke digitale verktøy i fysikk

12 Hvorfor velge fysikk? •Nødvendig bakgrunnsfag for å kunne utdanne seg til –Lege, tannlege, farmasøyt, … –Meteorolog, astronom, … –Ingeniør, sivilingeniør (bygg-, anlegg-, prosess-, elkraft-, elektronikk-, informatikk-, kjemi-, bio-, ……) –Naturfag- og fysikklærer –M.m.m •Interessant allmenndannende fag •Bakgrunnsfag for mange ulike interessante, utfordrende, og godt betalte jobbtyper •Stort behov for fysikk-kompetanse i det norske samfunnet

13 Er fysikk vanskelig? •Faget krever at en jobber jevnt og besluttsomt •De fleste får omtrent samme karakter i fysikk som i matematikk

14 Velkommen som fysikkelev!


Laste ned ppt "FYSIKK Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google