Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Navn Dato.  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver  Struktur på oppgaver (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Navn Dato.  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver  Struktur på oppgaver (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Navn Dato

2  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver  Struktur på oppgaver (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

3  Se på oppgaven som et argument som framføres i den faglige debatten  Hent dokumentasjon for påstandene i troverdige kilder (jf. kildekritikk)  Sørg for at konklusjons grad av sikkerhet samsvarer med metode og datagrunnlag (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

4  Akademisk skriving følger ofte visse standarder (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

5  ”Fisken” eller ”den hellige treenhet”  Andre momenter  Innholdsfortegnelse  Vedlegg  Figurer  Paginering

6 Fysiske avsnitt i oppgaven  Serviceavsnittene før hovedavsnittet ◦ Forside ◦ Sammendrag (abstrakt) kun på lengre oppgaver ◦ Innholdsfortegnelse  Tekstens hovedavsnitt ◦ Innledning ◦ Selve den faglige gjennomgangen ◦ Konklusjon  Serviceavsnittene etter hovedavsnittet ◦ Vedlegg, bilag ◦ Evnt. noter ◦ Kilde- og litteraturliste (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

7 1.Forfatteren av den gode oppgaven er tilstede som fagperson og viser selvstendighet i den gode oppgaven 2.Den gode oppgaven forholder seg til vitenskapen og sjangeren oppgave på universitet og høgskole 3.Den gode oppgaven bruker fagets kunnskaper og redskaper 4.Den gode oppgaven er fokusert 5.Den gode oppgaven ”skriver” høyt på Blooms taksonomi for læringsmål 6.Den gode oppgaven er et argument 7.Den gode oppgaven forholder seg til stoffet, faget og seg selv 1.Den gode oppgaven metakommuniserer (Rienecker & Jørgensen, 2013)

8  «Trekker dårlig språk og skrivefeil ned i vurderingen av en besvarelse?»  JA! (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

9  Oppgaveforfatteren ◦ sier hva hun vil gjøre ◦ hvorfor og hvordan hun vil gjøre det  skaper sammenheng mellom delene Funksjoner:  Viser hvordan hun forholder seg til fagligheten  Signaliserer til leseren hvordan informasjonen skal oppfattes, og framviser derved oversikt  Selvpedagogisk funksjon: tvinger hun til å vurdere og bestemme seg for hva informasjonen skal brukes til -> unngå bare beskrive, gjengi og fortelle (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, kap. 1 og 12)

10  Redegjørelse ◦ Gå gjennom, presentere hovedtrekkene ved et fenomen, tekst, begrep, teori ◦ Ta med det vesentligste ◦ Bruk egne ord for å vise at du har forstått det du redegjør for  Drøfting ◦ Se en sak fra flere sider ◦ Argumentere ut fra kriterier du gjør eksplisitte ◦ Veie forskjellige synspunkt mot hverandre

11  Ved diskusjonsoppgaver, oppgavebesvarelser (også bundne oppgaver): ta utgangspunkt i at argumentasjonsmomentene skal tilfredsstille disse tre spørsmålene:  Hva?  Hvorfor?  Hvordan? (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

12  Se på oppgaven som et argument som framføres i den faglige debatten  Hent dokumentasjon for påstandene i troverdige kilder (jf. kildekritikk)  Sørg for at konklusjons grad av sikkerhet samsvarer med metode og datagrunnlag (Rienecker & Jørgensen, 2013, kap 1 og 11) (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

13  Faglig skriving er en forutsetning i akademia, og en del av studiekompetansen  Faglig skriving er en viktig yrkeskompetanse etter studiene  Mange studenter sliter med skrivingen  Faglig skriving er trening, trening, bevissthet (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

14  Hva ligger i begrepet ”visjon”?  Skriv dette ned, ca. ½ -1 side  Bruk minst seks henvisninger i teksten og sett opp litteraturliste  Gruppevis eller enkeltvis besvarelse

15  å skrive er alltid kulturelt betinget  å skrive er å ta del i en samtale  du lærer å skrive gjennom å lese og skrive  du lærer både fagstoffet og fagskriving gjennom samarbeid med andre  det er viktig å bli bevisst på deg selv som skriver  faglig skriving kan læres (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

16 ◦ å være analytisk ◦ å være kritisk ◦ å strukturere teksten logisk ◦ å utvikle en sentral problemstilling i en tekst ◦ å utvikle argumentasjon ◦ å underbygge argument ◦ å binde sammen empiri og teori ◦ å dra en konklusjon ◦ å bruke korrekt terminologi ◦ å bruke primærtekster ◦ å bruke sitat ◦ å dokumentere kilder ◦ å tolke materiale ◦ å utrykke egne meninger og underbygge dem (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

17  de skriver under hele forskningsprosessen  de vet at mye at de skriver aldri vil være med i selve fagteksten  de har en plan, men er rede til å forandre den  når de begynner på førsteutkastet skriver de mest mulig sammenhengende, uten å bry seg om det formelle ved teksten  de vet at de vil få ny innsikt i skriveprosessen  de ber om tilbakemelding fra lesere undervegs

18 1. Førskrivingsfasen: idéarbeidet •Skriving under lesing: notater, referat, kommentarer •Fri skrivning og skisser •Stikkord, tankekart og visualisering •Planer: grovdisposisjon og arbeidsplan 2. Skrivefasen: tankeframstilling (skriverbasert) •Første utkast •Første respons

19 3. Omskrivingsfasen: redigeringen (leserbasert) •Veiledning •Forbedring og utvikling 4. Ferdigstillingsfasen: korrigeringen •Mottakerlesning •Korrektur

20 Kunnskapsrefererende oppgaver  er temaorienterte  er fortellende  forteller alt forfatteren vet  forholder seg til overskriften (temaet), ikke til et problem  viser bare sammenheng internt på kapittel-/avsnittsnivå – ikke på tvers  er forfatterbaserte Kunnskapsbrukende oppgaver  er formålsorienterte  er problemundersøkende, analytiske  velger it selektivt, behandler informasjon  forholder seg til problemet  viser sammenheng på tvers av elementer  er leserorienterte (Rienecker & Jørgensen, 2013, s. 37)


Laste ned ppt "Navn Dato.  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver  Struktur på oppgaver (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google