Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Atomberedskap Er det nødvendig med atomberedskap i Oppland?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Atomberedskap Er det nødvendig med atomberedskap i Oppland?"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Atomberedskap Er det nødvendig med atomberedskap i Oppland?

2 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Atomberedskap Ja!

3 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Nye aktuelle problemstillinger

4 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

5 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

6 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

7 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

8 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

9 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

10 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Noen atomspørsmål!! Hvor mange har vurdert atomhendelser i kommunens helhetlig ROS? Har kommunen egen atomberedskapsplan eller inngår denne i kommunens overordnede beredskapsplan? (Se Fylkes-ROS)

11 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland I tilfellet………..!! Det er ikke registrert økte verdier av radioaktivitet på norske målestasjoner (Se radnett.no) og sannsynligheten for at en atomhendelse skal ramme Norge eller norske interesser er liten. Men dersom en slik hendelse skulle inntreffe, kan konsekvensene bli svært store. Vi må øve mere på også slike hendelser. Alle våre naboland har atomkraftverk!!!

12 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland ATOMBEREDSKAPEN

13 DEN REGIONALE ATOMBEREDSKAPEN

14 Fylkesmannens atomberedskapsutvalg (ABU) kgl.res. av 1.4.2006 ER KRISEUTVALGETS REGIONALE LEDD SKAL VÆRE BINDELEDD MELLOM SENTRALT OG LOKALT NIVÅ SKAL SAMORDNE IVERKSETTING AV TILTAK SKAL FORMIDLE INFORMASJON SKAL RAPPORTERE TILBAKE TIL KRISEUTVALGET Skal koordinere og bidra med beredskapen regionalt Skal tilrettelegge, veilede og føre tilsyn

15 ABU – en del av Fylkesberedskapsrådet (FBR) Kjernebemanning: Fylkesmannen Fylkesberedskapssjef (FM) Kommunikasjonssjef (FM) Fylkeslegen (FM) Landbruksdirektør (FM) Mattilsynet Radiacrådgiver Politi Sivilforsvaret Forsvaret Andre rådgivere: Fylkesmiljøvernsjef (FM) Sykehuset innlandet Fylkeskommunen Vegsjef Jernbaneverket Øvrige medlemmer av FBR

16 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

17 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

18 DEN KOMMUNALE ATOMBEREDSKAPEN

19 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Kommunens ansvar og oppgaver Etablere kommunens kriseledelse. Etablere kommunens kriseledelse. Påse at tiltak som er besluttet iverksatt blir gjennomført. Påse at tiltak som er besluttet iverksatt blir gjennomført. Forestå nødvendig samordning av fagetatenes tiltak lokalt. Forestå nødvendig samordning av fagetatenes tiltak lokalt. Viderebringe relevant informasjon fra ansvarlige sentrale og regionale myndigheter. Viderebringe relevant informasjon fra ansvarlige sentrale og regionale myndigheter.

20 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Kommunens ansvar og oppgaver - forts. Legge til rette for effektiv informasjonsutveksling mellom de respektive fagetatene. Legge til rette for effektiv informasjonsutveksling mellom de respektive fagetatene. Sørge for at relevante opplysninger gjøres kjent for ABU v/fylkesmannens krisestab. Sørge for at relevante opplysninger gjøres kjent for ABU v/fylkesmannens krisestab. Bistå politiet i arbeidet med evakuering og sikring eller annet etter behov. Bistå politiet i arbeidet med evakuering og sikring eller annet etter behov.

21 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Kommunens planarbeid ut fra KU’s 9 tiltak Hovedutfordringer 1.Hvem har ansvaret for å gjøre hva, og hva er ressursbehovet ? 2.Hva er de mest sentrale informasjons-utfordringer og –tiltak ? 3.Hvordan opprettholde en mest mulig normal drift ?

22 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Kriseutvalgets 9 tiltak 1.Pålegge sikring av områder som er sterkt forurenset. 2.Pålegge akutt evakuering av små lokalsamfunn i tilfeller hvor utslippskilden utgjør en direkte trussel mot liv og helse lokalt. 3.Pålegge kortsiktige tiltak/restriksjoner i produksjon av næringsmidler. 4.Pålegge/gi råd om rensing av forurensede personer.

23 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland 5.Gi råd om opphold innendørs for publikum. 6.Gi råd om opphold i tilfluktsrom. 7.Bruk av jodtabletter. 8.Gi kostholdsråd. 9.Gi råd om andre dosereduserende tiltak. Kriseutvalgets 9 tiltak, forts.

24 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Måleressurser Strålevernets

25 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Beredskapsfaser og måleressurser

26 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Beredskapsfaser og tiltak

27 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Måleressurser; nettsider Radnett er et landsdekkende nettverk av 33 stasjoner som kontinuerlig overvåker radioaktiviteten i omgivelsene. Formålet med målenettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge.

28 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Innhenting av info - atom Statens strålevern (2012). Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap. Oppfølging av Kriseutvalgets trusselvurdering. StrålevernRapport 2012:5 Statens strålevern (2008) Atomtrussler. StrålevernRapport 2008:11 Statens strålevern (2008a). Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Statens strålevern(udatert) Atomberedskap. Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Lokalisert 18.06.2013 på http//www.nrpa.no/dav/3f90654fa9.pdf

29 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland FMOP anbefaler at atomberedskap også bør inn i kommunen sin øvingsplan Hva må øves; Bruk av kommunen sine nettsider Bruk av Varslingssystem Hvor finner vi informasjon, aktuelle nettsider Hvem er ført opp på kommunens beredskapsmail I ferietid, er det noen tilstede som mottar mail på denne beredskapsadressen. Jf. Terrorberedskap i sommer


Laste ned ppt "Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Atomberedskap Er det nødvendig med atomberedskap i Oppland?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google