Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nrpa.no Kommunal beredskapssamling Johannes Nilssen Narvik, 27. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nrpa.no Kommunal beredskapssamling Johannes Nilssen Narvik, 27. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nrpa.no Kommunal beredskapssamling Johannes Nilssen Narvik, 27. november 2013

2 Organisering

3 Kriseutvalgets rådgivere Fylkesmannen KommuneneYtre etater Statens strålevern (leder og sekretariat) DSB Forsvarsstaben Heledirektoratet Kystverket Mattilsynet Politidirektoratet Utenriksdepartementet Kriseutvalget for atomberedskap DSBs infopool Departementer Kriserådet

4 Hendelse Skjer / oppdages Varsling Fra andre land eller kilden til ulykken Vurdering Omfang og ev. skadepotensiale for Norge, varsling og informasjon KU / NRPA Strålevernet alene, eller kaller inn Kriseutvalget for atomberedskap; kommunikasjon FM Fylkes-ROS inkl. atomulykker; KU -vedtak koordineres regionalt av Fylkesmannen Kommuner Kommunene er pålagt ROS, tiltak iverksettes ved behov

5 Kriseutvalgets tiltak Sikring av forurensede områder Akutt evakuering Tiltak i næringsmiddelproduksjonen Rensing av forurensede personer Opphold innendørs Bruk av jodtabletter Kostholdsråd Andre dosereduserende tiltak

6 Dimensjonering

7 DSBs trusselbilde

8 Scenario I Stort luftbårent utslipp fra anlegg i utlandet Scenario II Luftbårent utslipp fra anlegg i Norge

9 Scenario III Hendelse med mobil kilde til utslipp Scenario IV Lokal hendelse som utvikler seg over tid

10 Scenario V Større utslipp til marint miljø Scenario VI Alvorlig hendelse i utlandet som ikke berører norsk territorium

11 Håndtering

12 Kriseutvalgets håndtering av en hendelse KU og rådgivere Situasjons- kartlegging Kommunika- sjon Tiltak

13 Konsekvensreduserende tiltakJustissektorenHelsesektorenMat, landbruk og miljø UtenrikssektorenForsvarssektorenØvrige Håndtering av skadested* AnsvarligePoliti, HRS (sjø), Brannvesen Helseforetak/ ambulanse UDFOH Rådgivende NRPA, NBC FOH BiståendeSivilforsvar ForsvaretKommune Koordinerende FSTKU, Fylkesmenn Sikring av områder som er eller kan bli sterkt forurenset* AnsvarligePoliti FOHKystverket Rådgivende NRPA, NBC FOH BiståendeSivilforsvar ForsvaretKommune Koordinerende KU, Fylkesmenn Rensing av forurensede personer*/** AnsvarligePoliti*Helseforetak, Hdir** Rådgivende NRPA, NBC BiståendeBrannvesen, Sivilforsvar ForsvaretKommune Koordinerende KU, Fylkesmenn Råd om innendørs opphold** AnsvarligePoliti UD Rådgivende NRPA, HdirMattilsynet BiståendeSivilforsvar ForsvaretKommune Koordinerende KU, Fylkesmenn Akutt evakuering av lokalsamfunn* AnsvarligePoliti UD Rådgivende NRPA, Hdir BiståendeSivilforsvar ForsvaretKommune Koordinerende KU, Fylkesmenn Jodtabletter**Ansvarlige Hdir UD Kommune Rådgivende NRPA, NBC BiståendePoliti, Sivilforsvar Forsvaret Koordinerende KU, Fylkesmenn Tabell: Involverte etater (ansvarlige, rådgivende, bistående og koordinerende) i forskjellige konsekvensreduserende tiltak

14 Konsekvens­ reduserende tiltak Scenario I Stort luftbåret utslipp fra anlegg i utlandet Scenario II Stort luftbåret utslipp fra anlegg i Norge Scenario III Lokal hendelse uten stedlig tilknytning Scenario IV Lokal hendelse som utvikler seg over tid Scenario V Stort utslipp til marint miljø, omdømme­ svekkelse Scenario VI Alvorlig hendelse i utlandet uten direkte konsekvenser for Norge 123451234512345123451234512345 Håndtering av skadested* XX XX Sikring av områder som er eller kan bli sterkt forurenset* XX XX XX Rensing av forurensede personer*/** X Råd om innendørs opphold** X XX XX X Akutt evakuering av lokalsamfunn* XX XXX XXX XX XX Jodtabletter** X XX X X Opphold i tilfluktsrom** X Helsemessig oppfølging** XXX XXXX XXXX XXXX XXXX Tiltak i nærings- middelproduksjon** XXXX XXXX XXXX XXXX XX Kostholdsråd** XXXX XXXX XXXX XXXX XX XXX Andre dose- reduserende tiltak** XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Tabell: Egnethet av ulike konsekvensreduserende tiltak i forskjellige scenarier

15 Koordinering av beredskapen

16 Nasjonalt: KU / Strålevernet Regionalt: FM / ABU Lokalt: kommunene (ROS-analyser) Skadested: skadestedsleder

17 Erfaringer

18 Tsjernobyl

19

20 Isbryter utenfor Lofoten

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Akutte konsekvenser

37

38 Matinntak Stråling fra omgivelsene Inhalasjon

39 131 I

40 jodprofylakse

41 Langtidskonsekvenser

42 137 Cs nedfallskart

43 Hvilke tiltak ville vært aktuelle?

44 Sikring av forurensede områder Akutt evakuering Tiltak i næringsmiddelproduksjon Rensing av forurensede personer Opphold innendørs Bruk av jodtabletter Kostholdsråd Andre dosereduserende tiltak

45 Kost / nytte

46 Oppsummering

47 Organisering Dimensjonering Håndtering Erfaring Øvelse


Laste ned ppt "Www.nrpa.no Kommunal beredskapssamling Johannes Nilssen Narvik, 27. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google