Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smarte målere – smarte forbrukere Hva kan dette bety for norske sluttbrukere? 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smarte målere – smarte forbrukere Hva kan dette bety for norske sluttbrukere? 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smarte målere – smarte forbrukere Hva kan dette bety for norske sluttbrukere? 1

2 AMS og forbrukeren HAN: Lesegrensesnitt mot applikasjoner  Innen 1.januar 2019 skal alle norske husstander ha fått installert en AMS måler  Synliggjøre forbruk i sann tid på et display eller en mobil, eller som input til smarthusløsninger  HAN grensesnittet kan brukes for tilknytting av formidlingsløsninger i Enova programmet

3 Forutsetninger for markedsprogram  Personvern ■ Frivillig for kunden ■ Kunden eier sine egne data ■ Avhengig av tillit hos norske strømkunder ■ Forsvarlig håndtering av data er en forutsetning for at programmet skal lykkes  Markedsaktører som drivere ■ Markedsaktøren hovedsøker - f.eks. kraftleverandør eller kraftselskap ■ Markedsaktør trenger en villighetserklæring fra nettselskap(ene)  Nøytralitet hos nettselskap ■ Dersom nettselskap deltar i konkurranse med sin integrerte kraftleverandør, må også nettselskapet være åpen for minimum en ikke- integrert (dvs uten vesentlig eiermessig kobling) kraftleverandør/kraftselskap.. ellers åpne for gode innspill!

4 4 Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Enova skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Enova Virkemåte Formål

5 Bakgrunn Strømnettet er i ferd med å bli fulldigitalisert Nye teknologiske muligheter Nye markedsmuligheter Store muligheter for effektivisering og sparing 5

6 Målet med pilotprosjektet Tekniske løsninger for sanntids informasjon om eget kraftforbruk –Plattform, funksjonalitet, brukervennlighet, design osv Tjenester til sluttbrukere og eventuelt andre –Informasjon, veiledning, rådgivning, energistyring, automasjon mv Forretningsmodell –Forretningside, verdi for kunde, verdi for selskap, samarbeidspartnere, fordeling av inntekter og kostnader mv 6 Demonstrere teknologier, tjenester og forretningsmodeller for sanntids informasjon om kraftforbruk som gir høyest mulig energibesparelser i norske husholdninger

7 Målgruppen for pilotprosjektet 7 Nettselskap Kraft- leverandø r Aggregator Tredjeparts aktør Teknologi- leverandør Andre Markedsaktør hovedsøker

8 Hvorfor konkurranse Tidsavgrenset tiltak Ønsker mangfold av løsninger (teknisk og forretningskonsepter) Mulighet for dialog med aktører – utvikle gode utvalgskriterier Ryddig og avklart prosess Bruker prosedyrene i Forskrift om anskaffelser (FOAL) del I og III 8 Prosjekt- beskrivelse FunksjonkWhAntallPrisOppstart

9 Konkurranse mellom demoprosjekter Energiresultater i form av sparte kWh pr år Erfaringsdata, energibruksdata Evaluering av resultater og erfaring 9 - som kan levere:

10 Konkurranse mellom demoprosjekter 10 Kvalifikasjonskriterier Avklart konsortsium bestående av minimum ett nettselskap og en kraftleverandør Sannsynliggjort avtale om deltagelse fra minimum 500 kunder Stiller med en kontraktspart (markedsaktør) Modne prosjekt uten FoU - som svarer på følgende kriterier: Rangeringskriterier Forventet energibesparelse (%, kWh) Pris ("Støtte" fra Enova) Prosjektinnhold –Teknisk løsning –Tjenester –Forretningsmodell System for håndtering og overlevering av data Metode for analyse og dokumentasjon av resultater og erfaringer Oppstart, senest innen 2016

11 Dialog- konferanser uke 10/11 Utlysning 1. mai Pre-kval frist 15. juni Pre-kval deltagere 25. juni Prosessen videre 11 Konkurranse- grunnlag Tilbudsfrist 1.okt. Forhandlings -møter uke 43/46 Kontrakts- tildeling 1 - 15. nov.

12 Kvalifikasjonskriterier Konsortium –A:Konsortiumavtale på plass –Sammensetning: Nettleverandør (A) Kraftleverandør (A) Teknologileverandør (B) Tredjepartsaktør (for eksempel Entro, aggregatorer) (C) –En kontraktspart (A) Datatilgang –Sannsynliggjort at avtale med sluttbrukere kommer på plass (godkjenning fra husholdningene) (A) –Tilgang på historiske forbruksdata (A) Teknologi –Ikke FoU - Dokumentert fungerende løsning (A) Må legges ved: Kortfattet prosjektbeskrivelse –basert på vedlagt mal Formalia –HMS, skatt, økonomi, etc. (A) )) 12

13 Rangeringskriterier 1: Energibesparelse, pris og oppstarttidspunkt 13 Pris A: Lav totalkostnad per kWh spart A: Høy egeninnsats Oppstart A: Dato for når alle målepunkt er operative B: Framdriftsplan Energi A: Energibesparelse i %:

14 Rangeringskriterier Prosjektinnhold 14 Prosjektbeskrivelse A-kriterier Prosjektbeskrivelse Tjenester Forretningsmodell Teknisk løsning A-kriterier: Beskrivelse av teknologisk løsning Sanntid Systematikk A-kriterier: System for håndtering, overføring av data i henhold til dataprotokoll, hver time) Metode for dokumentasjon, og analyse av resultater av prosjektet Sluttrapportering (min innhold)

15 Konkurransen - oppsummering Tilbyder er ansvarlig for at løsning implementeres Uttesting skal foregå i Norge –Fokus - husholdninger Utbetaling til ansvarlig for gjennomføringen To-trinns prosess –Prekvalifisering –Konkurranse - tilbud med forhandling Valgte tilbydere må tilfredsstille kvalifikasjonskriterier –Avklart konsortsium bestående av minimum ett nettselskap og en kraftleverandør –Sannsynliggjort avtale om deltagelse fra minimum 500 kunder –En kontraktspart –Ikke FoU Rangeringskriterier (Konkurransen) –Forventet energibesparelse (%, kWh) –Pris –Prosjektinnhold Teknisk løsning Tjenester Forretningsmodell –System for håndtering og overlevering av data –Metode for analyse og dokumentasjon av resultat/effekt –Oppstartperiode (2016) Prosjektperiode 2016-2021 Erfaringene fra prosjektet skal sendes inn og bearbeides statistisk av ekstern part 15

16 Tentativ liste – ssvis tidligere Ringerikskraft Hafslund eXibea 16

17 Vi ønsker dialog Stavanger 3. mars Oslo 4. mars Trondheim 6. mars Bergen 13. mars Tromsø 10. mars 17 Dialogmøter www.enova.no/ams ams@enova.no

18 Overordnet prosjektplan 20142015201620172018 201920202021 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12Q34Q12Q34Q12Q34 Oppstart SOTA Utarbeidelse av kriterier/krav Markedsføring/markedsdialog Uke10 /11 Kunngjøring /Utlysning 1.05. Søknadsfrist - kvalifikasjonskriterier 15.06 Utvelgelse Uke 25 Tilbudskonferanse 25.06 Konkurransegrunnlag Frist konkurranse 1.9/1.10 Forhandling +2-3 uke Kontraktsinngåelse +4 uke Klager +10 dag. Oppstart 1.1 Halvårsevaluering xx x Sluttrapportering tilbydere Evaluering/MF Slutt prosjekt 18

19 Hvorfor er dette interessant å delta i? Kunnskap og kompetanseheving i alle ledd Naturlig utvikling av de(t) fremtidige energisystemene –Sørge for fysisk infrastruktur som kan bane vei for tiltak og marked innen energieffektivisering –Øke etterspørsel fra forbrukere etter display og energieffektiviseringstiltak Gi grobunn for forretningsutvikling innen kraftmarkedet –Hvor mye fleksibilitet er det i husholdningsmarkedet –Utvikle nye tjenester og produkter –Effekt av demand side management –Prising- og tariffstrukturer Storskala demonstrasjon av ny teknologi i Norge 19 Ill: © Energy Technologies Perspectives 2014, IEA.org

20 Nyttige tips? Prosjektplan –Iterativ prosess –Avklaring juridisk & innkjøpsteknisk –Konkurranseform Involvering av kommunikasjon –Pressemeldinger –Flyer –www.enova.no/amswww.enova.no/ams IT –ams@enova.no 20

21 21


Laste ned ppt "Smarte målere – smarte forbrukere Hva kan dette bety for norske sluttbrukere? 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google