Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øving 3 Essay TDT4210 Lars Halvor Uthus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øving 3 Essay TDT4210 Lars Halvor Uthus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øving 3 Essay TDT4210 Lars Halvor Uthus
Informasjonsteknologiens samhandling for en bedre helsetjeneste innenfor sykehussektoren..

2 Dagens Sykehussektor Mye manuelt arbeid Mange papirjournaler
Begrensete økonomiske ressurser Forskjell på helsetilbudet ut i fra hvor du bor

3 Fremtidsvisjoner Mye spennende på gang
Mange sparer mange millioner ved bruk av effektiv IT bruk. Mer Konvergens Bedre og mer samordnet ressursbruk

4 Juridiske Aspekter Her er det mye å ta tak i
Mye er ikke er klart definert og er rimelig ullent definert. Mye å forholde seg til

5 Sikkerhetsaspekter Mye spennende på gang Økende bruk av Smartkort
PKI & Elektronisk Signatur God sikkerhet en nødvendighet pga mye konfidensiell informasjon

6 Videre Konklusjon Pasientene tjener på økende konvergens i sykehusene
Enklere og mer effektivt for leger og annet helsepersonell Man sparer mye ressurser på denne stadige økende bruken av IT

7 Konklusjon Økende grad av samhandling mellom produsenter/leverandører av utstyr til helsesektoren Sony, Olympus og Siemens – Klinisk utstyr DIPS og Well Diagnostics – EPJ & Elektronisk samhandling i systemer.

8 Problemstilling Og det som er fokus i denne oppgaven er vel om det finnes noen samhandling mellom disse systemene, om de fungerer som en stor helhet eller om de lever seg eget beskyttede liv der den enkelte spesialist tar for sitt eget område.

9 Flere Problemstillinger
Om økende bruk av IT i sykehussektoren bidrar til å utvikle en bedre helsetjeneste for alle, eller om det er andre skjulte motiver.


Laste ned ppt "Øving 3 Essay TDT4210 Lars Halvor Uthus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google