Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realisme Bjørnar Sæther SGO 4000 H-05. Realismen i kontekst Realismen ble utviklet på 1970-tallet som et forsøk på å kombinere en strukturell analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realisme Bjørnar Sæther SGO 4000 H-05. Realismen i kontekst Realismen ble utviklet på 1970-tallet som et forsøk på å kombinere en strukturell analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Realisme Bjørnar Sæther SGO 4000 H-05

2 Realismen i kontekst Realismen ble utviklet på 1970-tallet som et forsøk på å kombinere en strukturell analyse med aktørperspektiver Realismen er derfor et ”innlegg i debatten” om hvordan man kan kombinere en forståelse av struktur og aktør Kan sammenlignes med Giddens struktureringsteori, men er mer strukturorientert Realismens kritiseres av marxister for å være for opptatt av ”contingencies”, og av andre for å være for strukturorientert

3 Utgangspunkt Realisme er et alternativ til positivisme og idealisme Realisme er først og fremst en vitenskapsteori/epistemologi, men bygger på en ontologi Realismen er ikke en teori om samfunnet, men kan anvendes for å utvikle teorier Roy Bashkar er den fremste realistiske filosofen, Andrew Sayer har bearbeidet realismen for samfunnsgeografi/samfunnsvitenskap

4 Ontologi Realismen deler empirismens syn på at det eksisterer en verden forut for vår forståelse av den Verden kan ikke reduseres til menneskers bevissthet om den Realismen bryter med empirismen og anerkjenner andre fenomener enn de som kan observeres direkte Som hermeneutikken anerkjenner realismen at det eksisterer fenomener som ikke kan gjøres til gjenstand for direkte observasjon

5 Ontologi forts. Den realistiske ontologien er stratifisert, eller ikke-reduksjonistisk Menneskelig intensjonalitet kan ikke reduseres til, eller forklares kausalt ved kunnskap om biologiske prosesser Samfunnet kan ikke forstås ved å addere enkeltmenneskers handlinger (metodologisk individualisme) Aktører handler i en verden med strukturelle muligheter og begrensinger som de ikke selv har produsert

6 Objekters egenskaper Objekter har visse indre nødvendige egenskaper, is smelter ved 0C Disse eksisterer uavhengig av om de blir aktivert eller ikke Objektenes egenskaper betegnes også som mekanismer som kan resultere i konkrete hendelser, avhengig av kontekst Det er ikke et determinert forhold mellom mekanisme og hendelse, konteksten er avgjørende Ved å studere hendelsene kan vi lære noe om de indre nødvendige egenskapene

7 Nødvendige – tilfeldige relasjoner Sett av indre nødvendige relasjoner danner strukturer En hustru er en hustru kun fordi hun har en ektefelle, en nødvendig relasjon, men det er tilfeldig hvem hun er gift med En gårdeier er i en indre nødvendig relasjon til sine leieboere – uten disse hadde han ikke vært noen gårdeier, det er tilfeldig hvem som bor der

8 Tre ontologiske nivåer Hendelser (events), f.eks et valgresultat, arbeidsledighet, fattigdom Mekanismer aktiveres avhengig av kontekst, noe som kan forklare hendelsene Mennesker har den egenskapen at de kan arbeide, men er avhengige av at det finnes en jobb Mekanismer kan identifiseres ved retroduksjon Strukturer

9 Konkret – abstrakt forskning Abstrakt teori analyserer strukturelle egenskaper ved objekter (familien, velferdsstaten, den kapitalistiske produksjonsmåten m.m.) Konkret forskning studerer hva som skjer når de strukturelle egenskapene aktiveres gjennom mekanismer og konkrete hendelser, ”as unities of diverse determinations”

10 Teori Positivismen forstår teori som ”ordering framework” som muliggjør bruk av data til å forklare og forutsi empiriske hendelser Realismen er kritisk til en slk teoriforståelse og forstår i stedet teori som å sette på begrep (conceptualization) Datas teoriavhengighet nødvendiggjør en nøye gjennomgang av de kategoriene forskningsdesignet hviler på

11 Hvordan anvende realismen? Realismen er et utmerket vitenskapsteoretisk utgangspunkt for å gjennomføre teoretisk informerte casestudier Forskningen handler i liten grad om å studere strukturer, men å trekke strukturene med i analyser av kontekstuelle forhold

12 Generaliseringer Generaliseringer handler vanligvis om å se etter overfladiske kvantitative sammenhenger mellom fenomener Objekter forstås som relativt enkle Realismen er kritisk til denne type generaliseringer og framholder at målsettingen må være å søke etter mekanismer og de betingelser som utløser handling Kvalitative, reelle sammenhenger, ikke samvariasjon er det essensielle


Laste ned ppt "Realisme Bjørnar Sæther SGO 4000 H-05. Realismen i kontekst Realismen ble utviklet på 1970-tallet som et forsøk på å kombinere en strukturell analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google