Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hint.no Kunnskapsbasert endring Kort om Høgskolen i Nord-Trøndelag Mål/oppgave fokus vs. Struktur Felles ansvar – ulike roller… Relevant kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hint.no Kunnskapsbasert endring Kort om Høgskolen i Nord-Trøndelag Mål/oppgave fokus vs. Struktur Felles ansvar – ulike roller… Relevant kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hint.no Kunnskapsbasert endring Kort om Høgskolen i Nord-Trøndelag Mål/oppgave fokus vs. Struktur Felles ansvar – ulike roller… Relevant kompetanse for framtiden Ny sykepleiutdanning ved HiNT

2 www.hint.no Bakkekontakt og høge tanker Visjon: ” Høgskolen i Nord-Trøndelag skal være Norges ledende miljø innen praksisnær kompetanseutvikling for framtida.”

3 www.hint.no Høgskolen i Nord-Trøndelag - Samfunnsbidrag på feltet l I løpet av en Stortingsperiode bidrar HiNT med: –Ca. 1100 helsearbeidere med treårig utdanning som går inn i helseforetakene og kommune. –Ca. 90 helsestudenter på masternivå – Ca. 380 studenter som er direkte knyttet til forebyggende helsearbeid l Kunnskapsutvikling og kunnskapsproduksjon gjennom FoU i tett kobling mot praksisfeltet l Formidling

4 www.hint.no Fokus Struktur Mål/oppgaver Teknologi Folk

5 www.hint.no Felles ansvar – ulike roller… SAMARBEID SAMHANDLIG ARBEIDSDELING og/eller TETT KOBLING? FAGLIG ROBUSTHET

6 www.hint.no Relevant kompetanse for framtiden (1) Høgskole og klinisk felt har et felles ansvar for å utdanne fremtidens helsearbeidere –Forventninger til kompetansenivå på nyutdannede kandidater? (Praksissjokket/gapet mellom teori og praksis). Tolkning av mål beskrevet i Rammeplaner? Hva viser ulike studier om nyutdannede helsearbeidere og arbeidsgivere sine opplevelser av overgang fra studier til yrkesliv? –Avklare forventninger om hva som skal læres hvor av hvem? –Læring i et livslangt perspektiv; Å skape motivasjon for og ferdigheter til å sikre nødvendig faglig utvikling gjennom hele yrkeskarrieren. Her blir det viktig at utdanningsinstitusjoner og klinisk felt spiller på lag.

7 www.hint.no Relevant kompetanse for framtiden (2) KUNNSKAPSUTVIKLING - gjennom utviklingsarbeid KUNNSKAPSPRODUKSJON - gjennom forskning KUNNSKAPSDELING - gjennom samarbeid, samhandling og bygge faglig robusthet i tett kobling mellom utdanningsinstitusjonene og mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet

8 www.hint.no Ny sykepleieutdanning l Ny sykepleiutdanning fra 1. aug 2010 l Omfattende prosess basert på: –Grundige analyser av framtidens utfordringer –Samhandlingsreformen –Deltakelse fra nåværende og tidligere studenter – Ledelse og ansatte – Bred deltakelse fra praksisfeltet l HiNT ønsker innspill og engasjement rundt arbeidet l Våren 2010: grundige høringer


Laste ned ppt "Www.hint.no Kunnskapsbasert endring Kort om Høgskolen i Nord-Trøndelag Mål/oppgave fokus vs. Struktur Felles ansvar – ulike roller… Relevant kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google