Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedoppgaveforberedende seminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedoppgaveforberedende seminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedoppgaveforberedende seminar
8. april 2008

2 Dagens program Hva er en hovedoppgave og hvilke krav stilles til denne? Om veiledning Om prosjektbeskrivelsen Prosjektbeskrivelse når kvalitativ metode skal benyttes Prosjektbeskrivelse når kvantitativ metode skal benyttes Forskningsetikk og REK-systemet

3 Litt praktisk info om prosjektbeskrivelsen:
Innleveres senest 1 mnd etter start på 11. semester Veileder godkjenner prosjektbeskrivelsen Godkjent = 5 studiepoeng Mer detaljer senere i dag…

4 Veien videre To seminargruppemøter:
Vi hjelper dere i tillegg med planlegging To seminargruppemøter: Onsdag 7. mai kl Onsdag 5. juni kl Alle lager ½ side om planlagt prosjekt innen første gruppemøte Kan godt være en grov prosjektskisse Dette sendes ut til alle i gruppa senest den 2.mai Alle leser igjennom hverandres bidrag på forhånd

5 Andre tips til hva du kan skrive om
vitenskapsbutikken i Eilert Sundts hus sammendrag av tidligere innleverte hovedoppgaver Kompetanseoversikt ved instituttet I tillegg: forskningsprosjekt annonsert på hovedoppgavetavla i kjelleretasjen, vestfløyen

6 Prosjektbeskrivelsen kvantitativ metode

7 Prosjektbeskrivelsen består av
Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode (ca 2-3 sider) Forskningsetikk (minst ½ side, kan fort bli mer) Plan for gjennomføring (ca ½ side) Målet er å komme fram til en gjennomtenkt plan for ditt vitenskapelige arbeid.

8 1. Bakgrunn og problemstilling
Hva har vært gjort tidligere innenfor feltet (ikke presenter en full litteraturgjennomgang, ta kun med de viktigste og de nyeste studiene) Presenter dine problemstillinger/hypoteser Legg vekt på hvordan dette kan bidra til ny kunnskap/bedre forståelse av feltet

9 2. Design og metode Design: Måling:
Ønsker du å studere årsak-virknings forhold eller å se på sammenheng mellom variabler? Eksperimentelt design eller korrelasjonsdesign? Hva er fordelene og ulempene med designet du har valgt Måling: Hvordan vil du måle variablene? Selvrapportering, observasjon, atferd eller fysiologiske målinger Egenutviklede mål eller mål som er utviklet av andre Mulige problemer med dette og hvordan du vil (prøve) å ta hensyn til det

10 2. Design og metode Utvalg: Analyse Representativt utvalg eller ikke?
Hvorfor du vil velge denne typen utvalg? Hvor stort skal utvalget være? Hvordan skal du rekruttere utvalget ditt? Potenisielle problemer og hvordan du vil prøve å ta hensyn til dette Analyse Hvilke statistiske metoder du vil benytte og gjerne hvorfor

11 3. Forskningsetikk - noen momenter
Innebærer prosjektet noen risiko for deltagerne? (smerter, psykiske påkjenninger, ubehag) Hvis ja, må du drøfte tiltak for å forebygge/minske dette. Hva gjør du hvis det er risiko for nye funn av betydning for deltagerne? F eks avdekker lesjon i hjernen ved MR-scanning Eller oppdager personer som er suicidale, selvskadende (hvis undersøkelsen har spørsmål om dette) Vil det være deltagere fra ”svake grupper” (personer med minoritetsbakgrunn, barn, pasienter, personer med reduserte kognitiv funksjon med mer)

12 3. Forskningsetikk Hvordan vil du oppnå informert samtykke? Eller skal/kan ikke samtykke innhentes? Hvis du ikke informerer deltagerne helt om studiens hensikt på forhånd, må du forklare hvordan du gjør dette i ettertid Skal data være anonyme eller ikke? Hvis ikke, hvordan vil du ta hensyn til datasikkerhet Hvis ditt prosjekt ikke skal sendes inn til Regional Etisk Komité (REK) for godkjenning, forklar hvorfor ikke NB – det er veileder som avgjør om prosjektet skal sendes til REK eller ikke

13 4. Tidsplan Gi en kort oversikt over tidsplan for gjennomføring av prosjektet f. eks Måned 1: Litteraturgjennomgang Måned 2: Utvikling av spørreskjema Måned 3: Innsamling av data, skriving av metodedel Måned 4: Analyse av data Måned 5-6: Diskusjon av funn og ferdigstilling av oppgaven Hvis du trenger finansiell støtte til å gjennomføre prosjektet, forklar hvordan dette vil oppnås.

14 Veien videre Vi deler dere inn i grupper
Alle lager ½ side om planlagt prosjekt innen første gruppemøte kan godt være en grov prosjektskisse Dette sendes ut til alle i gruppa senest den 2.mai Alle leser igjennom hverandres bidrag på forhånd


Laste ned ppt "Hovedoppgaveforberedende seminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google