Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedoppgaveforberedende seminar 8. april 2008. Dagens program  Hva er en hovedoppgave og hvilke krav stilles til denne?  Om veiledning  Om prosjektbeskrivelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedoppgaveforberedende seminar 8. april 2008. Dagens program  Hva er en hovedoppgave og hvilke krav stilles til denne?  Om veiledning  Om prosjektbeskrivelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedoppgaveforberedende seminar 8. april 2008

2 Dagens program  Hva er en hovedoppgave og hvilke krav stilles til denne?  Om veiledning  Om prosjektbeskrivelsen Prosjektbeskrivelse når kvalitativ metode skal benyttes Prosjektbeskrivelse når kvantitativ metode skal benyttes  Forskningsetikk og REK-systemet

3 Litt praktisk info om prosjektbeskrivelsen:  Innleveres senest 1 mnd etter start på 11. semester  Veileder godkjenner prosjektbeskrivelsen  Godkjent = 5 studiepoeng  Mer detaljer senere i dag…

4 Veien videre  Vi hjelper dere i tillegg med planlegging  To seminargruppemøter:  Onsdag 7. mai kl 12.15-15.00  Onsdag 5. juni kl 12.15-15.00  Alle lager ½ side om planlagt prosjekt innen første gruppemøte  Kan godt være en grov prosjektskisse  Dette sendes ut til alle i gruppa senest den 2.mai  Alle leser igjennom hverandres bidrag på forhånd

5 Andre tips til hva du kan skrive om  http://www.psykologi.uio.no/studier/hovedoppg.html  vitenskapsbutikken i Eilert Sundts hus  sammendrag av tidligere innleverte hovedoppgaver  Kompetanseoversikt ved instituttet  I tillegg: forskningsprosjekt annonsert på hovedoppgavetavla i kjelleretasjen, vestfløyen

6 Prosjektbeskrivelsen kvantitativ metode

7 Prosjektbeskrivelsen består av 1. Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) 2. Design og metode (ca 2-3 sider) 3. Forskningsetikk (minst ½ side, kan fort bli mer) 4. Plan for gjennomføring (ca ½ side) Målet er å komme fram til en gjennomtenkt plan for ditt vitenskapelige arbeid.

8 1. Bakgrunn og problemstilling  Hva har vært gjort tidligere innenfor feltet (ikke presenter en full litteraturgjennomgang, ta kun med de viktigste og de nyeste studiene)  Presenter dine problemstillinger/hypoteser  Legg vekt på hvordan dette kan bidra til ny kunnskap/bedre forståelse av feltet

9 2. Design og metode  Design: Ønsker du å studere årsak-virknings forhold eller å se på sammenheng mellom variabler?  Eksperimentelt design eller korrelasjonsdesign?  Hva er fordelene og ulempene med designet du har valgt  Måling: Hvordan vil du måle variablene?  Selvrapportering, observasjon, atferd eller fysiologiske målinger  Egenutviklede mål eller mål som er utviklet av andre  Mulige problemer med dette og hvordan du vil (prøve) å ta hensyn til det

10 2. Design og metode  Utvalg: Representativt utvalg eller ikke? Hvorfor du vil velge denne typen utvalg? Hvor stort skal utvalget være? Hvordan skal du rekruttere utvalget ditt? Potenisielle problemer og hvordan du vil prøve å ta hensyn til dette  Analyse Hvilke statistiske metoder du vil benytte og gjerne hvorfor

11 3. Forskningsetikk - noen momenter  Innebærer prosjektet noen risiko for deltagerne? (smerter, psykiske påkjenninger, ubehag) Hvis ja, må du drøfte tiltak for å forebygge/minske dette.  Hva gjør du hvis det er risiko for nye funn av betydning for deltagerne? F eks avdekker lesjon i hjernen ved MR-scanning Eller oppdager personer som er suicidale, selvskadende (hvis undersøkelsen har spørsmål om dette)  Vil det være deltagere fra ”svake grupper” (personer med minoritetsbakgrunn, barn, pasienter, personer med reduserte kognitiv funksjon med mer)

12 3. Forskningsetikk  Hvordan vil du oppnå informert samtykke? Eller skal/kan ikke samtykke innhentes? Hvis du ikke informerer deltagerne helt om studiens hensikt på forhånd, må du forklare hvordan du gjør dette i ettertid  Skal data være anonyme eller ikke? Hvis ikke, hvordan vil du ta hensyn til datasikkerhet  Hvis ditt prosjekt ikke skal sendes inn til Regional Etisk Komité (REK) for godkjenning, forklar hvorfor ikke  NB – det er veileder som avgjør om prosjektet skal sendes til REK eller ikke

13 4. Tidsplan  Gi en kort oversikt over tidsplan for gjennomføring av prosjektet f. eks Måned 1: Litteraturgjennomgang Måned 2: Utvikling av spørreskjema Måned 3: Innsamling av data, skriving av metodedel Måned 4: Analyse av data Måned 5-6: Diskusjon av funn og ferdigstilling av oppgaven Hvis du trenger finansiell støtte til å gjennomføre prosjektet, forklar hvordan dette vil oppnås.

14 Veien videre  Vi deler dere inn i grupper  Alle lager ½ side om planlagt prosjekt innen første gruppemøte  kan godt være en grov prosjektskisse  Dette sendes ut til alle i gruppa senest den 2.mai  Alle leser igjennom hverandres bidrag på forhånd


Laste ned ppt "Hovedoppgaveforberedende seminar 8. april 2008. Dagens program  Hva er en hovedoppgave og hvilke krav stilles til denne?  Om veiledning  Om prosjektbeskrivelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google