Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Signatur 3. Komponentene studiebok tekstsamling Digitalt beriket studiebok og tekstsamling i ett for brett (som kan lastes ned) nettsted med beriket studiebok.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Signatur 3. Komponentene studiebok tekstsamling Digitalt beriket studiebok og tekstsamling i ett for brett (som kan lastes ned) nettsted med beriket studiebok."— Utskrift av presentasjonen:

1 Signatur 3

2 Komponentene studiebok tekstsamling Digitalt beriket studiebok og tekstsamling i ett for brett (som kan lastes ned) nettsted med beriket studiebok og tekstsamling i ett lærerressurs på nettstedet - Papir

3 Hva er videreført? Boka skal være ei handbok til eksamen Kortfattet, presist og enkelt språk Struktur det er lett å orientere seg i Margtekster, oppdaterte eksempler og oppgaver som letter lesinga Oppskrifter og framgangsmåter Oppslagsdel (rettskriving, kommaregler, viktige faguttrykk)

4 Kapitlene i Signatur 3 1.Lær lettere 2.Retorikk og skriving 3.Digitale medier 4.Retorikk og muntlig kommunikasjon 5.Talemål 6.Norrønt og moderne norsk 7.Nordiske språk 8. Litteratur Norrøn litteratur Folkediktning Renessansen Barokken Opplysningstiden Romantikken Forestillingen om det norske Litteraturen fra 1850-1900 Litteraturen fra 1900-1945 Litteraturen fra 1945-1980 Litteraturen fra 1980-i dag 9. Arbeidet med fordypningsoppgaven

5 Nytt i studieboka Innhold og struktur: Grunnleggende ferdigheter får mer plass og styrer delvis kapitteldelinga Forslag til oppskrifter og framgangsmåter integrert i kapitlene Modelltekster til bruk i egen skriving Ett stort kronologisk litteraturkapittel med tidslinjer og nøkkelord i tekstbokser

6 Nye oppgaver i studieboka Hvert kapittel har førlesingsoppgaver med utgangspunkt i illustrasjon Oppsummeringsoppgaver undervegs/ til slutt i kapitlet Muntlige og skriftlige oppgaver bakerst i kapitlet går i dybden og er differensierte Mange nye illustrasjoner som er integrert i oppgavene

7 Om tekstsamlinga Nært knyttet til studieboka Mange nye tekster og oppgaver Noen av kompetansemålene fra læreplanen om litteratur behandles spesielt der

8 Skriving på påbygg Sette inn illustrasjon fra boka

9 Mange av påbyggingselevene … …er praktikere …er sterkere muntlig enn skriftlig …leser lite og langsomt …skriver lite og har mange formelle feil …sliter med å komme i gang og skrive langt nok (har ikke skrevet sidemål siden ungdomsskolen) …opplever sjokk over stort arbeidspress og kravene på påbygg og sliter med motivasjonen

10 Utfordringa Hvordan gjøre påbyggerne best mulig rustet til skriftlig eksamen i mai? Signatur 3 kap 2 «Retorikk og skriving» er bygd opp for å møte denne utfordringa.

11

12 Boka gir Sjangeroppskrifter og så entydige, klare regler som mulig Gjennomgang av modelltekster bygd på oppskrifta Forklaring av sentrale begreper Kortere oppgaver for å trene sjangerforståelsen Innføring i kortsvar

13 Oppskrift på retorisk analyse

14 M Modelltekst som følger oppskrifta

15 Å skrive langsvar Tett oppfølging: veiledning i å forstå oppgavene og vedlagte tekster Idemyldring sammen med andre for å få nok å skrive om Respons undervegs Oppfriskning undervegs av rettskriving, grammatikk og tegnsetting Modellering undervegs f eks hvordan bruke retoriske begreper eller hva er å drøfte

16 Forslag til et startopplegg

17 Første langsvarsoppgave på høsten Start på første skoledag: Kombinerer med fagstoff fra historie og «bli kjent»-aktiviteter Skriveprosessen skritt for skritt: ser fordelene med det – tenke og samle stoff først Bruker mye tid, oppklarer undervegs, alle har noe å skrive om og alle leverer

18 Leseinstruks Dette synes jeg at jeg fikk til: Dette jobbet jeg med å få til: Dette synes jeg var spesielt vanskelig: Kan du se spesielt på: Spørsmål til den som skal gi respons: (Trygve Kvithyld, Skrivesentret)

19 Fem teser om funksjonell respons 1. må gis underveis 2. må være selektiv 3. må foregå i dialog 4. må motivere for revidering 5. være forståelig (Trygve Kvithyld: «Tenkeskriving og funksjonell respons» på www.skrivesentret.no)

20 Svake skrivere? Skrive kortere tekster som redskap for læring og ikke bare etter læring – Tenkeskriving som f eks forberedelse til samtale – Utforsker en tekst: reaksjon, fortsettelse, omorganisering – Skrive etter mønstertekst/ gi startsetninger – Skriving i roller – …


Laste ned ppt "Signatur 3. Komponentene studiebok tekstsamling Digitalt beriket studiebok og tekstsamling i ett for brett (som kan lastes ned) nettsted med beriket studiebok."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google