Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fokus på gjennomførbare ambisjoner Nasjonal CSR konferanse NTNU 1. – 2. 12.2010 Halvor Stormoen Earth Charter Norge 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fokus på gjennomførbare ambisjoner Nasjonal CSR konferanse NTNU 1. – 2. 12.2010 Halvor Stormoen Earth Charter Norge 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fokus på gjennomførbare ambisjoner Nasjonal CSR konferanse NTNU 1. – 2. 12.2010 Halvor Stormoen Earth Charter Norge 1

2 The Earth Charter som etisk plattform Halvor Stormoen Styreleder Earth Charter Norge 2

3 Litt bedre neste gang! 3

4 Ideology on the move: The operations mostly use yesterdays solutions The ethical platform is changing 4

5 ”Det er jobbene det er noe i veien med. Problemet er at lederjobbene i næringslivet - og veien frem til dem - er utformet og tilrettelagt for et samfunn som er i ferd med å dø ut. Intet under da, at vi må betale stadig mer til de stadig færre som er villige til å forfølge femtitallets karrierestige” DN 10.01.2004 5

6 TID, PENGER OG KRAFT VEKST Livssyklus Ønsket posisjon Behov for omstilling/ny bruk Vedlikehold, oppgradering Utvikling Ny generasjon, nytt produkt 6

7 7

8 Hvilken ambisjon har vi for vår framtidige utvikling? Nivå Tid 1. Product improvement 2. Redesign product 3. Function innovation 4. System innovation 8

9 Up to what level do we extend the development approach? Level Time 1. Product improvement 2. Redesign product 3. Function innovation 4. System innovation Den fremtidige veksten vil heller ikke treffe alle likt, vi må ha et etisk fundament å styre etter 9

10 Up to what level do we extend the development approach? Level Time 1. Product improvement 2. Redesign product 3. Function innovation 4. System innovation Vi står ved terskelen til en nødvendig systeminnovasjon 10

11 Vi har forbedret og redesignet produktene våre lenge nok Level Time 1. Product improvement 2. Redesign product 3. Function innovation 4. System innovation Vi står ved terskelen til en nødvendig systeminnovasjon En brytningstid i dagens samfunn 11

12 Nye funksjons- og systemløsninger krever samarbeid på tvers av fag og gamle grenser 1.Forbedring eksisterende produkt 2.Redesign av Produkt 3.Funksjons- innovasjon 4.System- innovasjon 12

13 Klarer vi overgangen? Level Time 1. Product improvement 2. Redesign product 3. Function innovation 4. System innovation Må vi ha et krakk med omstillingsbehov? 13

14 Utviklingsnivåene som må analyseres 1.Forbedring eksisterende produkt 2.Redesign av Produkt 3.Funksjons- innovasjon 4.System- innovasjon Konsekvensene av å engasjere seg i nivå 3 og 4, er at man har behov for endringer utover de områder man har myndighet til, og kan beslutte selv. Andre må med- Aksept! 14

15 “Det er behov for et nytt charter om miljø og bærekraftig utvikling. Dette charter bør beskrive nye former for nasjonal og internasjonal atferd for å opprettholde levevilkåret og livet på vår planet.” 1987: Rapporten “VÅR FELLES FRAMTID” sa: 15

16 16 Samspill mellom bærekraftige løsninger og god økonomi Hele bildet må analyseres Economical productivity Sustainability Tidligere oppfatning:

17 17 Samspill mellom bærekraftige løsninger og god økonomi Hele bildet må analyseres Economical productivity Sustainability Tidligere oppfatning:

18 18 Nytt ideologisk fundament, ny etisk plattform for bærekraftige løsninger Her står vi nå: Bærekraft Økonomisk produktivitet

19 19 Økonomisk produktivitet Bærekraft Nytt ideologisk fundament, ny etisk plattform for bærekraftige løsninger 1 2 3 4

20 20 The future area for opportunities and threats: Economical productivity Sustainability The fanatics The unprofessionals The short term YAP’s

21 Bærekraftbegrepet får nytt og videre innhold: Før: Miljø og økologi Nå også:Etikk og Samfunnsansvar Før:Lokal fokus Nå også:Global fokus Hvorfor ta tak i dette? DET ER FORTSATT VÅRE STRATEGISKE VALG OG OPERATIVE HANDLINGER SOM GIR RESULTATENE- payback for innsats? 21

22 Hvorfor et felles etisk fundament? Bærekraft er en global utfordring Ikke lenger bare et avgrenset fagansvar, men vel så mye et lederansvar og politisk ansvar Før: Økologiske og miljøriktige produkter Nå: Også nye globalt etiske funksjoner og løsninger DET ETISKE FUNDAMENTET MÅ SIGNALISERE SAMFUNNSFORSTÅELSE 22

23 SAMFUNNSFORSTÅELSE Vi har bidratt til en globalisert verden, men tar vi konsekvensene av det? Kommer det overraskende på oss? –Minoriteten er majoritet på mer enn 37 av 175 skoler i Oslo –Den globale utvikling og fordeling av inntekter, fattigdom og helse er satt i fokus i FN’s 1000-års mål – Bryr vi oss om det? Jf Brundtlandskommisjonens konklusjoner 23

24 THE EARTH CHARTER Verdier og prinsipper for en varig fremtid Felles verdier og prinsipper som fundament for strategier og handlingsplaner De fleste har tatt fatt i noen av temaene, men uten en helhetlig plattform, kan suksess på et område fort gi negative utslag på et annet 24

25 25

26 Structure of the Earth Charter Layered document: Preamble 4 themes - avenues 16 main principles 61 supporting principles “Way Forward” EC Armenia www.earthcharter.org 26

27 4 Main Themes in The Earth Charter Respect and Care for the Community of Life (the Earth Charter in a nut shell) This requires: Ecological Integrity (nature conservation, environmental protection) Social and Economic Justice Democracy, Non-violence and Peace 27

28 The Earth Charter Mars 2000 4 temaer – avenyer: Respekt og omsorg for menneskeheten Økologisk integritet Sosial og økonomisk rettferdighet Demokrati, ikkevold og fred 4 hovedprinsipper under hvert tema = 16 stk – Se på dem i folderen. Dessuten 61 støttende vurderinger 28

29 Etiske kjøreregler for å sikre ønsket opptreden og utvikling I organisasjoner I Bedrifter Men også i familien og på samfunnsnivå: –Menneskerettighetserklæringen –Religionene, humanetikerne osv NÅ TRENGS ET NYTT FUNDAMENT FOR NYE UTFORDRINGER 29

30 Menneskerettighetserklæringen: –Menneskenes rettigheter i 30 punkter Brundlandkommisjonen fastslo at disse ikke ville kunne oppfylles om vi ikke tar på oss forpliktelser også. The Earth Charter er et svar på dette behovet, og legger føringer med etikk som basisfundament. –Forpliktelser overfor hverandre for å kunne oppfylle rettighetene 30

31 2008 The Earth Charter FNs Global Compact og GRI samordnes Amsterdam desember The Earth Charter anbefales som basis Global Compact – FNs 10 millenniummål for næringslivet GRI – Global Reporting Initiative – Indikatorer og måling 31

32 Indikatorer og målbarhet The Earth Charter er i samspill med: GRI – Global Reporting Initiative –Rapporteringsopplegg for valgte indikatorer, fri tilgang, og mulighet for medlemskap GC – Global Compact –FNs Millenniummålsettinger, fri men organisert deltakelse for bedrifter, 10 hovedprinsipper The Earth Charter er fritt tilgjengelig for bruk og omtale, man kan evt. bekrefte sin tilslutning (endorse). Bruk og omtale av navn og logo overvåkes (by affiliates). 32

33 Kan lastes ned på www.globalreporting.org 33

34 FN – UNESCO og EC FN har utpekt åra 2005-2014 til et globalt utdanningstiår for bærekraftig utvikling - forkortet UBU10. Internasjonalt er det FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur – UNESCO – som samordner utdanningstiåret. 34

35 FN – UNESCO og EC forts Utdanning for bærekraftig utvikling er ikke en akademisk øvelse – den skal bidra til å realisere en bærekraftig framtid. ”Learning to Change the World” var tittelen på den globale oppstartkonferansen i Göteborg i 2004, og dens tre slagord var: Reflect, Rethink, Reform – reflekter, tenk på nytt, gjør om 35

36 Ikke sett uønskede spor etter dere! ”-- det var de som –” Men vær sporbare! 36

37 Litt bedre enn forrige gang! 37


Laste ned ppt "Fokus på gjennomførbare ambisjoner Nasjonal CSR konferanse NTNU 1. – 2. 12.2010 Halvor Stormoen Earth Charter Norge 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google