Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslostudentenes Idrettsklubb Langtidsplan Vedtatt første gang årsmøtet 8.mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslostudentenes Idrettsklubb Langtidsplan Vedtatt første gang årsmøtet 8.mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslostudentenes Idrettsklubb Langtidsplan Vedtatt første gang årsmøtet 8.mars 2007

2 2 Oslostudentenes Idrettsklubb Satsingsområder Sportslig Sosialt Identitet Administrasjon Politisk

3 3 Oslostudentenes Idrettsklubb Sportslig Hovedmål 1. OSI skal fortsette å legge forholdene til rette for et bredt utvalg av idretter samt uten - og innendørs aktiviteter. Hovedtyngden av aktiviteter skal falle inn under definisjonen av breddeidrett. Hovedmål 2. OSI skal tilby studenter ved SiOs læresteder et trygt og stabilt sportslig tilbud. Aktiviteten skal tilrettelegges slik at den er mulig å kombinere med studier. Hovedmål 3. Øke det sportslige nivået innenfor de enkelte aktivitetene OSI tilbyr. Målet er at medlemmene skal ha et sportslig, i tillegg til et sosialt, utbytte av å være medlem.

4 4 Oslostudentenes Idrettsklubb Sosialt Hovedmål 1. OSI skal tilby sine medlemmer et godt sosialt miljø. Det sosiale skal være en vesentlig del av tilbudet i OSI. Hovedmål 2. OSI skal være en miljøskaper ved lærestedene tilknyttet SiO. Hovedmål 3. Arrangere flere sosiale tiltak på tvers av gruppene. Hovedmål 4. Det er et mål at OSIs hytter blir benyttet av klubbens medlemmer til arrangementer av sportslig og sosial art.

5 5 Oslostudentenes Idrettsklubb Identitet Hovedmål 1. OSIs medlemmer skal kjenne til klubbens logo og farger. Hovedmål 2. OSI skal fremme sin egen identitet utad gjennom å tydeliggjøre OSIs logo og effekter. I tillegg ønsker vi å samkjøre gruppenes websider. Hovedmål 3. Samkjøre lagene når det gjelder farger og drakter. Målet er at OSI skal fremstå med like farger uavhengig av hvilken idrett det drives. Hovedmål 4. Legge forholdene til rette for ett tettere samhold gruppene imellom. OSI skal fremstå som en klubb, ikke mange uavhengige undergrupper.

6 6 Oslostudentenes Idrettsklubb Administrasjon Hovedmål 1. Legge forholdene til rette slik at styrearbeidet forbundet med de enkelte aktivitetene blir så effektivt som mulig. Hovedmål 2. Styrke klubbens økonomiske handlefrihet gjennom å skaffe en hovedsponsor. Hovedmål 3. Tilby tillitsvalgte en opplæring tilknyttet det å ha verv i en frivillig organisasjon. Hovedmål 4. Sette fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) gjennom bevisstgjøring av hovedstyrets og de enkelte gruppenes ansvar forbundet med arrangementer og annen organisert aktivitet. Hovedmål 5. Det er et mål at klubbens to hytter, KSI og Studenterhytta, blir ivaretatt slik at de også i fremtiden kan benyttes av alle OSI–medlemmer.

7 7 Oslostudentenes Idrettsklubb Politisk Hovedmål 1. OSI skal jobbe aktivt overfor Studentsamskipnaden for å styrke vår posisjon overfor lærestedene. Hovedmål 2. OSI skal delta i prosessen for å bedre anleggssituasjonen for studentidrettslag i Oslo. Hovedmål 3. OSI skal bidra til å styrke idrettens posisjon innenfor studentmiljøet. Målet er at idrett skal få en tydeligere stilling i studenthverdagen.


Laste ned ppt "Oslostudentenes Idrettsklubb Langtidsplan Vedtatt første gang årsmøtet 8.mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google