Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Arbeidsgiverutvikling Asbjørn L. Stavem Tariffkonferansen 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Arbeidsgiverutvikling Asbjørn L. Stavem Tariffkonferansen 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS Arbeidsgiverutvikling Asbjørn L. Stavem Tariffkonferansen 2009

2 Stolt og unik Arbeidsgiverstrategi mot 2020

3 2009 Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft To hovedutfordringer – AGS 2020

4 2009 Rollen som arbeidsgiver utgjør et felles verdifundament fremmer utvikling Utvikler omdømmet En god arbeidsgiver - politikk …

5 2009 Litt historie 80-tallet: Personalpolitikk 90-tallet: Arbeidsgiverpolitikk 00-tallet: Arbeidsgiverpolitikk Kommunestyret Rådmann Enhet Omgivelsene Samfunnsutviklerrollen Identitet og omdømme Stab

6 2009 Samfunnsutviklerrollen En samfunnsaktiv kommune utvikler helhetlige og strategiske løsninger for sitt samfunn

7 2009 Samfunnsutviklerrollen Administrasjonen Folkevalgte Omgivelsene Arena for samfunnsutvikling

8 2009 Identitet og omdømme Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss Vi kan ta ansvar for eget omdømme ved å sørge for at alle interessenter får gode erfaringer i møte med vår organisasjon, gi god informasjon til alle som ikke har erfaringer med oss Identitet og omdømme Identitet handler om tilhørighet ”Et individ med sin egen personlighet” THE

9 Hvordan skape identitet? 1.Høy effektivitet, god kvalitet og evne til fornyelse 2. Utvikle gode verdier og god praksis i møte med våre omgivelser 3.Definere hvilke budskap som er viktig å formidle

10 2009 Verktøy 5: Identitetsstyrke Reflekter over følgende påstander: 1.Jeg er stolt av våre mål, vårt samfunnsoppdrag og vår visjon 2.Jeg identifiserer meg sterkt med oppgavene, med rollen min, og den kompetansen vi har på min arbeidsplass 3.Verdier og kultur på min arbeidsplass passer for meg 4.Jeg liker å fortelle andre hvor jeg jobber 5.Det finnes fortellinger om min arbeidsplass som jeg er stolt av I hvilken grad stemmer påstandene med egen oppfatning? Er det noen sider ved egen identitet vi ønsker å videreutvikle?

11 Identitetsgapet Identitet Omdømme Hvordan vi oppfatter oss selv Hvordan andre oppfatter oss Gap

12 Endringsprosessen Struktur System og rutiner Kultur Endringsevnen – og viljen

13 2009 Kompetanse Arbeidsmarked Avgang Arbeidskraftutnyttelse Omdømme Mangfold Flyttestrøm Verktøy 1: Utfordringene – arbeidskraft

14 2009 Hvilke lokale arbeidsgiverutfordringer ser vi fram mot 2020 ift arbeidskraft ? Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft. Sett 0, 1 eller 2 i hver kolonne. Du kan sette tall i en eller begge radene (’forvaltning’, ’rekruttering’). Tallet 2 angir viktig, 0 uviktig. Hvor har dere 2’erne? Kompe- tanse Arbeids- marked AvgangArbeidskrafts- utnyttelse OmdømmeMangfoldFlyttestrøm Forvaltning av egen arbeidskraft Rekruttering

15 2009 Verktøy 2: Evne til utvikling og nyskaping - innovasjon Aktivt fortolke egne omgivelser, identifisere nye muligheter og nye samarbeidspartnere – innovasjonsnettverk Systematisk arbeide med utvikling, lagring, deling og bruk av kunnskap – den lærende organisasjon Utfordre egen organisasjon, bryte kunnskapsbarrierer (for eksempel vante mønstre og ensartete fagmiljøer) Fremme ytre og indre drivkrefter for utvikling av egen organisasjon Utvikle og forankre langsiktige strategier for utvikling av organisasjon og lokalsamfunn gjennom brede prosesser

16 2009 Verktøy 9b: Økt nærvær – redusert sykefravær (Forebyggingsperspektiv) Innsatsområder – individuelle og organisatoriske Hva er viktig? 1-10 Forbedrings- tiltak 1.Tilrettelegge for gravide og medarbeidere som står i fare for å bli sykemeldt 2.Forbedre det fysiske arbeidsmiljøet 3.Avklare forventninger, mål og verdier, ha ledere som er synlige og tilgjengelige 4.Praktisere medbestemmelse og bred involvering i OU-prosesser 5.Fremme godt kollegasamarbeid og tilhørighet gjennom gode arbeidsformer og møteplasser 6.Skape mestring gjennom gode læringsmuligheter i og utenfor arbeid, og felles oppfatning av ”en god tjeneste” 7.Legge til rette for myndiggjøring med innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidstid 8.Legge til rette for interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver 9.Motivere til ny livsstil og legge til rette for fysisk aktivitet 10. Annet - beskriv

17 2009 Arbeidsgiverstrategi - AGS 2020 Hvorfor er AGS 2020 en smart løsning?

18 2009 Fra plattform til strategi … fordi strategi forplikter fordi hovedutfordringene er kjent fordi hovedmålene er klare fordi gode virkemidler kan identifiseres

19 Satsningsområdene 1.Mangfold og inkludering 2.Identitet og omdømme 3.Medinnflytelse og medbestemmelse 4.Lønnspolitikk og motivasjon 5.Læring og utvikling 6.Politikk og administrasjon 7.Etikk og samfunnsansvar 2008

20 Score for hvert kriterium: skala 1 – 100 % Utvalg: 38 kommuner Klarhet i samspillet - politikk og administrasjon (47,3%) Desentralisering og delegering, rom for ledelse (46,4%) Offentlighet og demokratisk kontroll (44,7%) Tilgjengelighet, innbygger - og brukerorientering (41,1%) Fornyelsespolitikk (38,7%) Leder – og medarbeiderutvikling (37,7%) Kontroll og rapportering (34,1%)

21 Ø kt n æ rv æ r – redusert sykefrav æ r Innsatsområder – individuelle og organisatoriske (forebyggingsperspektiv) Hva er viktig? Oppslutning i % Tilrettelegge for gravide og medarbeidere som står i fare for å bli sykemeldt 22% Forbedre det fysiske arbeidsmiljøet04% Avklare forventninger, mål og verdier, ha ledere som er synlige og tilgjengelige 96% Praktisere medbestemmelse og bred involvering i OU-prosesser38% Fremme godt kollegasamarbeid og tilhørighet gjennom gode arbeidsformer og møteplasser 80% Skape mestring gjennom gode læringsmuligheter i og utenfor arbeid, og felles oppfatning av ”en god tjeneste” 78% Legge til rette for myndiggjøring med innflytelse på egen arbeidssituasjon og arbeidstid 80% Legge til rette for interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver26% Motivere til ny livsstil og legge til rette for fysisk aktivitet14% Annet - beskriv


Laste ned ppt "KS Arbeidsgiverutvikling Asbjørn L. Stavem Tariffkonferansen 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google