Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et kunnskapsbasert barnevern Innlegg på regional barnevernskonferanse, Hell Kjell Erik Øie Statssekretær 02.09.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et kunnskapsbasert barnevern Innlegg på regional barnevernskonferanse, Hell Kjell Erik Øie Statssekretær 02.09.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et kunnskapsbasert barnevern Innlegg på regional barnevernskonferanse, Hell Kjell Erik Øie Statssekretær 02.09.08

2 2 VI HAR ET GODT BARNEVERN I NORGE

3 3 Hva kjennetegner godt barnevern? Kjærlighet Kontinuitet Kunnskap

4 4 Barnevernsansatte Ca. 39 000 barn i barnevernet – 20% i det statlige barnevernet. Ca 1400 barn i institusjon Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser Faglig og emosjonelt krevende Kontrollør og støtteperson Kan lett bli utsatt for kritikk

5 5 Hva vet vi om hvordan det går med barna? De tar i mindre grad utdanning De har mindre inntekt De mottar i større grad sosialhjelp Flere er arbeidsledige

6 6 Hva kjennetegner de som klarer seg? Ettervern er viktig Tidlig hjelp gir best resultat Utdanning gir vesentlig bedre resultater

7 7 Hva sier Soria Moria om barnevernet? Ta initiativ til forsøk og utviklingsarbeid for å få til et tettere samarbeid og samordnende tiltak mellom barnevernet og barne – og ungdomspsykiatrien Styrke kompetansen i barnevernet Sikre større åpenhet i barnevernet i sitt samarbeid med andre, f.eks skolen. Barnevernet skal overta ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere Overgangen til voksentilværelsen må gjøres trygg gjennom et godt fungerende ettervern

8 8 Forventninger til kommunene: Høyt politisk fokus på barnevernet Høyt kompetansenivå Organisering/samhandling rundt barnet – ikke omvendt At det utvikles et godt samarbeid med det statlige barnevernet Samarbeid mellom kommuner, der dette er nødvendig/nyttig At økonomiske ressurser stilles til rådighet

9 9 Utfordringer For få melder sin bekymring til barnevernet (særlig obs på barnehagene) Følges bekymringsmeldinger opp godt nok? Er samarbeidet godt nok? Flytter barna for ofte?

10 10 Tre grupper som bør ha særskilt fokus: Barn og unge med adferdsvansker Barn med rusmisbrukende og/eller psykisk syke foreldre Barn som lever med vold i familien

11 11 Hva menes med et kunnskapsbasert barnevern? Kunnskap er ferskvare Kunnskap er både kvalitativ og kvantitativ Kunnskap sitter i hodene på folk så vel som i bøkene Systemer og teorier er til for folk, ikke omvendt Manglende bruk av kunnskap, manglende samarbeid mellom forskning og praksis, manglende erkjennelse av at ikke alt virker like godt – gir et dårligere barnevern

12 12 HUSK: EN TRENGER IKKE Å VÆRE DÅRLIG FOR Å BLI BEDRE…


Laste ned ppt "Et kunnskapsbasert barnevern Innlegg på regional barnevernskonferanse, Hell Kjell Erik Øie Statssekretær 02.09.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google