Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Consuming digital adventure- oriented media in everyday life: contents and contexts.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Consuming digital adventure- oriented media in everyday life: contents and contexts."— Utskrift av presentasjonen:

1 Consuming digital adventure- oriented media in everyday life: contents and contexts

2 Tema Et samfunnsvitenskapelig perspektiv på hvordan digital IKT brukes i hverdagslivet Hermeneutisk perspektiv Vekt på kvalitative metoder

3 Institusjonelle rammer SIFO som primær forskningsinstitusjon to årsverk á tre år: - Jo Helle-Valle (dr. polit. i sosialantropologi, prosjektleder (2003 – 2005) - Dag Slettemeås (statsviter) (2003 – 2005) - Anita Borch (sosiolog – dr.gradsstipendiat) (2003 – 2006)

4 Samarbeidspartnere Kommersielle: –Telenor –NRK –Norsk Tipping Akademiske –SNF (Handelshøgskolen) –CFK (Gøteborg) –CRIC/University of Manchester –University College (London)

5 Prosjektets utgangspunkt Teknologisk kunnskap og kompetanse er høy, brukerkunnskap er lav Brukere og IKT-produsenter har en felles interesse i å utvikle tekniske løsninger og innhold som folk ønsker En slik brukerorientert utvikling forutsetter en avansert forståelse av hvilke forhold som påvirker brukerne og bruken

6 Prosjektets analytiske utgangspunkt IKT-bruk er en sosial praksis 1.Brukere er aktive og kritiske aktører (både i forhold til teknologi og innhold) 2.Aktørenes holdninger til IKT er ikke en enkel, dyadisk relasjon mellom et menneske og en ting, men et sammensatt og komplekst konglomerat av sosiale relasjoner 3.Hjemmet er en sentral sosial kontekst for tilegnelse og bruk av IKT 4.IKT binder sammen, på godt og vondt, det private og det offentlige – gjøres derfor til gjenstand for moralske vurderinger

7 Metodiske utfordringer Forskning på bruk av digital IKT i hjemmet er delvis et fremtidsstudium; derfor metodologiske utfordringer Fører til en todelt strategi; –’laboratorie-aktige’ settinger (piloter i Fremtidshuset) –utvalg av spesielle hjem med bredbånd, etc. Installasjon av teknologi? To kategorier av hjem; har hatt relasjon til digital IKT en stund vs. nylig anskaffet

8 Status quo Litteraturstudier (et bredt spekter av forskningstema) Presisering av problemstillinger og teoretiske perspektiver Operasjonalisering, forskningsdesign Institusjonelle relasjoner (næring og forskning)


Laste ned ppt "Consuming digital adventure- oriented media in everyday life: contents and contexts."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google