Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder UTVELGING AV ENHETER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder UTVELGING AV ENHETER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder UTVELGING AV ENHETER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Ulike enheter Analyseenheter: De sosiale enhetene eller elementene i samfunnet som en studie tar utgangspunkt i Undersøkelsesenheter: De enhetene som blir direkte undersøkt Typer av analyseenheter: –Aktører –Handlinger –Meninger –Hendelser Enheter på ulike nivåer: –Mikro –Meso –Makro

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempler på analyseenheter på ulike nivåer

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Univers og utvalg Univers (populasjon): Samlingen av alle enhetene som problemstillingen i en studie gjelder for Utvalg: De enhetene i en studie som faktisk blir undersøkt Generalisering: Å trekke slutninger om et univers på grunnlag av en utvalgsundersøkelse –Statistisk generalisering –Teoretisk generalisering

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Ulike utvalgstyper

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Metoder for sannsynlighetsutvelging

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Metoder for strategisk utvelging


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder UTVELGING AV ENHETER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google