Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scandinavian Centre of Awareness Training (www.scat.no)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scandinavian Centre of Awareness Training (www.scat.no)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Scandinavian Centre of Awareness Training (www.scat.no)
Oppnå mer med mindre Stress med Oppmerksomhetstrening (OT) – Mindfulness Andries J. Kroese Scandinavian Centre of Awareness Training (www.scat.no)

2 Takk for Nå!

3 CV – OT som livsstil Fra konsentrasjonsleir + Hiroshima til Buddha
1969: med 2CV til India – mindfulness 1995: Stress Clinic, Mass. University Hospital Kursleder og forfatter Utdannet 1000 instruktører i Skandinavia En kirurgisk avdeling – et stress senter!

4 Mindfulness – intentional awareness Bevissthet – oppmerksomhet Oppmerksomt nærvær Selvutvikling gjennom bevisstgjøring

5 Stress er et problem! WHO Allmennleger Sykefravær, psykiske problemer
Mind-body sciences: - Psykosomatisk- og atferdsmedisin - CAM - Psyko-neuro-immunologi Ungdom, skolen, universitetet Større BNP: mer stress – mindre lykke Media: en folkesykdom!

6 Hva er problemet? Stress er OK – «Kamp eller flukt reaksjon»
Angst og smerter er også OK! God og dårlig (unyttig) stress

7 God Stress! «Kamp eller flukt reaksjon»

8 Det moderne menneskets problem! Hvorfor?
Kronisk stress Stadig i beredskap: «kamp eller flukt» Misfornøyd, grublinger og bekymringer Vi tømmer batteriene Autopiloten: hvor er bryteren? Det moderne menneskets problem! Hvorfor?

9 Kronisk stress – symptomer
Mentale: Trett, irritert, rastløs, nedsatt konsentrasjon, initiativløs, søvnproblemer - Depresjon Somatiske: - Trett, svimmel, tinnitus, spiseforstyrrelser, seksuelle problemer - Plager / smerter i hodet, nakken, ryggen, brystet, magen

10 Kronisk stress – sykdom
Utbrenthet – «burn-out» syndrom Kronisk utmattelsessyndrom – ME Øket nivå av adrenalin: Hjerte- karsykdommer Øket nivå av kortisol: Nedsatt immunforsvar: infeksjoner. Kreft? Diabetes Nedsatt kognitiv funksjon DNA skade(telomerer): tidlig aldring / sykdom Infertilitet

11 «Corporate Stress» – diagnosen
Noen sier: ”No problem!” ”We work hard and play hard!” Autonomi? Har sjefen selvinnsikt? En sliten sjef er farlig! Hva med medarbeidere? Stress og angst er smittsomme Japan: «Karoshi» – død p.g.a. overarbeid

12 «Corporate Stress» – årsaker
Forandringer – usikkerhet / skuffelser Ledelse, organisasjonsstruktur Effektivisering (budsjetter, outsourcing) Oppgaver, prosjekter, konkurranse Utilstrekkelighetsfølelse Prestasjonsangst «De som brenner ut, brenner ofte for noe!» Tidsklemme: karriere og sosialt liv Konflikter Bored-out syndrom?

13 Arbeidsglede – hovedfaktorer
Mestringsfølelse Meningsfullt arbeid Autonomii

14 Kronisk stress – tiltak
1. Selvinnsikt: Stresset? Jeg? 2. Praktiske, psyko-sosiale 3. Individuelle - Livsstilforandringer - Mental omprogrammering – OT

15 Unyttig stress (distress): en følelse av å ha manglende
kontroll over en situasjon Forandringer Forventninger

16 Kontroller (unyttige) stress tanker – «autopiloten»
Hvordan? Pust rolig Bruk «pusteankeret» NUET

17 Mindfulness – inngangen til Nuet
Nøytral, aksepterende, ikke bedømmende oppmerksomhet Å være bevissthet uten tanker Å akseptere – «det er som det er» Å ikke identifisere, å ikke ta det personlig

18 Stress spiralen

19 Å meditere – å være i Nuet
Verktøy: Mindfulness – pusteankeret OT – en meditativ livsstil Parallell oppmerksomhet Oppmerksomhetsbjeller

20 Hvorfor i NUET?

21 SOAL for å møte indre stress
Stopp Observer (negative tanker og følelser) Aksepter La gå (gi slipp!) Mental innstilling – livsstil: Mindfulness Øyeblikkets modus («being mode») Åpent sinn («beginner’s mind»)

22 SOA(r+r)L for å møte ytre stress
Stopp Observer (se + lytt) Aksepter reflekter + responder: du har et valg! La gå (gi slipp!) Mental innstilling – livsstil: Fra offer for en situasjon til observatør Effektiv bruk av «kamp eller flukt» reaksjonen

23 with SOAL!

24 Emosjonell Intelligens (EQ)
Å utvikle EQ SOAL: - Selvinnsikt gjennom selvobservasjon - Omprogrammering av negative tanker SOA(r+r)L: - Omprogrammering av negativ atferd

25 Verktøy for bedre helse + livskvalitet
Pusteankeret: oppmerksomhetsbjeller Å lade batteriene fortløpende Parallell oppmerksomhet Konsentrasjon øker kvaliteten av det du gjør Å prestere under press SOA(r + r)L for selvutvikling Stressreduserende atferd EQ: konfliktforebyggende Selvansvar – «empowerment» Kroppsskanning Avspenning, positiv selvfølelse

26 OT – øvelse gjør mester! - Sittende og gående meditasjon
Øvelser til avsatt tid - Sittende og gående meditasjon - Kroppsskanning - (Yoga) OT i dagliglivet er målet! - Pusteankeret, parallell oppmerksomhet - SOA(r+r)L - KISS, prioritér, humor!

27 OT anvendelser – positiv innstilling
Pasienter: stress, PTS, smerter, angst, spiseforstyrrelser, soveproblemer, avvenning, impulshåndtering, kronisk sykdom Depresjon (mindre grubling og tilbakefall) Stress på jobb og sosialt Ledelse – konflikthåndtering Skole stress: lærere, studenter Sport, scenekunstnere, fengsel, F-16 piloter

28 Mindfulness – forskning
2500 år praktisk erfaring, emperi Moderne vitenskap Kliniske undersøkelser Biokjemi: hormoner, neuropeptider, immunsyst. EEG og fMR – neurofysiologi Neuroplastisitet (Richard Davidson, Sara Lazar)

29 Mindfulness – 2 metaanalyser
Khowy B. et al. Mindfulness based therapy. A comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review, 2013; 33(6), 763 – 771 deVibe, M. et al. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning. Campbell Syst. Reviews, 2012; 3, 1 – 127

30 OT i arbeidslivet – å forebygge neg. stress
Lad batteriene fortløpende Bruk (stress)energien effektivt Vær engasjert, men ikke gå tom og bli syk Oppmerksomhet øker kvaliteten av det du gjør OT: Pusteankeret Parallell oppmerksomhet Oppmerksomhetsbjeller

31 OT i arbeidslivet – å mestre stress
Kaos, tidspress, tidsklemme Utilstrekkeligetsfølelse Uønskete forandringer Prestasjonsangst Konflikter OT: Hold deg til innøvde mestringsrutiner Daglig OT til avsatt tid ( min.)

32 OT i arbeidslivet – godt samarbeid
EQ på alle nivåer i bedriften Evne til innlevelse, kommunikasjon og inspirasjon Forebygging/håndtering av konflikter OT: Selvinnsikt gjennom selvobservasjon Endring av tankemønstre med SOAL Endring av atferd med SOA(r+r)L

33 Fremtiden – The age of Awareness?

34 Mindfulness – konklusjon
Ingen «quick fix» Krever mot og utholdenhet Ærlig selvinnsikt Mental omprogrammering «Face your pain and fear» God og billig livsforsikring Perfekt for logisk tenkende mennesker

35 Bøker om oppmerksomhetstrening (OT) - ”mindfulness”: - Jon Kabat-Zinn: Wherever you go there you are. Hyperion, New York - Jon Kabat-Zinn: Full Catastrophy Living. Bantam Doubleday, New York,’90 - Thich Nhat Hahn. Present moment, wonderful moment. Parallax Press, Berkeley, Eckhart Tolle. The power of NOW. Namaste Publishing, Vancouver, Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression. Guilford Press, New York, Bøker om Oppmerksomhetstrening(OT) ved Andries J. Kroese: - Stress, inkl en CD. (Oslo, Aschehoug, Oslo, 1999). Oversatt til svensk - Oppnå mer med mindre stress med oppmerksomhetstrening (OT). (Hegnar Media, 2005). Oversatt til svensk og tysk - Spill bedre golf med oppmerksomhetstrening OT (Bazar forlag, Oslo, 2005). - How to reduce stress NOW with Awareness Training (AT), 2002, (her kan også CD-er bestilles) - Fint å bli eldre med Oppmerksomhetstrenng. (Aschehoug, Oslo, 2011) - Gran, S., Lie, K., Kroese, AJ. Oppmerksomhetstrening. En historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness. (Gyldendal, Oslo, 2011) - Mindfulness på «1 – 2 – 3». Et dilemma. Hegnar Media, 2014

36 Informasjon: kurs, bøker, cder Scandinavian Centre of Awareness Training (SCAT)


Laste ned ppt "Scandinavian Centre of Awareness Training (www.scat.no)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google