Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ullensaker kommune Hvilke forventninger har kommunene til samarbeidet med NAV Akershus Innlegg for NAV Akershus 16. mars 2009 v/rådmann Arne Bruknapp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ullensaker kommune Hvilke forventninger har kommunene til samarbeidet med NAV Akershus Innlegg for NAV Akershus 16. mars 2009 v/rådmann Arne Bruknapp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ullensaker kommune Hvilke forventninger har kommunene til samarbeidet med NAV Akershus Innlegg for NAV Akershus 16. mars 2009 v/rådmann Arne Bruknapp

2 Ullensaker kommune Etableringsfasen  Inntrykket er at NAV Akershus har en effektiv organisasjon for etablering av NAV-kontor.  Kommunene har så langt vært godt fornøyd med samarbeidet med NAV Akershus i etableringsfasen.  Rådmannsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av størst mulig grad av åpenhet og likebehandling i etableringsfasen.

3 Ullensaker kommune Partnerskap  NAV Akershus må ta høyde for at kommunene i Akershus er svært ulike (fra Bærum til Hurdal).  Kommunene har i ulik grad lagt inn andre tjenester enn minimumsløsningen.  Dette vil gi svært ulike rammebetingelser for hvordan man skal utøve partnerskapet.  Viktig at man evner å møte dette mangfoldet og unngår A- og B-lag.

4 Ullensaker kommune Partnerskap  Partnerskapet blir satt på større utfordringer i driftsfasen enn i etableringsfasen.  Situasjonen på arbeidsmarkedet kan stresse kontorene i en kritisk etableringsfase.  Bekymring for at ”byråkratiarbeidet” kan sluke det sosialfaglige arbeidet.  Kritisk at det etableres godt faglig samarbeid mot relevant kommunal faglig virksomhet (barnevern, psykiatri, rus, flyktning mv).

5 Ullensaker kommune Ansatte  Vi bør ha gjensidig positiv holdning til integrering med kommuneorganisasjonen på både leder- og medarbeidersiden.  Vi bør ha løpende og bred dialog om arbeidssituasjonen ved kontorene og valg av arbeidsmetode.

6 Ullensaker kommune Informasjon  Kommunepolitikerne har behov for å se helheten.  Viktig med løpende skriftlig informasjon til kommunene, også om de statlige delene av NAV.  De etablerte dialogarenaene bør videreføres fortsatt en periode.

7 Ullensaker kommune Evaluering  Det er viktig at vi i fellesskap finner gode resultatindikatorer som viser om NAV- kontorene er på rett vei i forhold til brukerne.  Viktig input til partnerskaps-møtene og for rapportering til politikerne.  De etablerte dialogarenaene bør videreføres fortsatt en periode.


Laste ned ppt "Ullensaker kommune Hvilke forventninger har kommunene til samarbeidet med NAV Akershus Innlegg for NAV Akershus 16. mars 2009 v/rådmann Arne Bruknapp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google