Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordbruksoppgjøret 2014 – produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ferie og fritid Kommunesamlinger høsten 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordbruksoppgjøret 2014 – produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ferie og fritid Kommunesamlinger høsten 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordbruksoppgjøret 2014 – produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ferie og fritid Kommunesamlinger høsten 2014

2 Endringer fom. søknadsomgangen i august 2014, i: jordbruksavtalen og produksjonstilskuddsforskriften Innhold – Endringer fra 1.7.2014

3 Fjerning av grunnvilkåret i forskriften om enten å: –være registrert i mva-registeret som landbruksforetak –ha en omsetning på minimum 20 000 kroner i løpet av det siste året Bunnfradraget økes til 6 000 kroner Endringen gjelder allerede for søknadsomgangen i august Grunnvilkår – krav til avgiftspliktig omsetning og bunnfradrag

4 være et registrert foretak i Enhetsregisteret drive vanlig jordbruksproduksjon drive på én eller flere landbrukseiendommer (med unntak av birøkt) Gjelder alle typer foretak, ENK, AS, ANS etc. Grunnvilkår etter endring 1.7.14

5 Forskrift om miljøplan avvikles fra 1.1.2015 Formålet med miljøplan videreføres ved at: –Krav om gjødslingsplan og sprøytejournal innlemmes i ny PT-forskrift –Internkontrollen som dokumenterer miljømessige forhold knyttet til jordbruksdriften ivaretas gjennom KSL –(I forslaget til ny PT-forskrift foreslås det også at andre forhold fra miljøplan skal tas inn i den nye forskriften) Miljøplan

6 Fortsatt regional differensiering Strukturdifferensieringen fjernet Arealtilskudd

7 Maksimalbeløpet doblet til 560 000 kr/år Diverse satsendringer Endringer i strukturprofilen Endringer i definisjoner Tilskudd til husdyr

8 Sammenslåing av enkelte tilskuddsintervall: –Ammeku: 1 - 25 og 26 – 50  1 - 50 –Sau: 1 – 50 og 51 – 100  1 – 100 101 – 200 og 200 – 300  101 + Gis tilskudd for melkekyr utover 50 første dyr, storfe utover første 250 dyr, sau utover første 300 dyr Tilskudd til husdyr - strukturen

9 Innføres produksjonskrav til melkeku og ammeku: Må ha kalvet i løpet av de siste 15 mnd Felles kategori for sau (ikke lenger skille på vinterfôra sau og utegangersau): Tilskuddssatsen til sau over 1 år noe redusert, mens tilskuddssatsen til lammeslakt øker Tilskudd til husdyr - definisjoner

10 Tilskuddssatsen på det økologiske husdyrtilskuddet økes Regionale differensieringen fjernes Økologisk

11 Ikke lenger kvalitetstilskudd i navnet Frukt og bær: Ikke lenger kvantumsbegrensning Veksthusgrønnsaker: Ikke lenger maksimalbeløp Veksthusgrønnsaker: Felles satser for sone 4-7 Diverse satsendringer Distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker

12 For avløseråret 2014 (med søknad 1.1.2015): –Økning i satser og tak –Strukturdifferensieringen på melkeku og melkegeit avvikles –Avløsertilskuddet skal kun utbetales til søkeren, ikke lenger utbetaling til avløserlaget For avløseråret 2015 (med søknad 1.1.2016): –Dokumentasjonskrav for alle foretakstyper, ikke kun ENK Avløsning ferie og fritid

13 Gjennomgang av regelverket for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid. Ny forskrift planlagt iverksatt 1.1.2015, ute på høring Nytt regelverk

14 Fra 1.1.2015 avvikles særregelverket for samdrifter i kvoteforskriften, PT-forskriften, jordbruksavtalen og annet relevant regelverk Eierskapsbegrensningen i PT-forskriften fjernes Samdriftsmedlemmer er derfor fortsatt kvalifisert for selvstendig produksjonstilskudd når det drives separat produksjon i eget foretak. Forutsetningen er (som tidligere) at foretakene ikke er i driftsfellesskap med hverandre. Samdrifter

15 Husdyrregisteret skal ikke brukes til utmåling av tilskudd til storfe Husdyrregisteret og produksjonstilskudd

16 Skal innføres nytt forvaltningssystem (eStil) for produksjonstilskuddene og avløsertilskudd ferie og fritid Skal etter planen ferdigstilles i 2017 Landbruksdirektoratet skal fram til neste jordbruksoppgjør utrede: –Hvordan best løse de budsjett-/likviditetsmessige effektene av eventuell omlegging til en søknadsomgang per år –Grad av samordning med RMP og om kart skal tas i bruk i forvaltningsmodellen –Valg av registreringsdato Forvaltningsregimet for PT og AVL

17 Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidlene i jordbruket –Målretting og forenklinger for miljø, næring og forvaltning –Redusere antall støtteordninger –Øke formålseffektiviteten ved virkemiddelbruken Samarbeidspartiene var i tillegg enige om blant annet en partssammensatt utredning om forenkling i landbruket Utredninger


Laste ned ppt "Jordbruksoppgjøret 2014 – produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ferie og fritid Kommunesamlinger høsten 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google