Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjonstilskudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjonstilskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjonstilskudd

2 Innhold Roller Innstramminger Nytt i år Avkorting Bruk av feillister
Konkrete saker Nytt fra 2014

3 Hvem er vi, hva gjør vi, hvem gjør hva?
Søkers rolle Kommunens rolle Fylkesmannens rolle Skriftlighet Datering Rettsgrunnlag Hvorfor er dette viktig? Plassere ansvar God nok dokumentasjon i henhold til forvaltningsloven Unngå forklaringsproblemer Hindre forskjellsbehandling

4 Innstramminger Utmarksbeite Grovfôr – salg på rot Dokumentasjon
Årsak til at vi sendte ut e-post (fjorårets foretakskontroller) Årsak til at den kom sent (samordning med nabofylker) Grovfôr: Presisere det som står i jordbruksavtalen. Vi har sett flere eksempler på lave priser på fôret. Gir oss grunn til å tro at salg på rot er utbredt. Dokumentasjon: Dispensasjonssøknader, skriftlighet Klager, skriftlighet Hest på beite, avtaler Salg av fôr, kvitteringer, priser Avløsertilskudd – utgifter til avløser, dokumentasjon for utbetalingen Regelverket er tydelig. Forskrifter, rundskriv, jordbruksavtalen. Vi kan være enige eller uenige, men det er ikke noe handlingsrom. Dersom vi ønsker endringer, må de spilles inn til SLF eller tas opp via f.eks. bondelaget.

5 Nytt i år Tilskudd til hjort >1 år Bikuber –ikke minsteantall
Lammeslakt Kvalitetstilskudd storfe

6 Avkorting Avvik mellom søknadsdata og kommunens data
Avvik mellom søknadsdata og kontrolldata Oppfølging av inputkontroll Avkorting skal vurderes Vurderingen skal være skriftlig, jf. rundskriv 37/12 Avkortingsnorm: rundskriv 19/13 NB! Landbrukskontorets rolle. Saksbehandler gjør seg strafferettslig ansvarlig ved utfylling på vegne av bonden, jf. kryss for miljøplan. LMD: Kommunene skjuler/bidrar til bedrageri! FMLA i Vestfold har fremmet ønske til SLF om at vurdering av avkorting bør tas inn i elektronisk saksbehandlingsløsning og i meldingsbrev. Vedtak om avkorting må sendes til søker i eget brev fra kommunen. Sør-Trøndelag stoppet søknader som kom ut på feilliste PT-4100a. Kommunen kan begynne å vurdere avkortinger allerede etter 1. inputkontroll, begynne å formulere vedtak allerede da. Fatte vedtak uansett hvis det er avvik som fører til at søknaden kommer på feilliste. Tilstrekkelig å fatte vedtak når det skal avkortes. Når det ikke skal avkortes, er kommentar i fane 8 nok. Diskutere fane 8 kontra kommentar etter at søknad er sendt etter kontroll. Det siste vises bare i historikken i Wespa. Å sørge for utbetaling av tilskudd for bare det som er berettiget er ikke avkorting.

7 Bruk av feillister PT-1001A 2. oktober PT-1001B 4. november
PT-1001C 5. desember PT desember PT slutten av uke 51 PT uke 4/5 PT-4100A: Grunnlag for avkorting. Viser søkere som har gitt feil opplysninger i søknad om produksjonstilskudd. Feilene er oppdaget ved å sammenligne data fra stedlig kontroll med opplysninger fra søknadsskjema. I rapporten er også foretak som er feilmeldt ved inputkontrollen oppført. Tilskudd til søkere som var trukket ut for kontroll er beregnet etter datakategori 2 (resultat av kontrollen). PT-4100B: Søkere med avkorting. En hjelp når kommunen skal fastsette avkorting pga. brudd på § 13. PT-4100B kan også brukes til fastsetting av avkorting pga. brudd på § 8 og 12. Kommunen fastsetter avkorting og rapporterer beløp til fylkesmannen for registrering, bruk rapporten PT-4100B til dette. Søkerne er gruppert etter om de forekommer i PT-4100A eller ikke. Avkortingens størrelse vil gå fram av tilskuddsbrevet som produseres av Statens landbruksforvaltning. I tilskuddsbrevet vil det stå: "Begrunnelse for avkortingen sendes fra kommunen i eget brev." PT-5030= nettoutbetalingslisten, finnes under ROB Listen viser utmåling av tilskudd, ekskl. avkortinger ved feilopplysninger og regelverksbrudd Mulig å kontrollere utmålt tilskudd PT-5030: Listen brukes av kommunen som grunnlag for å fatte vedtak Dersom det avdekkes feil, må Fylkesmannen kontaktes, slik at søknaden kan stoppes før den går til sentral utbetaling. NB! Frist 10. januar. Godkjenning i Wespa (ferdig behandlet) er ikke vedtak! Vedtaket skjer når PT-5030 er godkjent Vedtaket omfatter korrekt antall i produksjonskodene, at riktige utmålingskriterier og forutsetninger er lagt til grunn og at krav i forskriften er oppfylt, sammenholdt med eventuelle avkortinger PT-5040 gir endelig uttrykk for kommunens vedtak. Samtidig blir disse feillistene tilgjengelige i Wespa: PT-1003 Stoppede søknader PT-1040 Søknader med avkorting pga. manglende miljøplan PT-2230 Kopi av tilskuddsbrev blir tilgjengelig i Wespa Sentral utbetaling av tilskudd 5. februar

8 Konkrete saker Avløsertilskudd Frukt og bær Lam på beite
Vanlig jordbruksproduksjon Dyretelling – samdrift og ungdyr Avløsertilskudd Sender kommunene brev til søker samtidig som de oversender saken til FMLA? Ved avslag, sender kommunen vedtak? Vises det til hjemmel? Frukt og bær Får mindre enn de søker på… Lam på beite Når du har lam og ikke sau på beite Vanlig jordbruksproduksjon Krav til omsetning Annen næringsvirksomhet

9 Nytt fra 2014 Økologisk Avløsning 1. års karens 2. og 3. års karens
Avløser fra 15 år


Laste ned ppt "Produksjonstilskudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google