Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for kommunestyret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for kommunestyret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for kommunestyret
Landbruket i Dyrøy Presentasjon for kommunestyret tirsdag 15.mars 2005 Enhet hav- og landbruk

2 Landbruk: Jordbruk Skogbruk Utmarksnæringer (for eksempel elgjakt)
Skogbruk og utmarksnæringer blir ikke omtalt i dette foredraget

3 Landbruk pluss Kommunene er delegert myndighet til å avgjøre saker etter jordlov, skoglov og konsesjonsloven fra Kommunene har avgjørelsesmyndighet innenfor SMIL og NMSK

4 Litt om mangfoldet i Dyrøy kommune Melkeproduksjon med kyr 6 produsenter

5 Litt om mangfoldet i Dyrøy kommune Ammeku
3 produsenter + noen som forer opp enkelte storfè

6 Litt om mangfoldet i Dyrøy kommune Melkeproduksjon med geit
2 produsenter

7 Litt om mangfoldet i Dyrøy kommune Sau
14 produsenter

8 Litt om mangfoldet i Dyrøy kommune pelsdyr
Mink og rev 2 aktive produsenter

9 Litt om mangfoldet i Dyrøy kommune potet
2 produsenter Lokal mottaksstasjon på Silsand; Tromspotet

10 Litt om mangfoldet i Dyrøy kommune hest
Avlsstasjon Hestemelk Hobby

11 Litt om mangfoldet i Dyrøy kommune Småskala/tilleggsnæring
Inn på tunet Høns Gris Honning Bær

12 Det bygges nye driftsbygninger i kommunen
Samdriftsfjøset på Kastnes, Kaldfjøset på Holm og den store sauefjøsen på Espenes er ferdig. 2-3 nye utbygginger er under planlegging.

13 Statistikk Søkere på produksjonstilskudd

14 Statistikk Grovfôrareal (dekar)

15 Statistikk Areal potet, grønnsaker, bær (dekar)

16 Statistikk Økologisk areal (dekar)

17 Statistikk Økologisk dyrehold (antall kyr, geiter og sau)

18 Statistikk Verpehøner

19 Statistikk Mink

20 Statistikk Blårev og sølvrev

21 Statistikk Slaktegris

22 Statistikk Melkegeiter

23 Statistikk Vinterfôrede sauer

24 Statistikk Melkekyr

25 Statistikk Ammekyr

26 Statistikk Hester

27 Produksjonstilskudd i 2004
Telledato august 2003 = kr ,- Telledato januar 2004 = kr ,- Sum utbetalt i 2004 = kr ,- Avløsertilskudd ferie og fritid (2003 utbetalt i 2004) maks refusjon kr ,- Totalt utbetalt kr ,-

28 Kvoter og leveranser Gårdsbruk med kvoter

29 Kvoter og leveranser

30 Utnyttingsgrad av kvotene

31 Gjennomsnittsbruket

32 Arbeidsinnsats i Landbruket i Dyrøy
Jordbrukstelling i 1999 (1årsverk =1875 t) Jord- og hagebruk timeverk = 53,4 årsverk Skogbruk 1540 timeverk = 0,8 årsverk Tilleggsnæringer 6152 timeverk = 3,3 årsverk Totalt = 57,5 årsverk

33 Tankeeksempel Legger inn samlet produksjonen i 2004 inn i en storgård
Høsting av 6007 daa grovfôr a 2,9 t Melkekyr 93 stk a 126 t Ammekyr 17 stk a 21,4 t Andre storfe 181 stk a 21,4 t Vinterforede sau 1413 stk a 12,2 t Melkegeiter 178 stk a 23 t Potet 98 daa a 20 t Pelsdyr 40 mink a 1,9 t og 178 rev a 6 t Sum = timeverk = 30,8 årsverk

34 Arbeidsinnsats Tankeeksemplet ga storgården i Dyrøy en arbeidsinnsats som tilsvarer 30,8 årsverk Til sammenlikning: Hjørnesteinsbedriften DEMAS AS har 26 årsverk (kilde revestreken)

35 Hvorfor er jordbruket viktig?
Lokal matproduksjon Bidrar til aktivitet i bygdene Gir ringvirkninger også til andre deler av næringslivet Holder kulturlandskapet åpent ++

36 Håvamål; første del av vers 76 og 77
Døyr fe; Døyr frender; Døyr sjølv det same.


Laste ned ppt "Presentasjon for kommunestyret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google