Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturrasjonalisering – medisin eller gift for landbruket?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturrasjonalisering – medisin eller gift for landbruket?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturrasjonalisering – medisin eller gift for landbruket?

2 Norsk landbruk 19952008Endring% Gardsbruk 72 435 46 384-26 051-36 % Mjølk (mill. lt) 1 712 1 527-186-11 % Svin (tonn) 94 988 122 33027 34229 % Storfe (tonn) 83 993 86 0972 1043 % Fjørfe (tonn) 29 099 83 98354 884189 % Sau (tonn) 24 767 23 638-1 129-5 % Total kjøttproduksjon232 847316 04883 20136 % Kilde: Resultatkontrollen

3 Jæren, Oslofjord, Trondheimsfjorden - 7 459 (- 31%) – 5 976 (- 34 %) – 2 990 (- 42 %) – 7 271(- 43 %) – 2 355 (- 35%) 1995: 72 435 2008: 46 384 - 26 051 (- 36%) Hvor er gardsbrukene lagt ned? Kilde: SLF

4 Antall mjølkekyr Kilde: SLF

5 Antall storfe Justert for Ølen kommune Kilde: SLF

6 Antall sauer Kilde: SLF

7 Hvordan lager vi maten? Kilde: Totalkalkylen

8 Ressursbruk Kilde: SSB

9 Kjernen i norsk landbrukspolitikk Kraftfôr: Norsk produksjon Gras: Innmark/grovfôr Kan økes mye!Kan ikke økes! Kan økes mye! Kan økes noe! Kraftfôr: Import Gras: Utmarksbeite

10 Økonomi Kilde: SSB, Totalkalkylen

11 Overføringer og inntekt Kilde: LMD og Totalkalkylen * Beregning

12 Pris til bonden Kilde: Totalkalkylen

13 Kommer det an på størrelsen? Kilde: Driftsgranskingene 2008 339 mjølkebruk

14 Timeinntekt, størrelse og tilskudd Kilde: Driftsgranskingene 2008 Justert: Max 500% tilskudd, min -200kr/t

15 Kilde: Driftsgranskingene 2008 Justert: Max 500% tilskudd, min -200kr/t Timeinntekt, størrelse og tilskudd

16 Strukturrasjonalisering - medisin eller gift? Kilde: Totalkalkylen Løpende kr-verdi

17 Strukturrasjonalisering – bra for hvem? Kilde: Totalkalkylen

18 Strukturrasjonalisering – bra for noen Kilde: Totalkalkylen, SSB

19 Suksesshistorien om norsk landbruk Kilde: Totalkalkylen, SSB,SLF

20 Gjengroing og fallende inntekt Norske bønders arbeidskraft Billig utenlandsk arbeidskraft Jordbruksareal i Norge Jordbruksareal i utlandet Beitebasert matproduksjon Kraftfôrbasert matproduksjon Kapital (økt gjeld, kostnader, større bruksenheter og importert kraftfôr) Inntekt: ↓ Norske ressurser: ↓

21 Hvorfor har det blitt sånn? ” Forskjellen mellom Ap og Sp sin landbrukspolitikk, er om Vestlandslandbruket er avvikla om 10 eller 12 år

22 Investeringspolitikken Kilde: SSB * eks. samdrifter og hagebruk

23 Mjølkekyr Kilde: SSB

24 Tilskuddspolitikken Kilde: Håndbok for driftsplanlegging Tilskudd med strukturprofil: husdyrtilskudd, areal og kulturlandskapstilskudd, driftstilskudd, avløsertilskudd

25 Gulrot eller ond sirkel? Mer penger Økte ”investeringer” Økt produksjon Færre bønder

26 Så hva vil vi med jordbruket? ”om målet med landbruket er å produsere mest mulig billig mat, så er politikken ekstremt vellykket Riksrevisor Jørgen Kosmo ”måloppfyllelsen av landbrukspolitikken har vært meget god. Faktisk har vi truffet med innertier for både sysselsetting og effektivitetsutvikling Tidl. Dep.råd Per Harald Grue ”så lenge norske bønder er villig til å produsere mer mat enn vi trenger for under halvparten av det vi andre krever i lønn, så er det ingen behov for å endre dagens landbrukspolitikk NILF-direktør Ivar Pettersen ”å opprettholde antall bruk er uoppnåelig. Bygdesosiolog Reidar Almås

27 Fortsette i samme spor? MarkedArealArbeidskraftKapital RESSURSGRUNNLAG 1) Dagens politikk NorgeReduseresReduseresØkes 2) Frihandel VerdenReduseresReduseres Reduseres 3) ”Ny politikk” Norge Økes Økes Reduseres MarkedProduksjon = Areal Arbeidskraft Kapital


Laste ned ppt "Strukturrasjonalisering – medisin eller gift for landbruket?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google