Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vann og avløp i Båtstø vel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vann og avløp i Båtstø vel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vann og avløp i Båtstø vel
v/ Truls Vogt-Bunes

2 Kontrahering av utførende
Historien og tidsplan 2005 2006 2007 2008 2009 Frogn Kommune krav til avløpstekniske tiltak Utarbeidelse av Rammeplan Utarbeidelse av Forprosjekt Kontrahering av utførende Beslutning - stiftelsesmøte Anleggsvirksomhet Drift

3 VA Båtstø Veg FA4 Oslo- fjorden Transportsystem Veg FA5 Renseanlegg

4 Transportsystem vann og avløp

5 Teknisk løsning med hytte og transportsystem
D=620 mm H=1125 mm Grense snitt, fellesanlegg– hytteeier

6 Renseanlegg Et biologisk / kjemisk renseanlegg er et lukket system som graves ned i bakken. Biologisk renseenhet består av flere seksjoner skaper optimale vekstbetingelser for mikroorganismene. Kjemisk enhet separerer og bortviser partikler fra avløpsvannet. Hver seksjon tar seg av de forskjellige deler av rensingen og når avløpsvannet renner ut av anlegget er det renset så grundig at det kan slippes rett ut i Oslofjorden på mer enn 5 meters dybde.

7 Pristilbud avløp- og vannledninger

8 Pristilbud vegutbygging

9 Totalt kostnadsbilde

10 Utkast til årlig driftsbudsjett
Forretningsførsel 75,000 Styrehonorarer 40,000 Revisjon 5,000 Kommunale avgifter ? 60,000 Drift og vedlikehold anlegg 220,000 TOTALT 400,000 Per 135 hytter ,00

11 Fordeler Nytt komplett vann og avløpssystem frem til hytteveggen
Muliggjør installasjon av f.eks vannklosett Driftsikkert moderne anlegg Lavere driftskostnader – stort antall brukere Verdistigningen på eiendommene er høyere enn investeringen Moms refusjon vil ikke gjelde for individuelle løsninger En reinere område – for alle, nå og i fremtiden!!!!!

12 Vegen videre Stifte andelslaget Ferdigstille teknisk løsning
Avklare endelig antall medlemmer Etablere selskap - registrering Avklare juridiske forhold – tinglysning Ferdigstille teknisk løsning vannforsyning Inngå kontrakter – basert på endelig tekniskløsning og justert for antall deltagere Vegdekke; Grøfter og ledningsnett Eco-Bio; Renseanlegg Søknader - Frogn Kommune Utslipps tillatelse Rammesøknad for bygging av anlegget Finansiering


Laste ned ppt "Vann og avløp i Båtstø vel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google