Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Med kikkerten for det blinde øyet? Innlegg på nHS’ prosjektledersamling 05.10.05 Hallgeir Gammelsæter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Med kikkerten for det blinde øyet? Innlegg på nHS’ prosjektledersamling 05.10.05 Hallgeir Gammelsæter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Med kikkerten for det blinde øyet? Innlegg på nHS’ prosjektledersamling 05.10.05 Hallgeir Gammelsæter

3 Kløften mellom næringslivet og akademia

4 Hvordan bygge bro? Teorier om innovasjon Teorier om innovasjon Teorier om organisering Teorier om organisering Vilje og evne til å iverksette Vilje og evne til å iverksette Vilje og evne til å lære Vilje og evne til å lære

5 Mellom stimulans … Den lineære innovasjonsmodellen Den lineære innovasjonsmodellen Egenbasert utvikling (jf. distr. høgskolene) Egenbasert utvikling (jf. distr. høgskolene) Regionale kompetansesentre Regionale kompetansesentre Tilskuddsordninger Tilskuddsordninger Innovasjonspriser Innovasjonspriser

6 ……. og styring ……. og styring Brukerstyrt forskning Brukerstyrt forskning Reorganiseringer Reorganiseringer Prosjektfokus Prosjektfokus Evalueringer Evalueringer Resultatmål Resultatmål Kortsiktighet Kortsiktighet Risikoaversjon Risikoaversjon

7 Hvordan organisere slik at innovasjon stimuleres? Hvordan organisere slik at innovasjon stimuleres?

8 Innovasjon springer ut av interaksjon Organisasjoner er mønstre av menneskers måter å forholde seg til hverandre på – påvirket av maktforhold og ideologier (kulturer) som vi bruker for å definere andre ut og inn av ulike felleskap Organisasjoner er mønstre av menneskers måter å forholde seg til hverandre på – påvirket av maktforhold og ideologier (kulturer) som vi bruker for å definere andre ut og inn av ulike felleskap Kunnskap (og læring) er det samme som innsikt. Den kan bare vokse fram gjennom den kommunikative interaksjonen mellom levende mennesker Kunnskap (og læring) er det samme som innsikt. Den kan bare vokse fram gjennom den kommunikative interaksjonen mellom levende mennesker Kunnskap er dermed innsikt som kontinuerlig reproduseres og potensielt forandres gjennom interaksjon og handling Kunnskap er dermed innsikt som kontinuerlig reproduseres og potensielt forandres gjennom interaksjon og handling

9 forts. Innovasjon skjer når ny innsikt ’kommer til syne’. Dette skjer i konversasjoner som er karakterisert av en paradoksal blanding mellom forståelse og misforståelse. Innovasjon skjer når ny innsikt ’kommer til syne’. Dette skjer i konversasjoner som er karakterisert av en paradoksal blanding mellom forståelse og misforståelse. Forbindelsen mellom forståelse og misforståelse skaper ’uorden’ eller ’uklarhet’, en uorden som pirrer til oppklaring. Ut av denne uorden skapes det ny orden, dvs. nye kunnskaper og innovasjon Forbindelsen mellom forståelse og misforståelse skaper ’uorden’ eller ’uklarhet’, en uorden som pirrer til oppklaring. Ut av denne uorden skapes det ny orden, dvs. nye kunnskaper og innovasjon

10 forts. Dyptpløyende interaksjon skaper lett uro fordi den reiser spørsmål ved identiteten til mennesker og organisasjoner. Tillit er derfor en forutsetning for å opprettholde interaksjon og nå fram til ny kunnskap og innovasjon Dyptpløyende interaksjon skaper lett uro fordi den reiser spørsmål ved identiteten til mennesker og organisasjoner. Tillit er derfor en forutsetning for å opprettholde interaksjon og nå fram til ny kunnskap og innovasjon Interaksjonsprosesser er i bunn og grunn uforutsigbare – hva som kommer ut av dem lar seg ikke kontrollere, og det er derfor umulig å utforme omgivelser som sikrer innovasjon Interaksjonsprosesser er i bunn og grunn uforutsigbare – hva som kommer ut av dem lar seg ikke kontrollere, og det er derfor umulig å utforme omgivelser som sikrer innovasjon

11 Innovasjon skjer før de fasene som vanligvis identifiseres i modeller om innovasjonsledelse. Innovasjon skjer før de fasene som vanligvis identifiseres i modeller om innovasjonsledelse. Det disse modellene kan bidra med er begreper som kan fungere som nyttige verktøy i den videre kommunikasjonen rundt innovasjoner, men de skaper ikke innovasjoner Det disse modellene kan bidra med er begreper som kan fungere som nyttige verktøy i den videre kommunikasjonen rundt innovasjoner, men de skaper ikke innovasjoner forts.

12 Konsekvenser At kommunikasjon og interaksjon settes øverst At kommunikasjon og interaksjon settes øverst Dilemma: Dilemma: Aktørene inngår i ulike kulturelle/institusjonelle strukturer Aktørene inngår i ulike kulturelle/institusjonelle strukturer Aktørene har stadig mindre tid Aktørene har stadig mindre tid Aktørene har stadig flere krav på seg Aktørene har stadig flere krav på seg Hvordan stimulere til interaksjon? Hvordan stimulere til interaksjon?

13 Utfordringen

14 Med kikkerten for det blinde øyet? Med kikkerten for det blinde øyet er det lettere å se det en vil se Med kikkerten for det blinde øyet er det lettere å se det en vil se Men en ser ikke det som skjer Men en ser ikke det som skjer Når teoriene og kunnskapen er dårlig er det desto lettere å lure seg selv Når teoriene og kunnskapen er dårlig er det desto lettere å lure seg selv Viktig å realitetsorientere seg – bruke utenforstående ’kritikere’ Viktig å realitetsorientere seg – bruke utenforstående ’kritikere’ Viktig å ha en kultur som stimulerer til refleksjon og læring – i praksis Viktig å ha en kultur som stimulerer til refleksjon og læring – i praksis Dette er vanskelig når politikk, byråkrati, bedrift og eksperimentering blandes - slik som i innovasjonsapparatet Dette er vanskelig når politikk, byråkrati, bedrift og eksperimentering blandes - slik som i innovasjonsapparatet Har også NHs kikkerten for det blinde øyet? Har også NHs kikkerten for det blinde øyet?


Laste ned ppt "Med kikkerten for det blinde øyet? Innlegg på nHS’ prosjektledersamling 05.10.05 Hallgeir Gammelsæter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google