Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag 24. - 26. februar 2015 Kursdeltakerne har «studentrollen»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag 24. - 26. februar 2015 Kursdeltakerne har «studentrollen»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag 24. - 26. februar 2015 Kursdeltakerne har «studentrollen»

2 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi2 Skolelab-kjemi Facebook Instagram skolelab@kjemi.uio.no

3 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Hensikten med denne økten er å gi kursdeltakerne ideer til noe å lure på ideer til praktiske forsøk noe hjelp til å finne svar Ønsket Resultat av denne økten er at kursdeltakerne skal kunne beskrive tre faser og felles og forskjellige egenskaper til fasene beskrive faseoverganger gjennomføre enkle forsøk med elever finne hjelp til selvhjelp 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi3

4 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Partikkelmodellen 1.fase, tilstand et stoff er i (aggregattilstand) − gass − væske − fast stoff 2.egenskaper for et stoff i forskjellige faser –tetthet –avstand mellom partiklene –krefter mellom partiklene –formbestandighet 3.temperatur og partiklenes bevegelse i forskjellige faser 4.faseoverganger beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler (partiklene er atomer, molekyler og ioner) gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem (partiklene er atomer, molekyler og ioner) 24. – 26. februar 2015 Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi4

5 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Partikkelmodeller og andre modeller http://www.wired.com/wiredscience/2013/07/is-light-a-wave-or-a-particle/ http://edutech.csun.edu/eduwiki/index.php/Secondary_Science_-_Particles http://www.blick.ch/life/wissen/cern-forscher-fangen-anti-materie-ein-id63450.html 5

6 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Kort repetisjon 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Bare én type atomer: Grunnstoffer Minst to forskjellige atomer: Kjemiske forbindelser 6 MetallerNettverksstofferSalter Små, store og kjempestore molekyler

7 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Faser - makro gass væske fast stoff Stoffet fyller hele rommet det befinner seg i Stoffet har lav tetthet Stoffet kan komprimeres Stoffet former seg etter karet det befinner seg i Stoffet har høy tetthet Stoffet kan ikke komprimeres Stoffet holder formen Stoffet har høy tetthet Stoffet kan ikke komprimeres 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi7

8 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Forsøk med gass Tetthet i CO 2 /luft Komprimering av luft 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Demo med avkjøling av luft 8

9 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Oppgave 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi 1.Hell vannet over i bollen. 2.Bruk utstyret til å få vannet tilbake i glasset, uten å helle. 9

10 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Forsøk med væsker Komprimering av vann Tetthet av væsker Vei 1,0 dL vann olje Hva blir tettheten, i g/mL? 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Er slime en væske? Er sand en væske? Slim lages ved å blande 1 del 4% boraksløsning med 5 deler 4 % polyvinylalkoholløsning og røre godt. 10

11 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Forsøk med faste stoffer Tetthet for faste stoffer, eks. terninger, sylindre Forsøk med varmeutvidelse av messing 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi11

12 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Faser - mikro 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Kilde: http://www.chem.purdue.edu/gchelp/atoms/states.htmlhttp://www.chem.purdue.edu/gchelp/atoms/states.html gass Partiklene beveger seg helt fritt væske Partiklene er bundet til hverandre men kan bevege fritt i forhold til hverandre fast stoff Partiklene er bundet i et fast mønster. De vibrerer uten å bytte plass i mønsteret. Partiklene er de samme i alle tre faser og, uansett fase, partiklene beveger seg fortere ved høy temperatur enn ved lav temperatur 12

13 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Modeller- mikro gass væske fast stoff Stoffet fyller hele rommet det befinner seg i Stoffet har lav tetthet Stoffet kan komprimeres Stoffet former seg etter karet det befinner seg i Stoffet har høy tetthet Stoffet kan ikke komprimeres Stoffet holder formen Stoffet har høy tetthet Stoffet kan ikke komprimeres 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi13

14 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Dramatisering av gass 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi14

15 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Dramatisering av væske 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi15

16 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Dramatisering av fast stoff 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi16

17 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Faseoverganger 24. – 26. februar 2015 gass væske fast stoff kondenseringstørkning fordampingsmelting Energi avgis, temperaturen avtar Energi tilføres, temperaturen øker Kilde: http://www.chem.purdue.edu/gchelp/atoms/states.htmlhttp://www.chem.purdue.edu/gchelp/atoms/states.html Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi17

18 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Fra is til vanndamp 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Er et stoff som holder på å gå over fra væske til gass alltid varmt? Er et stoff som holder på å gå over fra væske til fast stoff alltid kaldt? Forsøk: Kondensering av vanndamp 18

19 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet VGG Det blir Varmt (temperaturforandring) Det blir Gult (fargeforandring) Det blir Gass (det dannes nytt stoff) 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi OBS! Gassen er ikke gul CaCl 2 + 2NaHCO 3 2NaCl + CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Hvorfor blir det gult? 19

20 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet VGG reaksjonen vannfritt kalsiumklorid løses i vann, denne reaksjonen avgir varme og gir frie kalsium- og kloridioner. natriumhydrogenkarbonat løses i vann. I en løsning med hydrogenkarbonationer finnes alltid også karbonationer når en løsning med kalsiumioner blandes med en løsning med karbonationer, felles det ut kalsiumkarbonat (marmor er en form for kalsiumkarbonat) når karbonationer fjernes fra løsningen (ved utfellingen av kalsiumkarbonat), dannes det nye karbonationer fra hydrogenkarbonat som også gir fra seg H + ioner. Det blir overskudd av H + ioner, og løsningen blir sur. fenolrødt er en syrebaseindikator som blir gul i sur løsning når løsningen blir sur nok, tar hydrogenkarbonationene opp H + ioner og danner karbonsyre som med en gang spaltes i karbondioksid og vann. 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi20

21 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet 24. – 26. februar 2015Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi + + + HCO 3 − H+H+ CO 2 H2OH2O HCO 3 − + + H+H+ CO 3 2- til «marmor» Ca 2+ 21


Laste ned ppt "Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag 24. - 26. februar 2015 Kursdeltakerne har «studentrollen»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google